Elsie Sloot, pedagoog.

Een reis naar Turkije voorjaar 2008 en voorjaar 2009

Discriminatie is een gevoel van waaruit iemand naar een ander handelt.

Dit voorjaar maakte ik een korte reis naar de binnenkant van Istanboel. Aanleiding: kennis maken met diversiteit in deze verre stad en haar vergelijken met ieders eigen ervaring. Het reisgezelschap waarvan ik deel uitmaakte, bestond uit mensen met zeer uiteenlopende achtergrond en werkervaring. Tijdens de veelvuldige en diepgaande gesprekken (discussies) over interculturele onderwerpen bleek dat een ieder, vanuit die diverse achtergrond en werkervaring, eigen ideeën had om onze Nederlandse maatschappij zo goed mogelijk toe te rusten om de veranderingen en interculturalisatie optimaal te laten plaatsvinden.

Klik hier voor het hele reisverslag

Dr. Pim Valkenberg is als ‘associate professor’ verbonden aan Loyola College in Baltimore. Zijn onderzoek focust op de christelijk-islamitische dialoog in de context van de Abrahamitische relaties. Tijdens een lezing vertelde hij over zijn bevindingen op het snijvlak van de christelijke en islamitische theologische tradities. Dit deed hij naar aanleiding van zijn boek Sharing Lights on the Way to God: Muslim-Christian Dialogue and Theology in the Context of Abrahamic Partnership, waarin hij op zoek ging naar een theologie die de christelijke en islamitische tradities met elkaar verbindt.

Tijdens de lezing liet dr. Valkenberg zien hoe christenen belangrijke inzichten uit hun eigen traditie terug kunnen vinden door zich ook te verdiepen in de islamitische theologische en spirituele bronnen, en vice versa. Na zijn lezing ging dr. Valkenberg in gesprek met het publiek.


Datum:        16 oktober 2008
Spreker:    Dr. Pim Valkenberg
Locatie:    Rotterdam
Aantal deelnemers:    ± 50

[nggallery id=3]

Tegenwoordig is de Ramadan een internationaal en intercultureel evenement geworden. De iftar-diners tijdens de Ramadan bieden de deelnemers een gezellige dialoog, een spirituele sfeer en een culturele ontmoeting.
Op 26 september was er een iftar-diner speciaal voor jonge academici. De ontspannen sfeer zorgde ervoor dat er geanimeerde gesprekken ontstonden. Aan het einde van de avond gingen enkele deelnemers naar huis met een boek, die onder de aanwezigen verloot werden.


Datum: 26 september 2008
Locatie: Rotterdam
Aantal deelnemers: ± 20

Op zondag 21 september opende Ruud Lubbers het eerste Seeds of Change Festival in filmtheater Cinerama te Rotterdam. Tijdens het festival stond het Handvest van de Aarde (het Earth Charter) centraal. Onder invloed van globalisering, diversiteit en angst voor geweld en onvrijheid is Nederland momenteel sterk in verandering. Op basis van een nuchtere missie met vier stevige uitgangspunten biedt het Earth Charter een positief en realiseerbaar tegenwicht. De uitgangspunten kenmerken zich door voortdurende dialoog en actie, wereldwijd maar óók in de eigen Rotterdamse leefwereld. 21 September was als Internationale Dag van de Vrede een perfecte dag om stil te staan bij het Earth Charter en de noodzaak van wereldwijde verbondenheid.

Tijdens het Seeds of Change Festival maakten mensen door middel van een gevarieerd programma kennis met het Earth Charter. Door debat, dialoog, performances en korte films ontdekten ze hoe ze eigen ideeën voor verandering kunnen laten ontkiemen als ‘seeds of change’.

Er waren inhoudelijke bijdragen van Chantal Gill’ard, Jildi Mohamad Sjah, Henk Oosterling en Jan Rotmans. Hierna werden er muzikale optredens gegeven door Joseph Bangura, een vluchteling uit Sierrra Leone, en de Woorddansers. Ook werd een presentatie gegeven door Vrouwen voor Verandering, een groep Rotterdamse vrouwen met uiteenlopende achtergronden. Tevens werd de eerste Rotterdamse Vredeskit uitgereikt aan ongeveer 25 Rotterdamse kopstukken uit de politiek, bedrijfsleven en maatschappelijke middenveld.

Het festival werd afgesloten met een publieksdialoog met onder andere Salima Belhaj over hoe de principes en idealen uit het Earth Charter omgezet kunnen worden in praktische en creatieve daden in Rotterdam. Gedurende de hele dag was in de foyer een informatiemarkt en de expositie ‘Seeds of Change’ te bezichtigen. Deze expositie stond daarnaast gedurende de hele maand september opgesteld in de centrale bibliotheek te Rotterdam.


Datum:        21 september 2008
Partners:    Huis van Erasmus, Kosmopolis Rotterdam, COS Rijnmond & Midden Holland en Erasmus Podium van de Erasmus Universiteit Rotterdam
Sprekers:    Ruud Lubbers, Chantal Gill’ard, Jildi Mohamad Sjah, Henk Oosterling en Jan Rotmans
Locatie:    Rotterdam
Aantal deelnemers:    ±200

[nggallery id=22]

De Dialoog Academie deed op zaterdag 20 september mee met de Burendag en hield “Open Huis”. ’s Avonds werd een iftar diner verzorgd voor buurtbewoners en enkele andere belangstellenden.
Burendag is een initiatief van het Oranje Fonds en Douwe Egberts en vond dit jaar voor de 3e keer plaats.


Datum:        20 september 2008
Partner:    Oranje Fonds
Locatie:    Rotterdam
Aantal deelnemers:    5

[nggallery id=4]