De 10e Rotterdamse Dag van de Dialoog vond plaats op 7 oktober 2011. Op deze dag stonden de dialoogtafels (meer dan 200) door heel Rotterdam opgesteld. Het thema van dat jaar was:” Over de brug komen”.

Een thema dat voor de meest uiteenlopende gesprekken en nieuwe verbindingen tussen Rotterdammers heeft gezorgd. Islam & Dialoog was weer van de partij en had een eigen dialoogtafel op deze bijzondere dag.  Langs vier ronden en diverse vragen stimuleerden wij de deelnemers uiteindelijk hun dromen te delen en te kijken naar wat mensen stimuleert tot actie. De vragen leidden tot persoonlijke en vaak bijzondere gesprekken tussen mensen die elkaar normaal niet zo gauw zouden spreken. De Dag van de Dialoog bracht allerlei soorten mensen dichter bij elkaar!


Datum:  7 Oktober 2011
Locatie:  Rotterdam
Aantal deelnemers: 7

Op dinsdag 20 september 2011 heeft voor de twaalfde keer de Prinsjesdagviering plaatsgevonden. In de Grote Kerk van Den Haag kwamen vertegenwoordigers van religies en levensbeschouwingen bijeen om samen met vertegenwoordigers van het kabinet, van Eerste en Tweede Kamer en Raad van State, het gemeentebestuur van Den Haag, burgers van Den Haag en heel Nederland de start van het nieuwe parlementaire jaar ook spiritueel in te luiden. Het hoofdreferaat was van mevrouw Semahat Külcü namens Islam & Dialoog, een psychiater in Den Haag. Naast haar verhaal vanuit de islamitische traditie waren er bijdragen van bahá’ís, hindoes, joden, boeddhisten, humanisten, christenen en Brahma Kumaris.


Datum: 20 september 2011
Partner: Stichting Prinsjesdagviering
Locatie: Den Haag
Aantal deelnemers: 500

[nggallery id=47]

De discussie over religie in onze samenleving is  heviger geworden met name als het gaat over Islam en Jodendom. Deze discussie wordt nog eens bemoeilijkt door uitlatingen en acties van extremisten. In Nederland heeft de discussie over het ritueel slachten en het voorgesteld verbod veel stof doen opwaaien. Daarnaast heeft het bloedbad in Noorwegen de samenleving diep in het hart getroffen en een gapende wond achtergelaten. Werd het niet tijd om de balans op te maken? Daarom heeft Islam & Dialoog onder de paraplu van Roravolere twee kleurrijke gesprekken georganiseerd om aandacht te vragen voor deze vraagstukken. Hierbij gaven prominente sprekers hun ideeën weer over de aanhoudende intolerantie in Nederland. De eerste kleurrijk gesprek op 12 september was een spectaculaire avond met bijdragen van Imam Chisti en Islamoloog Prof. Dr. Gerard Wiegers.

Op 10 oktober werd er aan de hand van bepaalde stellingen het onderwerp “vrij(heid) van religie” verder bediscussieerd. Daarbij kwamen zaken zoals het ritueel slachten, het bloedbad in Noorwegen en nog veel meer aan bod. De hoofdspreker op die avond was rabbijn Awraham Soetendorp.

 


Datum:  12 september en 10 oktober 2011
Locatie:  Rotterdam
Partner(s): Roravolere
Aantal deelnemers: 15

In 2011 wedt in samenwerking met antidiscriminatiebureau RADAR een expertmeeting over Islamofobie gehouden. De avond begon met een kort voorstelrondje. Hierna nam Tikho Ong van RADAR het woord en vertelde waarom zijn organisatie met ons in zee is gegaan om een project rondom Islamofobie te organiseren. Zo vertelde hij dat de opkomst van politieke partijen die een anti-Islam houding hebben,  en de negatieve beeldvorming over moslims in de media, belangrijke prikkels voor RADAR zijn geweest om hier iets aan te doen. Geweldsincidenten tegen moskeeën en problemen die moslima’s ondervinden bij het dragen van een hoofddoek vormden de overige punten waar de organisatie zich zorgen over maakte.


Datum:  29 Mei 2011
Partner(s): antidiscriminatiebureau RADAR
Locatie:  Rotterdam
Aantal deelnemers: 25

Leerlingen van het Marnix gymnasium Rotterdam hebben een bijzondere kennismaking gehad met de Turkse cultuur.

Stichting Islam & Dialoog verzorgt sinds 2010 workshops voor de leerlingen van het Marnix gymnasium over de Turkse cultuur. Ook in het schooljaar 2011-2012 ontdekten 200 leerlingen op een praktische manier waar de Turkse cultuur voor staat. Hetzelfde programma werd aangeboden aan verschillende groepen leerlingen van het Marnix gymnasium. Het programma begon met een presentatie over de geschiedenis, politiek, cultuur en religie van Turkije. Opvallend daarbij was wat Turkije en Nederland allemaal wel niet met elkaar verbindt; denk maar Sinterklaas die in Turkije is geboren, de tulp als gemeenschappelijk symbool en spreekwoorden zoals “Liever Turks dan paaps” die de tolerantie van het Osmaanse Rijk tegenover religieuze minderheden benadrukte. Na een boeiende presentatie werd het langzamerhand tijd voor de Turks-Islamitische kunst Ebru, ook wel bekend als papiermarmeren. Leerlingen mochten allemaal één voor één experimenteren met de Ebrukunst.

Ebru is gebaseerd op het druppelen van verf met een kwast in een oplossing van gom tragacant sprietjes. Last but not least werd de leerlingen een culinair feestje aangeboden met Turkse lekkernijen. Een cultuur kun je natuurlijk niet leren kennen zonder haar keuken! Turks pizza, borek (deeggerechten met vlees, kaas etc.), Turks fruit en nog veel meer kregen de gasten aangeboden!

 


Datum: Schooljaar 2011-2012
Locatie: Rotterdam
Aantal deelnemers:200

[nggallery id=51]