In 2011 is de Dialoog Academie gestart met het project ‘Ouderparticipatie op school – Meedoen kun je leren!’ Dit project werd uitgevoerd in het kader van het landelijke ZonMw-programma Vrijwillige inzet voor en door jeugd en gezin.

Doel van het project was om de ouderparticipatie van migrantenouders op de basisschool van hun kinderen te vergroten. Studenten met een pedagogische of sociaal-culturele achtergrond (HBO of universiteit) trainden migrantenouders in het actief worden. Zij bekeken samen met de deelnemende scholen hoe de wensen van de school en de mogelijkheden van de ouders aan elkaar te koppelen zijn, en begeleidden de ouders in de praktijk. Door samen activiteiten voor te bereiden en later te evalueren, kregen de ouders beetje bij beetje meer zelfvertrouwen in het eigen kunnen, zodat ze na het project zelfstandig op school verder konden helpen – en misschien zelfs ambassadeur kunnen zijn om andere ouders te enthousiasmeren.

De scholen kregen na afloop van het project een op maat gesneden advies. De ervaringen uit het project zijn verwerkt in een handleiding die scholen kan inspireren de ouderparticipatie van hun eigen migrantenouders te verhogen. Het project is eind 2012 afgesloten met een minisymposium over ouderparticipatie, waar de handleiding ook gepresenteerd is.


Datum:          2011-2012
Partners:        ZonMw en NPOINT
Locatie:         Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Tilburg, Deventer