In december vieren Christendom en Islam ieder een belangrijk feest: Kerstmis en het Offerfeest. Met Kerst staan moeder en kind centraal. Dat Maria echter ook in de Koran de engel Gabriel op bezoek krijgt en dat zij ook in de Koran het kerst-kindeke Jezus baart, is niet erg bekend. In de Koran komt men  naast Maria nog tal van andere sterke vrouwen tegen – zoals Eva en de Koningin van Sheba. Toch lopen de verhalen in de Koran soms net iets anders af dan in de Bijbel. Hoe vergaat het Maria in de Koran?
‘December feestmaand’ en ‘Maria in Koran en Bijbel’ waren voor filosofe Marlies ter Borg de uitgangspunten om te kijken of we hierin toch meer met elkaar delen dan we op het eerste gezicht zouden zeggen..

Tijdens de maaltijd voorafgaand aan de lezing, werd een drietal bijzondere voorlezingen gedaan. Eerst werd het kerstverhaal uit de Bijbel voorgelezen, gevolgd door het verhaal uit de Koran. Tot verrassing van de aanwezigen bleken hier al diverse overlappingen en aanvullingen in te zitten. Tot slot werd het kerstverhaal uit de Koran nogmaals voorgedragen, maar ditmaal werd het in het Arabisch gereciteerd.

In haar lezing ging Marlies ter Borg verder in op de verhalen over Maria in Koran en Bijbel. Ze illustreerde haar verhaal rijkelijk met behulp van schilderijen waarop Maria afgebeeld was, van Perzische miniaturen tot middeleeuwse christelijke werken.
Na de lezing ging zij in gesprek met de zaal. De belangrijkste conclusie die uit het publiek naar voren kwam, was dat deze avond hen geleerd had om te proberen vol verwondering te leven. Verwondering voor de overeenkomsten en verschillen die opduiken op plaatsen waar je ze niet direct zou verwachten.

Deze avond maakte deel uit van het programma “Gedeeld Burgerschap”.


Datum:                        19 december 2008
Sprekers:                     Marlies ter Borg
Moderator:                   GJ van Veggel (Voelsprieten)
Locatie:                        Rotterdam
Aantal deelnemers:     ± 60

Op verzoek van de Hogeschool Utrecht is er een gastcollege bij de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) verzorgd. Tijdens dit gastcollege werd ingegaan op cultuurverschillen, interculturele communicatie en interculturele competenties. Rode draad tijdens het college waren situaties zoals een SPH-er die tegen zal komen in de praktijk.

De Nederlandse organisatiepsycholoog Geert Hofstede heeft een wereldberoemd cultuurmodel ontwikkeld, waarmee culturen op verschillende dimensies ingedeeld kunnen worden. Deze dimensies als machtsverhoudingen, sekserollen en collectivisme versus individualisme, kunnen je helpen in je contacten met mensen met een andere culturele achtergrond dan jijzelf.
Naast cultuurgerelateerde communicatiestijlen kan ook het taalniveau van invloed zijn op het wederzijdse begrip. Hoe ga je hier als SPH-er mee om en wat moet je wel of juist niet doen om misverstanden te voorkomen?
Tot slot is besproken hoe attitudes, beeldvorming en persoonlijke competenties een rol kunnen spelen in de interculturele communicatie.


Datum:                         4 december
Partner:                       Opleiding SPH-Hogeschool Utrecht
Locatie:                       Utrecht
Aantal deelnemers:    ± 80

Rotterdam is met haar 169 nationaliteiten na Amsterdam de meest multiculturele stad van het land. Ondanks dat iedereen zijn eigen achtergronden heeft, wonen en leven we met elkaar in dezelfde stad. Samen kunnen we wat moois maken van deze maatschappij. Voor dit programma hebben wij Rotterdammers van alle verschillende leeftijden, culturen en religies uitgenodigd om te onderzoeken wat ons allemaal kan binden: Gedeeld Burgerschap. De start van dit programma vond plaats op 19 december, de rest is verder uitgevoerd in 2009.
Tijdens een drietal avonden is een aantal thema’s besproken die aan Gedeeld Burgerschap gerelateerd zijn. Iedere avond begon met een lezing, die als kapstok en inspiratie dient voor het gesprek met de deelnemers en spreker.

Maar… in dit programma hebben wij niet alleen gepraat! “Geen woorden maar daden!” vertelt het clublied van Feyenoord ons. Dit vinden wij echter dat het allebei hard nodig is! In samenwerking met Welkom in Rotterdam zijn deelnemers aan de activiteiten in duo’s aan elkaar gekoppeld. In het voorjaar van 2009 hebben zij samen een activiteit ondernomen. Ieder duo beslist zelf wat en wanneer.

Thema-avonden:
19 december 2008:   Maria – een sterke vrouw in Koran en Bijbel (Marlies ter Borg)
13 februari 2009:       Eenheid in Verscheidenheid (Shardhanand Harinandan Singh)
27 februari 2009:       ‘Wij’ kent geen kleur in de biculturele opvoeding (Elsie Sloot)
14 mei 2009:              Een mix waar muziek in zit! (Welkom in Rotterdam)


Datum: December 2008 tot en met juni 2009
Sprekers: Marlies ter Borg, Shardhanand Harinandan Singh, Elsie Sloot
Moderator: GJ van Veggel (Voelsprieten)
Locatie: Rotterdam

Op 7 en 8 november 2008 vond voor de 7e keer de Dag van de Dialoog plaats in Rotterdam. In totaal werden er bijna 250 tafels georganiseerd. Eén van die tafels stond bij de Dialoog Academie. Met 8 mensen gingen we in gesprek over hoe onze smaken verschillen. Na een korte kennismaking deelden we onze ervaringen, lieten we onze fantasie de vrije loop om te dromen wat we graag zouden willen, en kwamen we tot slot weer met beide benen op de grond om te bedenken wat we zelf nu concreet zouden kunnen doen om onze wensen en dromen dichterbij te laten komen.

Doordat de deelnemers aan de dialoog zo divers waren qua leeftijd en (etnische) achtergrond, ontstond er een geanimeerd gesprek, waarin we ontdekten dat ‘smaken’ en ‘verschillen’ heel veel betekenissen kunnen hebben…


Datum: 7 november 2008
Locatie: Rotterdam
Aantal deelnemers: 8

In het hedendaagse Nederland lijken tolerantie en verdraagzaamheid verdwenen. In een globaliserende wereld waar de fysieke grenzen steeds verder worden afgebroken, trekken mensen figuurlijke grenzen op tussen zichzelf en de ander. Een van de grootste Nederlanders aller tijden, Desiderius Erasmus, zou zich zeer verbazen en dit Nederland nog nauwelijks herkennen. Erasmus sprak 500 jaar geleden al over kosmopolitisme, tolerantie, vrede en geweldloosheid. Hij was een pleiter voor de vorming van wereldburgers die uitgaan van vrije dialoog, kritisch denken, respect en verantwoordelijkheid voor omgeving en medemens.

Erasmus’ idealen zijn nog steeds actueel. Ook nu nog zijn er mensen die pleiten en zich inzetten voor een vreedzame, harmonieuze wereld. Eén van deze mensen is Fethullah Gülen, een hedendaagse moslimgeleerde en vredesactivist. Gülen stimuleert een actieve dialoog tussen mensen, religies en culturen, om zo tot acceptatie, zelfrespect en een nieuwe identiteit te komen in een nieuwe en veranderende wereld. Naast dialoog is ook onderwijs volgens hem een effectief middel om de vrede, liefde, vergeving en tolerantie te bevorderen.

In het symposium ‘Erasmus en Gülen: inspirators voor vrede en dialoog’ is het gedachtegoed van Erasmus en Gülen met elkaar vergeleken. Er is niet alleen gekeken naar de verschillen en overeenkomsten tussen deze humanistische en islamitische denkers, maar ook naar wat hun betekenis kan zijn voor de ontwikkeling van een multiculturele samenleving. Centraal stond de vraag hoe we hun idealen uit heden en verleden met elkaar kunnen verbinden en ze zelf in praktijk kunnen brengen in het Nederland van nu.

Mr. Dries van Agt opende het symposium, waarbij hij reeds diverse links legde tussen de beide denkers en recente ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving. Daarna hielden dr. Henri Krop (EUR) en dr. Leo Molenaar (Huis van Erasmus) een referaat en coreferaat over Erasmus, gevolgd door dr. Pim Valkenberg (Loyola College, Baltimore) en drs. Gürkan Celik (Dialoog Academie) over Gülen.
Onder leiding van Liesbeth Levy gingen zij vervolgens met elkaar en het publiek in debat. Een van de uitkomsten was dat de interreligieuze dialoog, waar zo vaak over gesproken wordt, zich niet moet beperken tot ‘de mensen van het boek’ (joden, christenen en moslims), maar dat juist ook mensen met andere levensovertuigingen (bijvoorbeeld humanisten en atheïsten) hierin betrokken moeten worden.

In 2009 is een boekje uitgegeven waarin de speeches opgenomen zijn, samen met een slotbeschouwing.

Het symposium werd afgesloten met een feestelijke maaltijd, waarna ongeveer een derde van de aanwezigen gebruik maakte van de mogelijkheid om met een touringcar naar de Laurenskerk te vertrekken, waar het lang geplande Erasmushuis geopend werd door Ivo Opstelten, de burgemeester van Rotterdam.
Het symposium ‘Erasmus en Gülen’ maakte deel uit van de manifestatie ‘Erasmus in Rotterdam’. In de maanden oktober en november 2008 herdacht zijn geboortestad een van de grootste denkers uit onze geschiedenis.


Datum:        28 oktober 2008
Partner:    Huis van Erasmus
Sprekers:    Mr. Dries van Agt, dr. Henri Krop (EUR), dr. Leo Molenaar (Huis van Erasmus), dr. Pim Valkenberg (Loyola College, Baltimore) en drs. Gürkan Çelik (Dialoog Academie).
Moderator:    Liesbeth Levy
Locatie:    Rotterdam
Aantal deelnemers:    ± 80

[nggallery id=10]