In 2011 werd i.s.m. Vereniging Ettaouhid ,studentvereniging NSR en de Pelgrimsvaderskerk de cursus “profeten in de Koran en Bijbel” georganiseerd. Er werden in totaal vier cursusavonden gehouden. Het ging bij deze cursusavonden over vier personen die zowel een prominente plaats innemen in de Bijbel als de Koran.

De doel van deze bijeenkomsten was elkaars geloof beter te leren kennen en durven te vragen naar elkaars opvattingen. Het ging hierbij om vragen zoals; Wat voor boodschap droegen deze profeten in het verleden en wat betekent dat voor het heden? De avonden startten met twee korte informatieve inleidingen vanuit beide religies, waarna werd gediscussieerd over het thema van die avond. De nadruk lag op het interactieve karakter van de dialoog. Er waren geen kosten verbonden aan deze cursus.

De thema’s van de cursusavonden waren als volgt:
1. “Engelen”
2.  Profeet “Lot/Lut”
3.  De Koningin van Saba
4.  Profeet  Zacharias/Zekeriyya

De thema’s van de cursusavonden waren als volgt:
1. “Engelen”
2.  Profeet “Lot/Lut”
3.  De Koningin van Saba
4.  Profeet  Zacharias/Zekeriyya


Datum: 29 februari 2012
Partner(s):Vereniging Ettaouid, Studentenvereniging NSR, Pelgrimsvaderskerk
Locatie: Rotterdam
Aantal deelnemers: 60 a 70

[nggallery id=48]

“No peace in this world without peace between religions. No peace between religions without dialogue. No dialogue without a personal encounter”, zei Prof.Hans Küng ooit. Onder dit motto zijn jongeren met verschillende religieuze achtergronden van 10 t/m 12 februari 2011 bijeengekomen voor een interreligieus jongerenweekend in Delft. Het doel was om elkaars geloof beter te leren kennen met afwisselende activiteiten. De eerste dag was bedoeld als warming-up en bestond uit het nuttigen van een gezamenlijke maaltijd, het delen van religieuze teksten, symbolen en liederen.

De tweede dag hebben jongeren een bijzondere ontmoeting gehad met een imam, dominee en een joodse leider. Deze prominenten hebben jongeren wijze adviezen gegeven wat betreft de interreligieuze dialoog.  In de middag brachten de deelnemers een bezoek een moskee in Delft. Zo hebben zij de gebedsdienst bijgewoond en vragen gesteld aan de gemeenschap over de Islam. Vervolgens was er een workshop over de “Sokratische dialoog” van de bekende filosoof Socrates. Verder ging het diner op de tweede avond iets anders dan gewoonlijk; de deelnemers gingen samen koken. Dat smeedde vanzelfsprekend een intieme band tussen de jongeren. In de avond ging het kringgesprek over “de dialoog en de waarheidsclaim”. De dialoog aangaan zonder de ander jouw waarheid op te leggen bleek tijdens dit gesprek een fundamentele waarde te zijn voor de interreligieuze dialoog.

De derde dag begon met de vraag: “Hoe kan jij in jouw eigen omgeving de dialoog stimuleren tussen mensen”. Met de energie en inspiratie die de jongeren twee dagen lang hebben opgedaan bleek dit gesprek veel ideeën op te leveren. Laatste activiteit van het weekend was het bijwonen van een kerkdienst. Dit was vooral interessant voor de moslimjongeren die vaak een kerk van buitenaf zagen maar nooit wisten wat er zich binnen afspeelde. Het geheel programma heeft kortom enorm veel inspiratie en kracht opgeleverd voor de jongeren. Ze zijn naast het kennen van de ander tevens bewuster geworden van hun eigen identiteit.


Datum: 10-12 Februari 2012
Partner(s): International Student Chaplaincy, Jacob Soetendorp Institute
Locatie: Delft
Aantal deelnemers: 10

Op 9 februari 2011 werd een bijzondere avond georganiseerd n.a.v. het in dat jaar verschenen boek “Van Harem tot Fitna”, geschreven door Prof. Dr. Poorthuis en Theo Salemink. Prof. Poorthuis was de hoofdspreker tijdens deze boekpresentatie. Hij is professor in de dialoog tussen de godsdiensten op de Katholieke universiteit van Tilburg. 
De centrale vraag voor deze avond was: `Hoe kijkt de Nederlander aan tegen de Islam?` Prof. Poorthuis maakte duidelijk dat de middeleeuwse beelden over de Islam in het westen vrij negatief waren. Islam werd namelijk als een vorm van afgoderij en duivels gezien. Zo pakte de spreker een aantal bijzondere gebeurtenissen uit de geschiedenis die de beeldvorming in Nederland en het westen bepaalden over de Islam.

 


Datum: 9 februari 2011
Locatie: Rotterdam
Aantal deelnemers: 50 a 60