Er is een werkatelier georganiseerd voor jonge academici. Tijdens het weekend werden presentaties gehouden over zowel master thesis van studenten als onderzoeksthema’s van promovendi. Er werd hierbij ook met elkaar gediscussieerd over onderzoeksideeën, verworven inzichten en uitgevoerde onderzoeken. Het werkatelier fungeerde zo als voedingsbodem voor innovatieve ideeën en vormden tevens prettige ontmoetingsplekken voor jonge talenten in het onderzoek en het wetenschappelijk onderwijs.


Datum: 15 – 16 december 2007
Locatie: Rotterdam
Aantal deelnemers: ± 30