, ,

Gedeeld Burgerschap

Nederland is in de afgelopen jaren steeds pluriformer geworden. Terug gaan naar ‘die goede oude tijd’ uit de jaren 50 is geen realistische oplossing. We leven in een andere tijd, in een “global village” en multiculturele samenleving. Ondanks de bestaande verschillen moet iedereen zich een deel van het geheel kunnen voelen en kunnen meedoen in de samenleving. Dit gebeurt echter niet vanzelf. Er zijn gedeelde begrippen nodig waar iedereen zich zonder al te veel moeite bij aan kan sluiten.

Gedeeld burgerschap is een nieuwe dimensie die bij kan dragen aan een gevoel van eenheid onder alle bewoners van Nederland. Het draagt bij aan een samenleving waar iedereen in zijn of haar waarde gelaten wordt, zich thuis kan voelen en waar we samen in diversiteit trots op kunnen zijn. Het respecteren, accepteren en delen van elkaars verschillen ligt hierbij ten grondslag aan gedeeld burgerschap.

Klik hier voor de brochure.

,

Debat: Wij zijn allemaal Rotterdammers!

In het najaar 2009 vonden in Rotterdam 13 bijeenkomsten plaats in het kader van de Rotterdamse Stadsdialogen. De Dialoog Academie verzorgde de afsluitende bijeenkomst, met als thema “Wij zijn allemaal Rotterdammers!”. Prof.dr. Godfried Engbersen nam ons mee met de vraag wat nu goed stadsburgerschap is. Is dat je één voelen met de stad en je stadsgenoten, of is het vooral een kwestie van gewoon meedoen? Liesbeth Levy blikte namens de reflectiegroep stadsdialogen terug op de serie bijeenkomsten, wethouder Rik Grashoff ging in op de uitkomsten.


Datum:                       10 december 2009
Partners:                    JOS gemeente Rotterdam
Sprekers:                   Rik Grashoff, prof.dr. Godfried Engbersen (EUR), Liesbeth Levy
Locatie:                      Rotterdam
Aantal deelnemers:    110

,

Voorlichting: Help overvallen de wereld uit!

In het kader van het Najaarsoffensief Overvallen van de politie Rotterdam Rijnmond werd een bijeenkomst georganiseerd om samen met Rotterdamse migrantenondernemers en bestuurders te kijken hoe het risico op een overval verminderd kan worden, welke behoeften ondernemers en organisaties hebben voor de inzet van de politie, en hoe de pakkans van de daders vergroot kan worden. Deze thema-avond rondom overvallen was aanleiding tot verdere kennismaking tussen ondernemers, bestuurders en de politie.


Datum:                       3 december 2009
Partner:                      Politie Rotterdam Rijnmond
Locatie:                      Rotterdam
Aantal deelnemers:    20

,

Dialoog: Dag van de Dialoog

Op 7 november was het weer de Rotterdamse Dag van de Dialoog. Het thema van dit jaar was ‘Heb ’t lef!’  Onder leiding van een getrainde gespreksleider ging een aantal Rotterdammers uitgebreid met elkaar in gesprek over ieders ervaringen, dromen en oplossingen voor de stad. Tijdens de dialoog had iedereen het lef om zijn of haar eigen ideeën in een gemoedelijke sfeer met de anderen te delen.


Datum:                      7 november 2009
Partner:                     Dag van de Dialoog
Locatie:                     Rotterdam
Aantal deelnemers:    6

Verhaal van een verloren onschuld

Dorothea Franck.

De reis naar Istanbul

Wat is een reis naar verre landen waard als zij niets verandert in je geest? We hopen, zeker bij een studie-reis, dat de beweging in de ruimte een beweging in de geest tot stand brengt, en dat daardoor ook de materiële ecologische schade gecompenseerd wordt in de “ecology of mind”. Ik probeer hier na te gaan wat deze reis met mij gedaan heeft.

Klik hier voor het hele reisverslag