Woensdag 27 februari was de eerste avondcursus van 2013 over “Profeten in de Bijbel en de Koran”. Waar helaas vaak genoeg de verschillen tussen de twee religies worden overbelicht, was dit een cursus waar vooral de overeenkomsten centraal stonden. Het thema van de avond was ‘De na(a)m(en) van God.

De geïnteresseerden druppelden één voor één binnen en zochten voorzichtig toenadering tot elkaar. Al voor aanvang van het programma, waren er interessante gesprekken op gang gekomen. Sommigen hadden de smaak zo te pakken, dat ze enigszins teleurgesteld leken toen ze werden onderbroken door de gastheren. Het was immers tijd om te starten met de cursus.

De secretaris Alper Alasağ van Platform INS en predikant Martijn van Laar van Pelgrimvaderskerk namen het woord ter inleiding. Kort werden enkele richtlijnen uitgelegd van de cursus het komende programma samengevat. Vervolgens werden de sprekers naar voren geroepen, waarbij de eerste spreker Martijn van Laar zelf was. In een korte periode van 15 minuten heeft hij de namen van God vanuit het Bijbelse perspectief belicht en was hier uiterst enthousiast over. Met dezelfde enthousiasme heeft Resul Ciftci daaropvolgend het islamitische perspectief gepresenteerd. Hierbij werden de aanwezigen uitgenodigd een minuut lang aan God te denken, niet wetend dat alles wat ze aan God toeschrijven ontoereikend is omdat God ons bevattingsvermogen te boven gaat volgens de Koran niet zou kloppen. Al met al waren het twee interessante inleidingen die de aanwezigen genoeg stof tot gesprek hadden opgeleverd.

Intentie is belangrijk
De bedoeling van de avond was het tot elkaar brengen van mensen met verschillende religieuze achtergronden en ze in staat te stellen de dialoog met elkaar aan te gaan. Via simpele telmethoden werden de aanwezigen op een dermate manier ingedeeld, dat de gesprekstafels zo divers mogelijk werden. Aan elke tafel was hierdoor de verdeling man of vrouw, christen of moslim nagenoeg gelijk.

Vervolgens werden in de groepen gesproken over de vragen die door Martijn van Laar werden uitgedeeld. De vragen leidden tot allerlei nieuwe onderwerpen en de aanwezigen waren serieus geïnteresseerd in elkaars verhalen. Enkele onderwerpen die hierbij aan bod kwamen waren onder andere hoe we over God denken, wat de relatie tussen de mens en God hoort te zijn en het belang van intentie van de mens bij zijn/haar handelen in het leven.

Veel overeenkomsten
De aanwezigen waren positief verrast toen ze realiseerden hoeveel overeenkomsten beide religies met elkaar hadden. Het gebrek aan kennis over elkaars religie kwam hierbij duidelijk naar voren. De gesprekken waren zo goed op gang gekomen, dat de aanwezigen nogmaals werden teleurgesteld door de gastheren. Volgens het officiële programma was het immers tijd om af te ronden. Mensen die dat wensten konden gaan, maar opvallend genoeg bleven velen nog zitten om verder met elkaar in gesprek te gaan.

Wanneer er werd gevraagd naar de indruk die deze cursus had achtergelaten was er één centraal boodschap: wat hebben we eigenlijk veel met elkaar gemeen!

 


[nggallery id=68]

Dinsdagavond 12 februari was alweer de laatste bijeenkomst van het project “Leiders met spirit”. Het thema van deze avond was religie en politiek. Christelijke en islamitische politici van verschillende politieke partijen, werkzaam op landelijk of regionaal niveau, waren voor deze bijeenkomst uitgenodigd. Voorafgaand aan de tafelgesprekken hebben de genodigden een maaltijd genuttigd om elkaar beter te leren kennen. Na de maaltijd ging men in groepen uiteen verdeeld over  de verschillende thema’s. De thema’s waren: Dagelijkse praktijk; Scheiding kerk en staat; Concrete politieke vraagstukken; en Politiek en de ‘achterban’.

Zo werd de vraag naar de dagelijkse praktijk van het werken als politicus gesteld en in hoeverre de deelnemers hun religieuze overtuiging daarin uitdragen. Er was eveneens belangstelling naar ervaringen van het uiten van politieke overwegingen vanuit het geloof in het publieke domein. Een andere vraag waar ook tijd aan besteed is wat de rol van de achterban is in het sturen van de politici bij politieke kwesties.

Opvallend was dat de deelnemers aan de tafelgesprekken zich zowel in hun rol als politicus maar ook als persoon betrokken voelden bij de besproken thema’s. Aan de tafel waar discussie werd gevoerd over de vrijheid van onderwijs, kwamen niet alleen politieke standpunten aan de orde, maar kwam ook de vader (of moeder) in de deelnemers naar boven. Hieruit bleek maar weer hoe sterk iemands politieke voorkeuren verbonden zijn met zijn of haar religieuze overtuigingen. Dit was dan ook één van de conclusies van een discussie die aan een andere tafel werd gevoerd: dat de scheiding tussen kerk en staat een groot goed is, maar dat deze scheiding in het persoonlijke leven van de gelovige onmogelijk te maken is. Je religieuze overtuigingen kun je niet simpelweg thuislaten als je werkzaam bent als politicus.

Aan het einde van de avond werd plenair besproken wat er in de tafelgesprekken allemaal aan bod was gekomen. Uit verschillende monden klonk een bemoedigend geluid: deelnemers vonden herkenning in de ander en vonden steun bij mensen die met dezelfde kwesties te maken hebben. Een mooi resultaat van een inspirerende avond en wellicht een ervaring die verdere dialoog tussen christenen en moslims zal stimuleren.

Leiders met spirit: Politiek is op initiatief van Platform INS en GIDSnetwerk georganiseerd door Platform INS Rotterdam en Het Kruispunt.

[nggallery id=67]

Leesgroep ‘Een dialoog tussen beschavingen’ van Jill Carroll

Dit voorjaar organiseert Platform INS voor het eerst een leesgroep. In februari 2013 is de Nederlandse vertaling van het boek ‘A Dialogue of Civilizations’ van Jill Carroll uitgekomen. Tijdens de vijf bijeenkomsten van deze leesgroep zal deze vertaling met de titel ‘Een Dialoog tussen Beschavingen’ besproken worden. In haar boek creëert Carroll een tekstuele dialoog tussen de gedachten van Fethullah Gülen, een islamitisch denker van Turkse afkomst, en de filosofen Kant, Mill, Confucius, Plato en Sartre. Door het vinden van overeenkomsten tussen deze denkers wordt een verbondenheid tussen het westerse en het oosterse denken gecreëerd. Met als doel een kleine bijdrage te kunnen leveren aan het ontwikkelen van mogelijkheden voor vreedzame co-existentie.

Onder leiding van Dr. Gerrit Steunebrink, godsdienst- en cultuurfilosoof, worden de verschillende thema’s die in het boek aan bod komen besproken. Een belangrijk doel van de leesgroep is het leveren van een (bescheiden) bijdrage aan het debat over intercultureel samenleven in Nederland. Het maken van een vertaalslag van de besproken thema’s naar de praktijk, zal dan ook veel aandacht krijgen.

Aantal bijeenkomsten: 5
Aantal deelnemers: 10
Deelname: gratis. Bovendien ontvangt u bij deelname een exemplaar van ‘Een Dialoog tussen Beschavingen’.
Deadline aanmelding: 19 maart 2013

Opbouw van het programma
1. Donderdag 4 april 2013, 20:00
Kennismaking en Gülen en Kant over intrinsieke menselijke waarde en morele waardigheid

2. Woensdag 17 april 2013, 20:00
Gülen en Mill over de vrijheid

3. Woensdag 22 mei 2013, 20:00
Gülen, Confucius en Plato over het menselijke ideaal

4. Woensdag 5 juni 2013, 20:00.
Gülen, Confucius en Plato over het onderwijs

5. Woensdag 19 juni 2013, 20:00.
Gülen en Sartre over de verantwoordelijkheid

Locatie
Volgt nog

Aanmelden
We zijn voor deze leesgroep op zoek naar masterstudenten en professionals die betrokken zijn bij het thema intercultureel samenleven. Bijvoorbeeld mensen die in hun werk te maken hebben met dit thema of een studie volgen/hebben gevolgd in deze richting. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar: n.vanderveldt@platformins.nl onder vermelding van leesgroep Jill Carroll. Omdat de leesgroep slechts plaats heeft voor 10 deelnemers, zal er een selectie gemaakt worden onder de aanmeldingen. Voor verdere vragen kunt u ook terecht op bovenstaand e-mailadres.

In februari 2013 is de Nederlandse vertaling van het boek ‘A Dialogue of Civilizations’ van Jill Carroll uitgekomen. Met die reden organiseert Platform INS de book launch van dit boek op dinsdag 26 maart 2013. In haar boek ‘Een Dialoog tussen Beschavingen’ (Een dialoog tussen beschavingen “Gulens islamitische idealen en het humanistische discours”) creëert Carroll een tekstuele dialoog tussen de gedachten van Fethullah Gülen, een islamitisch denker van Turkse afkomst, en de filosofen Kant, Mill, Confucius, Plato en Sartre. Door het vinden van overeenkomsten tussen deze denkers wordt een verbondenheid tussen het westerse en het oosterse denken gecreëerd. Met als doel een kleine bijdrage te kunnen leveren aan het ontwikkelen van mogelijkheden voor vreedzame co-existentie.

Onder leiding van Prof. dr. Jan Bransen, Hoogleraar filosofie van de gedragswetenschappen van Radboud Universiteit Nijmegen, worden de verschillende thema’s die in het boek aan bod komen besproken.

Book Launch
Dinsdag 26 maart 2013
Deelname
Gratis
Deadline aanmelding
25 maart 2013
Tijdstip
Inloop 19:30
Aanvang 20:00
Locatie
Internationaal Perscentrum Nieuwspoort
Lange Poten 10
2511 CL Den Haag

Aanmelden
U kunt zich aanmelden door een mailtje te sturen naar: n.vanderveldt@platformins.nl onder vermelding van Book Launch Jill Carroll.

Eind februari starten Platform INS (voorheen: stichting Islam & Dialoog en Dialoog Academie) en de Hervormde Gemeente Delfshaven (Oude of Pelgrimvaderskerk) opnieuw een gezamenlijke cursus voor christenen, moslims en geïnteresseerden. We zijn ook in gesprek met de Marokkaanse Vereniging Ettaouhid en studentenverenigingen NSR en IQRA. Een cursus uniek in zijn soort! Nationaal en zelfs internationaal trekken we de belangstelling. Iedere avond staat één persoon centraal die zowel in de bijbel als in de koran voorkomt en houden een christen en een moslim een korte inleiding.

Daarbij zijn drie vragen leidraad
1. Wat zegt de bijbel/koran over deze persoon?
2. Wat raakt dat bijbel/koranverhaal aan de kern van het christelijk geloof/de islam?
3. Wat kun je als christen/moslim met dit verhaal in het leven van alledag?

Na de inleidingen praten en vragen we in gemengde groepjes hierover door. De ervaring leert dat zo’n cursus heel verfrissend en verrassend is (meer dan 400 mensen zijn je de afgelopen 5 cursussen voorgegaan en enthousiast geraakt!). Je ontdekt overeenkomsten en tegelijkertijd ook de karakteristieken van christelijk geloof en islam. En dat alles in een goede en vriendschappelijke, open en eerlijke sfeer. Een goede oefening ook in het geloofsgesprek. Tussen Platform INS en de Pelgrimvaderskerk is er in de afgelopen jaren namelijk al heel wat vertrouwen opgebouwd. Kom een of meerdere (woensdag)avonden eens langs. Dit jaar dus de zesde cursus. Zelfde concept. Een nieuwe serie bijbel- en koranfiguren:

Datum + Onderwerp Locatie
Wo. 27 februari: De Na(a)m(en) van God Platform INS, rochussenstraat 221-223, Rotterdam
Wo. 6 maart: Kain en Abel / Qabil en Habil Pelgrimvaderskerk, aelbrechtskolk 20, Rotterdam
Wo. 20 maart: Maria / Marjam Platform INS, rochussenstraat 221-223, Rotterdam
Wo. 27 maart: Jezus / ‘Isa Pelgrimvaderskerk, aelbrechtskolk 20, Rotterdam

Tijd: 19.30-22.00 uur.  Aan de cursus zijn geen kosten verbonden. Ook staat er met de cursisten een kerk- en een moskeebezoek gepland.

Info en opgave
www.pelgrimvaderskerk.nl of www.platformins.nl.

Of neem contact op met de organisatoren
Alper Alasag (a.alasag@platformins.nl) en
Martijn van Laar (wmvanlaar@gmail.com)