In 2011 wedt in samenwerking met antidiscriminatiebureau RADAR een expertmeeting over Islamofobie gehouden. De avond begon met een kort voorstelrondje. Hierna nam Tikho Ong van RADAR het woord en vertelde waarom zijn organisatie met ons in zee is gegaan om een project rondom Islamofobie te organiseren. Zo vertelde hij dat de opkomst van politieke partijen die een anti-Islam houding hebben,  en de negatieve beeldvorming over moslims in de media, belangrijke prikkels voor RADAR zijn geweest om hier iets aan te doen. Geweldsincidenten tegen moskeeën en problemen die moslima’s ondervinden bij het dragen van een hoofddoek vormden de overige punten waar de organisatie zich zorgen over maakte.


Datum:  29 Mei 2011
Partner(s): antidiscriminatiebureau RADAR
Locatie:  Rotterdam
Aantal deelnemers: 25