“Er is geen vrede mogelijk op deze wereld zonder de aanwezigheid van vrede tussen godsdiensten. Geen vrede tussen de godsdiensten zonder dialoog. Geen dialoog zonder een persoonlijke ontmoeting. (Prof.Hans Küng)”
Deze interreligieuze dialoog training gaf de unieke kans om een weekend door te brengen met mensen van verschillende geloven in een ontspannen sfeer. In een wereld waar religie steeds meer onderdeel wordt van conflicten, is het daarbij  van groot belang dat gelovigen met goede wil met elkaar in echte dialoog treden. Dus met  elkaar samenwerken om positieve krachten in onze religies te mobiliseren zodoende  harmonie en vrede te creëren. Dialoog is een houding die kan worden aangeleerd. Tijdens dit weekend maakte mensen kennis met de zogenaamde Socrates methode als een zinvolle instrument voor dialoog in vele situaties. Er werd geluisterd naar  mensen die betrokken zijn bij de dialoog in Nederland. Er was ook de mogelijkheid een gebedssessie in een  moskee bij te wonen en een Kerk te bezoeken.


Datum:  11 maart 2011
Partner(s): Don Bosco Youth Centre Delft
Locatie:  Delft
Aantal deelnemers: n.v.t

In het kader van het project ‘Grijze Wijzen’ zijn we op 14 april een gesprek aangegaan met 
Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER). De SER is een van de voornaamste adviesorganen van de overheid. Rinnooy Kan is drie jaar op rij verkozen tot de meest invloedrijke Nederlander en heeft expertise en ervaring op vele vlakken.

Deze bijeenkomst was met name interessant voor jonge talenten die aan het begin van hun carrière staan. De bijeenkomst vond plaats bij SER in Den Haag. Enkele thema’s die aan bod kwamen, waren diversiteit in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, interculturele dialoog en sociale cohesie en maatschappelijke innovatie en talentontwikkeling.


Datum:              10 februari 2011
Sprekers:            dr. Alexander Rinnooy Kan
Locatie:             Den Haag
Aantal deelnemers:

[nggallery id=39]

In het kader van de serie ‘Grijze Wijzen’ bijeenkomsten was Geri Bonhof te gast. Zij deelde haar levenservaring en –wijsheid met het publiek. Naast een kijkje in haar eigen loopbaan, vertelde zij over haar persoonlijke ervaringen en bevindingen als een krachtige vrouw in het onderwijs en in bestuurlijke functies. Hierna ging ze met de aanwezigen in gesprek. 

Geri Bonhof (1954) is sinds september 2003 voorzitter van de Hogeschool Utrecht (HU). Daarnaast is zij vicevoorzitter van de HBO-Raad, de belangenvereniging van Nederlandse hogescholen. Ze beschikt over ruime bestuurlijke ervaring in het (hoger) onderwijs en vervult diverse bestuurlijke nevenfuncties.


Datum:          10 februari 2011
Sprekers:        Ella Vogelaar
Locatie:         Rotterdam
Aantal deelnemers:    30

[nggallery id=38]