Hoe kunnen dialoog en verzoening een boodschap zijn voor vrede? Zijn religies de bron voor conflicten op de aarde of kunnen ze eerder een inspiratiebron vormen voor oplossingen? Er is in samenwerking met  de International Student Chaplaincy een internationaal symposium georganiseerd waarbij kritisch werd gekeken naar dialoog en verzoening als bron voor vrede.

Internationale studenten uit heel Nederland werden uitgenodigd voor een conferentie over dit relevant thema. Deelnemers hebben met elkaar met een open geest van respect en nieuwsgierigheid kennisgemaakt om te profiteren van deze interreligieuze ontmoeting.  De deelnemers hebben een antwoord gezocht op de vraag hoe vrede door middel van dialoog en verzoening mogelijk is en hebben daarbij gekeken naar de rol van religie. Het programma bevatte een interreligieuze opening, keynote speech, panel, discussie, twee ronden van workshops en werd afgesloten met een laatste boodschap.

 


Datum: 19 November 2011
Partner(s): International Student Chaplaincy
Locatie: Rotterdam
Aantal deelnemers: 60-70

De bekende journalist en Turkije-specialist Bram Vermeulen gaf een lezing over zijn ervaringen als journalist in een taboe-cultuur: Turkije. Aan de hand van fragmenten uit zijn zevendelige documentaire In Turkije (VPRO) wist hij op vaak humoristische wijze de vinger te leggen op soms pijnlijke punten, zoals de Armeense en Koerdische kwestie, en andere sociale ontwikkelingen in het land.

Voor zijn bijzondere documentaire reisde Bram Vermeulen dwars door Turkije en ging hij op zoek naar de snelle veranderingen in het land. Hij reisde langs de grenzen van een land met een herwonnen zelfvertrouwen, van de Middellandse zee tot de sneeuw in het verre oosten, van de gesloten grenzen met Armenië tot de open zuidgrenzen met Arabische buurlanden waarmee Turken hun verloren banden weer aanhalen. Hij verkende de grenzen van het toelaatbare in een land waar minirokken en boerka’s naast elkaar bestaan. Het werd een portret van een land dat zijn eigen grenzen verlegt.


Datum:                      19 november 2011
Spreker:                     Bram Vermeulen
Locatie:                      Rotterdam
Aantal deelnemers:    100

Tijdens een workshop op de jaarlijkse interfaith conference van de International Student Chaplain en Islam & Dialoog maakte een groep internationale studenten kennis met de Socratische gespreksmethode. Eerst werd een korte introductie gegeven over de verschillen tussen dialoog en debat. Een belangrijke vraag was of je tegen de ander spreekt, of met de ander spreekt.

Met de Socratische dialoog wordt geprobeerd een morele vraag te beantwoorden door het onderzoeken van een casus. Aangezien het thema van de conferentie ‘From conflict to peace – movements for dialogue and reconciliation’ was, stelden we als overkoepelende vraag wat de grenzen zijn van de vrijheid van godsdienst wanneer men in contact komt met mensen van andere culturele en religieuze achtergronden. Deze abstracte vraag is concreter gemaakt door een persoonlijke verhaal over een conflictsituatie van een van de deelnemers te bespreken.

Als eerste is gezamenlijk besproken wat de andere deelnemers zouden voelen  als ze in een soortgelijke  situatie terecht zouden komen. Vervolgens keken we hoe iedereen zou handelen in een dergelijke situatie, en op basis van welke onderliggende principes, waarden of visies zij dit zouden doen.

De volgende stap was om het perspectief om te draaien, en te proberen om een antwoordt te geven op dezelfde vragen, maar dan voor de ‘tegenpartij’ in het voorbeeld. In het begin was het voor de deelnemers ingewikkeld om zich in de ander te verplaatsten, maar na een tijdje lukte het hen om de situatie te bekijken vanuit het andere perspectief.

Hoewel niet gemakkelijk, gaf deze oefening de deelnemers inzicht in beide betrokken partijen van het conflict. Het verplaatsen in andermans schoenen zorgde voor een verbreding van het oordeel over de originele situatie. Het doel van de Socratische dialoog is dan ook niet dat je het perspectief van de ander overneemt, maar het laat je beter begrijpen waarom de ander denkt of handelt op de manier waarop hij of zij doet. Dit brengt de beide kanten dichter naar elkaar, ook al blijven ze het met elkaar oneens.


Datum:              19 november 2011
Partners:        Islam & Dialoog, International Student Chaplain
Sprekers:         Iris Creemers (Dialoog Academie)
Locatie:             Den Haag
Aantal deelnemers:    12

Op 11 november 2011 heeft er een avondmaaltijd plaatsgevonden voor de senioren van het verpleeghuis ´De Borghave´ in Schiebroek. Het doel van de avondmaaltijd was om de senioren in ´De Borghave´ kennis te laten maken met het Islamitisch offerfeest.

De bijeenkomst begon met een openingstoespraak door een vertegenwoordiger van stichting Islam & Dialoog. In de rede werd het belang van het offerfeest uitgelegd. Ook is verteld dat de ouderen binnen de Turkse cultuur en de Islam een groot plek vervullen. Door middel van dit etentje is er geprobeerd om de ouderen te laten merken dat wij altijd voor hen klaarstaan. Na de openingsrede werd een Turks instrument gespeeld door een vrijwilligster.

 


Datum: 11 November 2011
Locatie: Schiebroek
Aantal deelnemers: 40