De afgelopen jaren was er veel discussie over de kansen en risico’s van religieus geïnspireerd maatschappelijk engagement. Het gaat dan niet zozeer over de individuele inspiratie, maar over ‘identiteitsorganisaties’ met religieuze grondslag. In hoeverre dragen zij – ook in seculiere activiteiten – bij aan sociale vrede, integratie van nieuwe groepen en democratische verhoudingen? In dit middagsymposium bekeken we vooral de Nederlandse ontwikkelingen in de relaties tussen maatschappelijke bewegingen met betrekking tot religie en civil society.


Datum:             21 oktober 2010
Organisatie:       Stichting Synthesis (Universiteit van Tilburg)
Sprekers:     Prof.dr. Anton Zijderveld (Erasmus Universiteit Rotterdam), prof.dr. Paul Dekker (Universiteit van Tilburg) en dr. Gürkan Celik (Dialoog Academie).
Panel: IKV Pax Christi; Present; Islam & Dialoog; Ettaouhid
Dagvoorzitter:     Prof.dr. Paul Schnabel (Sociaal en Cultureel Planbureau)
Locatie:   Rotterdam
Aantal deelnemers: 100

[nggallery id=35]

Pauline Bakker.

Studiereis verslag: Istanbul 2009

Ik heb een dierbare herinnering aan een bijzondere reis die ik niet graag had willen missen. Ik heb een cd met Turkse muziek gekocht om regelmatig te kunnen opgaan in de sfeer die mij bij is gebleven. Ja, een warme ontspannen sfeer in een land waar het moderne zo dicht naast het verpauperde staat. Je kan zien wat een inspanning het kost voor zo omvangrijke samenleving om burgers te betrekken bij vooruitgang en hen daarin te laten delen.

Klik hier voor het hele reisverslag

Workshop “Vooroordelen uitgedaagd!” Deze workshop werd verzorgd aan de lerarenopleiding afdeling van de Hogeschool Rotterdam.

Tijdens deze workshop werden alledaagse kwesties behandeld rondom de onderwerpen interculturele/interreligieuze dialoog, vooroordelen, wederzijdse acceptatie en multiculturalisme . De workshop begon met een korte filmpje genaamd “The imam and the pastor”. De film heeft een groot deel van de deelnemers aangezet om verder na te denken over de dagelijkse problemen die zij tegen komen wat betreft de bovengenoemde onderwerpen. Met  input van de deelnemers werden de benoemde problemen heel praktisch onder de loep genomen.


Datum:  2010
Locatie: Rotterdam
Partner(s): Hogeschool Rotterdam
Aantal deelnemers: n.v.t

De conferentie reflecteerde op diverse dimensies van de Gülenbeweging. Internationale experts belichtten de beweging vanuit de volgende invalshoeken: theologisch, intellectueel, financieel, structureel, politiek, gender en sociaal-cultureel. De multidimensionale aanpak bood bruikbare inzichten in deze transnationale beweging. Door te focussen op zeven dimensies droeg deze interdisciplinaire conferentie bij aan een omvattende synthese van een van de meest breed besproken sociale bewegingen in de moderne wereld.


Datum:       7 oktober 2010
Partner:     VISOR-VU Institute for the Study of Religion, Culture and Society
Sprekers:    Prof. Dr. Thomas Michel, Prof. Dr. Johan Leman, Prof. Dr. Martin van Bruinessen, Prof. Dr. Helen Rose Ebaugh, Prof. Dr. Paul Weller, Prof. Dr. Maria Curtis, Dr. Pim Valkenberg, Dr. Muhammed Çetin and Dr. Şammas Salur.
Locatie:   Amsterdam
Aantal deelnemers:    200

[nggallery id=27]