In aansluiting op een eerder gehouden debat ‘Vaarwel Nederland, wij kiezen voor Turkije’, is aan de Erasmus Universiteit een vervolg debat met als titel ‘Wakker worden Nederland!’ georganiseerd.
Ten tijde van dit debat zat de Nederlandse economie nog in de lift. Nog nooit was er zoveel vraag naar arbeid. Al het talent is nodig om mee te draaien in de wereldeconomie. Tegelijkertijd ervaren ‘nieuwe’ Nederlanders dat het onverminderd moeilijk is om aan de slag te komen. Dit geldt ook wanneer ze in het bezit zijn van goede diploma’s. Werkgevers moeten wakker geschud worden om te voorkomen dat een deel van het beschikbare talent verloren gaat.

Na een tweetal inleidingen door dr. Sabine Severiens en dr. Artwell Cain spraken de panelleden over de arbeidsmarktperspectieven van hoog opgeleide allochtone jongeren. Onder leiding van prof. Justus Veenman gingen John Leerdam, Gürkan Çelik, Rezvan Ghoncheh, Birol Ona en Wilma Gillis-Burleson in gesprek met de zaal over de vraag wat jongeren, het hoger onderwijs en de werkgevers kunnen doen om de positie van hoogopgeleide allochtone jongeren te verbeteren.

In de loop van de avond werd duidelijk dat de twee partijen die het meest aangesproken worden, het onderwijs en de jongeren zelf zijn. Het hoger onderwijs moet al in een vroeg stadium jongeren ervan bewust maken hoe ze hun kansen op de arbeidsmarkt kunnen vergroten, bijvoorbeeld door alumni in te zetten en de contacten met het bedrijfsleven te verbeteren. Daarnaast kunnen en moeten studenten zichzelf ook beter voorbereiden op wat hen te wachten staat op de arbeidsmarkt. Ze moeten actief solliciteren, werken aan hun presentatietechnieken, de Nederlandse bedrijfscultuur leren kennen en zich vooral ook bewust worden van hun unieke, culturele kenmerken en de meerwaarde daarvan voor bedrijven.

De deelnemers in de zaal waren zich hier al van bewust. De aanwezige studenten waren actief bij verenigingen en maatschappelijke projecten en kunnen zo een voorbeeldrol vervullen voor andere studenten van allochtone afkomst.


Datum:        22 april 2008
Partners:    Studium Generale Erasmus Universiteit Rotterdam, Time Media Group en KASEUR
Sprekers:    dr. Sabine Severiens, dr.Artwell Cain, John Leerdam, Gürkan Çelik, Rezvan Ghoncheh, Birol Ona en Wilma Gillis-Burleson.
Moderator:    Prof. Justus Veenman (Erasmus Universiteit Rotterdam)
Locatie:    Erasmus Universiteit Rotterdam
Aantal deelnemers:    ± 40

[nggallery id=13]

Professor Emeritus Karel Steenbrink (Universiteit Utrecht) gaf een lezing over Nederlanders en ‘hun’ moslims.
Einde jaren 1930 telde het Koninkrijk der Nederlanden zo´n 85 miljoen inwoners. 9 miljoen in Nederland zelf, en 75 miljoen in de grote kolonie Nederlands-Indië. Omdat daar ruim drie kwart van de bevolking moslim is, telde het Koninkrijk dus 56 miljoen moslims ofwel zo´n 65% van de totale bevolking. Een hele grote meerderheid dus. Hoe gingen de Nederlanders daarmee om?

Steenbrink vroeg zich in zijn lezing af of uit die ervaringen met moslims ook voor deze tijd nog lessen te leren zijn. In het algemeen worden uit de geschiedenis weinig lessen geleerd, maar er vallen zeker boeiende vergelijkingen te trekken. Allereerst was er het probleem van associatie (het toenmalige woord voor integratie). Hoe konden de twee gebiedsdelen tot een ´geestelijke band´ komen? Deze vraag is ook in het huidige Nederland actueel. Daarnaast was er het praktische probleem van wetgeving en andere maatregelen voor moslims.

Na zijn lezing beantwoordde Steenbrink vragen uit het publiek. Vooral enkele kritische vragen van mensen die opgegroeid waren in de toenmalige koloniën in Nederlands-Indië en Suriname zorgde voor een boeiende vergelijking met het heden.


Datum:        11 april 2008
Spreker:    Prof.dr. Karel Steenbrink (emeritus professor Interculturele theologie Universiteit Utrecht)
Aantal deelnemers:    ± 75

[nggallery id=8]

Op verzoek van Stichting Verdiwel (Vereniging van Directeuren van lokale Welzijnsorganisaties) is er een workshop verzorgd over burgerschapsvorming, sociale cohesie en socratische gespreksvoering. Welzijnsorganisaties merken in hun dagelijks werk dat mensen als Geert Wilders en Rita Verdonk de tegenstellingen tussen allochtone en autochtone bevolkingsgroepen verscherpen. In de workshop ging de Dialoog Academie in op de vraag wat welzijnsorganisaties kunnen doen om de contacten tussen allochtone en autochtone buurtbewoners te verbeteren. Ook is de Socratische gespreksvoering als methode behandeld. Tijdens de workshop zijn de volgende punten ter sprake gekomen:

  • Hoe kunnen welzijnsorganisaties bijdragen aan burgerschapsvorming van zowel autochtone als allochtone burgers? Gedeeld Burgerschap werkt bevorderend voor participatie, integratie en interculturele dialoog in de buurten / wijken / steden.
  • Hoe kunnen zij de sociale cohesie in buurten versterken?
  • Hoe kan de Socratische gespreksvoering ingezet worden als methode om dit te bereiken?

Datum:        3 april 2008
Organisatie:        Stichting Verdiwel
Aantal deelnemers:    ± 20

Gedurende drie maanden verzorgde dhr. Kileci een cursus Ebru voor kunstliefhebbers. Kileci is een van de weinige Ebru-meesters in de wereld.

Het Nederlandse woord voor Ebru is ‘papiermarmeren’. Het is een abstracte kunstvorm waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van natuurlijke materialen. De gebruikte techniek is al oud en kwam in de Ottomaanse tijd veel voor in Turkije en Oezbekistan. Ebru is afgeleid van het Perzische woord Ebr, dat wenkbrauw of wolkachtig betekent. Deze naam heeft waarschijnlijk te maken met de zwemmende kleuren, die lijken op wolken, stenen of aderen. Aan de cursus namen zowel particulieren deel als professionals die zich de oude marmertechniek eigen wilden maken voor gebruik in hun boekbinderij.

Voor meer informatie kijk op:
www.kileci.net


Datum:        wekelijks van april tot en met juli 2008
Partner:    Roumi Kunst Instituut / Ebru Huis Rotterdam
Locatie:    Rotterdam
Aantal deelnemers:    ± 10

[nggallery id=6]