Gedurende de maand Ramadan heeft stichting Islam & Dialoog het project “Eat! Drink! Talk!” georganiseerd. Nederlanders met verschillende achtergronden hebben bij 63 gezinnen thuis gegeten en de Ramadansfeer mogen proeven. De iftarmaaltijden werden georganiseerd bij islamitische gezinnen in de regio Zuid-Holland. Dit om de wederzijdse acceptatie, respect en dialoog te stimuleren onder de Nederlanders. Het NOS journaal, Reformatorisch Dagblad en nog veel meer media hebben grote interesse getoond in het project Eat! Drink! Talk!

Ervaringen autochtone deelnemers
“We hebben heel open kunnen praten en ik was onder de indruk van de mate waarin de familie en hun vrienden hun plaats in de Nederlandse samenleving hebben gevonden en wat een verrijking zij daarin betekenen.”, aldus een deelnemer die bij een moslimgezin te gast is geweest.

Een andere reactie was: “Het was een prachtige, heel bijzondere avond, waarin ik genoten heb van de gastvrijheid, maar vooral ook van de wijze waarop de familie het vasten ervaarde”.

Nieuwsgierigheid in de ander zorgde ervoor dat velen zich hebben aangemeld om bij een islamitisch gezin te eten. De stichting is hier ontzettend blij mee. Zij hebben de indruk dat hun inspanning zeker de moeite waard was. Een projectmanager van Platform INS, die de organisator van het project was, vindt dat de iftar “uitwisseling” een goede gelegenheid was om kennis en ervaring uit te wisselen en nieuwe contacten op te doen. “ Zo veel belangstelling om met een moslimgezin in contact te komen hadden wij simpelweg niet verwacht. Volgend jaar zullen wij dit landelijk gaan organiseren.”, aldus een projectmanager van Platform INS.


Datum:  Augustus 2011
Locatie:  Rotterdam
Aantal deelnemers: 250

Aan de organisatie van de Iftar maaltijd hebben vertegenwoordigers vanuit alle delen van de maatschappij meegedaan. Burgers, zakenlieden, mensen uit het onderwijs en de politiek waren allen aanwezig op die avond. De belangrijkste gast was de burgermeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb. Zo zei Aboutaleb die avond;  “De laatste jaren is er in Nederland veel kritiek op moslims en de Islam. Organisaties als deze en soortgelijke goed bedoelde initiatieven bieden een goede kans voor moslims, die de laatste jaren in Nederland moeilijke tijden meemaken,  om zich op de juiste te positioneren (voor te stellen). Soortgelijke initiatieven moeten toenemen en blijven doorgaan. Mensen van verschillende religieuze achtergronden kunnen in Nederland in harmonie en wederzijds begrip eenvoudig samenleven. Het kan zo zijn dat niet altijd alle moslims aanhangers zijn van dezelfde stroming. Dat is heel normaal. Wat belangrijk is, is om in tolerantie en dialoog met elkaar samen te leven”


Datum: 25 augustus 2011
Locatie: Rotterdam
Aantal deelnemers: 50

[nggallery id=50]

Naar aanleiding van het symposium over civil society en religie, wat de Dialoog Academie en Stichting Synthesis (Universiteit van Tilburg) in 2010 organiseerden, hebben zij de daar gestelde vragen verder in een boek uitgediept. Breekpunt of bindmiddel – religieus engagement in de civil society vormt een bondige samenvatting van het publieke debat over de invloed van religie op de huidige maatschappij, met vaak persoonlijke bijdragen van wetenschappers, politici en praktijkmensen. Wat zijn de kansen en de risico’s van religieus geïnspireerd maatschappelijk engagement in het hedendaagse Nederland? Hoe zijn christelijke en islamitische normen en waarden een bron van motivatie? In hoeverre dragen ‘identiteitsorganisaties’ bij aan de zorg en voorzieningen voor allen? Welke grenzen mag de overheid aan deze organisaties stellen en welke samenwerking is mogelijk voor publieke beleidsdoeleinden?

In Breekpunt of bindmiddel is zowel ruimte voor achtergronden, cijfers en de actuele stand van zaken ten aanzien van de christelijke en islamitische civil society in Nederland, als voor meer principiële stellingnames over de vrijheid van godsdienst. Daarnaast bespreekt een aantal wethouders hoe zij in hun gemeente omgaan met financiële en inhoudelijke samenwerking met identiteitsorganisaties, en laten vier van die organisaties zien hoe zij hun inspiratie vorm geven in hun werk voor de samenleving. Het boek bevat bijdragen van o.a. Paul Schnabel, Femke Halsema, André Rouvoet, Anton Zijderveld en diverse wethouders.

BREEKPUNT OF BINDMIDDEL
1. Inleiding – Gürkan Çelik, Iris Creemers en Paul Dekker

DEEL I Achtergronden
2. Burgermaatschappij en religie – enkele inleidende punten – Anton C. Zijderveld
3. Kerkelijkheid als bron van maatschappelijk engagement – Paul Dekker
4. Civil society en islamitisch engagement in Nederland – Gürkan Çelik

DEEL II Vrijheid van godsdienst
5. Over gewetensvrijheid – Femke Halsema
6. Confronteren is iets anders dan verbieden – André Rouvoet
7. Vrijheid, respect en beslissende basisregels – Achmed Baâdoud
8. Allah op de euro? – Eric van der Burg
9. De passer en de baan rondom de pin – Alaattin ErdalDEEL III Lokaal beleid

10. Lokale subsidies voor activiteiten van levensbeschouwelijke organisaties – Maarten Davelaar
11. Ruimte voor eigen verantwoordelijkheid – Korrie Louwes
12. Gemeentelijke subsidies voor religieuze instellingen: vloeken in de liberale kerk of niet? – Wouter Kolff

DEEL IV Praktijkvoorbeelden  
13. Vrijwilligerswerk als hoogste uiting van geloof – Fatima Zahra Lachhab
14. Ieder mens een veilig bestaan – Edwin Ruigrok
15. Religieuze identiteit – motivatie voor participatie – Alper Alasag
16. Beginnen bij de samenleving verandert jezelf – Rudolf Setz
17. Nieuw geloven en vertrouwen in de burgermaatschappij – Paul Schnabel

“Er zit onmiskenbaar iets dubbels in de houding ten aanzien van het religieuze engagement in de civil society. Enerzijds heeft onderzoek keer op keer aangetoond dat religieus actieve mensen ook meer dan gemiddeld actief zijn in het vrijwilligerswerk, ook wanneer dat op zichzelf helemaal geen religieus karakter heeft en het zich ook niet richt op geloofsgenoten. Anderzijds is er toch steeds de zorg dat het om een subtiele vorm van zieltjeswinnerij gaat of dat voor de niet-religieuze inzet verworven subsidies langs een omweg toch ook weer gebruikt worden om de meer religieus getinte activiteiten te financieren.”
Paul Schnabel

Er is behoefte aan organisaties die een brug willen en kunnen slaan, die samenwerkingsverbanden aangaan met andersdenkenden, die werken aan oplossingen voor maatschappelijke tegenstellingen en spanningen. Het is belangrijk dat er saamhorigheid is in ons land, dat mensen waardering voor elkaar hebben, zich betrokken voelen en dat er sociale samenhang is. Dit is zó belangrijk, dat de overheid volgens ons hierin niet afzijdig mag blijven. Zij zou dit niet alleen met financiële bijdragen moeten ondersteunen, maar ook zelf actief betrokken dienen te worden. Dergelijk werk moet niet óndanks de overheid gebeuren, maar samen mét de overheid.”
Alper Alasağ

Prijs: € 18,50
ISBN: 978 90 211 4318 7
Omvang: 180 pagina’s
Uitvoering: paperback

Het boek is te bestellen via Platform INS (info@ins.nl), en is ook verkrijgbaar in de boekwinkel.<


Datum:             Oktober 2011
Partner:        Stichting Synthesis,
Uitgeverij Meinema
Auteurs:    Paul Dekker (Stichting Synthesis), Gürkan Çelik en Iris Creemers (Dialoog Academie)

De 10e Rotterdamse Dag van de Dialoog vond plaats op 7 oktober 2011. Op deze dag stonden de dialoogtafels (meer dan 200) door heel Rotterdam opgesteld. Het thema van dat jaar was:” Over de brug komen”.

Een thema dat voor de meest uiteenlopende gesprekken en nieuwe verbindingen tussen Rotterdammers heeft gezorgd. Islam & Dialoog was weer van de partij en had een eigen dialoogtafel op deze bijzondere dag.  Langs vier ronden en diverse vragen stimuleerden wij de deelnemers uiteindelijk hun dromen te delen en te kijken naar wat mensen stimuleert tot actie. De vragen leidden tot persoonlijke en vaak bijzondere gesprekken tussen mensen die elkaar normaal niet zo gauw zouden spreken. De Dag van de Dialoog bracht allerlei soorten mensen dichter bij elkaar!


Datum:  7 Oktober 2011
Locatie:  Rotterdam
Aantal deelnemers: 7