Met de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 in het vooruitzicht kregen Rotterdammers met een migrantenachtergrond de gelegenheid om in gesprek te gaan met lokale en landelijke politici van diverse politieke partijen, om zo hun politieke betrokkenheid te vergroten. Zij stelden vragen over de gemeenteraadsverkiezingen en het voorgenomen beleid, maar ook over de persoonlijke motivatie van de politici. Naast Kamerlid Fatma Koşer Kaya en fractievoorzitter Mark Rutte waren ook lokale leden aanwezig.


Datum:             9 en 25 februari 2010
Sprekers:         Fatma Koşer Kaya (D66) en Mark Rutte (VVD).
Locatie:    Rotterdam
Aantal deelnemers:    ± 80

[nggallery id=32]

Prof.dr. Jan Willem Duyvendak ging in zijn lezing in op het begrip “thuisvoelen”, en de vraag wat daaromheen in Nederland aan de hand is. Het bleek dat het moeilijker is om te benoemen waar iemand zich wel thuis voelt, dan waar mensen zich niet thuis voelen. De politiek heeft een grotere agenderende functie dan de media. Volgens Duyvendak zit de kloof tussen de politieke partijen niet in het feit dat hun inhoud verschilt (die komt vaak verrassend sterk overeen), maar in hoe men omgaat met de resterende verschillen met andersdenkenden.


Datum:             18 februari 2010
Spreker:    Prof.dr. Jan Willem Duyvendak (Universiteit van Amsterdam)
Locatie:    Rotterdam
Aantal deelnemers:    ± 35

[nggallery id=29]

Prof.dr. Andreas Kinneging ging in een publieklezing in op deugden, rechten en plichten. Sinds de Griekse Oudheid is een onafgebroken traditie ontstaan van diepgaande reflectie op de morele orde. In de loop van de tijd is de centrale ethische categorie echter verschoven van de ‘deugd’, via de ‘plicht’ en het ‘recht’ naar steeds meer nadruk op individualiteit, creativiteit en subjectiviteit.


Datum:      8 februari 2010
Spreker:    Prof.dr. Andreas Kinneging (Universiteit Leiden)
Locatie:    Rotterdam
Aantal deelnemers:    ± 60

[nggallery id=28]