In vervolg op het werkatelier dat de Dialoog Academie eind 2007 organiseerde voor jonge academici, werd in februari een tweede weekend georganiseerd. Tijdens dit weekend werden opnieuw presentaties gehouden over zowel ‘master thesis’ van studenten als onderzoeksthema’s van promovendi. Er werd hierbij ook met elkaar gediscussieerd over onderzoeksideeën, verworven inzichten en uitgevoerde onderzoeken. De werkateliers fungeerden zo als voedingsbodem voor innovatieve ideeën en vormden tevens prettige ontmoetingsplekken voor jonge talenten in het onderzoek en het wetenschappelijk onderwijs.


Datum: 16-17 februari 2008
Locatie: Rotterdam
Aantal deelnemers: ± 50

Gedurende een half jaar werden wekelijkse bijeenkomsten gehouden voor lezers van de Mesnewi van de gewijde mysticus Rumi. Tijdens de leeskring werd iedere keer een deel van zijn gedichten voorgelezen en in gezamenlijkheid besproken.

Sinds eeuwen heeft Rumi mensen van uiteenlopende cultuur en achtergrond aangesproken met zijn taal van de liefde. Rumi, zoals hij bekend is in het Westen, of als Mewlana in het Oosten, is een van de weinigen met grote invloed die tijd en ruimte overstijgt. Rumi spreekt direct tot het hart en is daarmee tijdloos. Als een van de meest geciteerde dichters in het Westen is hij een bruggenbouwer tussen de culturen en vormt zijn werk een gemeenschappelijke basis voor een dialoog. Hij is erkend vanwege zijn begrip van en liefdevolle sympathie voor menselijke relaties.

Om deze gewijde mysticus en zijn pad voor het soefisme meer bekendheid te geven, heeft de UNESCO het jaar 2007 tot Rumi Jaar uitgeroepen. Rumi leefde 800 jaar geleden, maar mensen over de gehele wereld lezen Rumi meer dan ooit. Hij is welbekend als Oosterse sufi-dichter die de liefde ziet als pad naar God en dit pad sprak de mensen sterk aan. Zo bieden de woorden van deze sufi-geestelijke hoop in de donkere tijden waarin wij leven. De mensheid heeft Rumi’s aansprekende klanken nodig om de harde drumslagen van de onvermijdelijke genoemde ‘botsing der beschavingen’ te overstemmen. Het is in deze tijd nodig dat mensen de tijd nemen om bij elkaar te komen, elkaar te spreken en te begrijpen en om een gemeenschappelijke basis en referentiekader te vinden. De Rumi Lezersclub biedt hier ruimte voor, aan de hand van de gedichten uit de Mesnewi.


Datum:        wekelijks van februari tot en met juni 2008
Locatie:        Rotterdam
Aantal deelnemers:    ±10-15 per avond