Recent verschenen boek roept op tot dialoog tussen botsende wereldbeschouwingen

Op 26 maart 2013 werd het boek ‘Een Dialoog tussen Beschavingen’ van dr. Jill Carroll, gepresenteerd door Platform INS in Nieuwspoort, Den Haag. Het is een zoektocht naar strategieën en mogelijkheden om de ogenschijnlijk botsende wereldbeschouwingen met elkaar in gesprek te laten gaan.

Carroll sprak vanuit de Verenigde Staten de aanwezigen toe in een videoboodschap over de urgentie om met elkaar in dialoog te gaan. Carroll: “In dit boek laat ik de islamitische denker Fethullah Gülen in tekstuele dialoog met de filosofen Kant, Mill, Confucius, Plato en Sartre treden. Echter, het is uiteindelijk natuurlijk de bedoeling dat het niet bij een tekstuele dialoog blijft, maar dat mensen met verschillende culturele-, religieuze- en etnische achtergronden daadwerkelijk met elkaar in dialoog gaan.”

Onder leiding van prof. dr. Jan Bransen, hoogleraar filosofie van de gedragswetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen, werden met 60 aanwezigen de verschillende thema’s uit het boek besproken: intrinsieke menselijke waarde en morele waardigheid, vrijheid, het menselijke ideaal, onderwijs en verantwoordelijkheid. Bransen vertelde over wederzijds begrip tussen mensen het volgende: “Om te komen tot te delen normen en waarden moet je beginnen met het accepteren van ‘gedeeld onbegrip’. We moeten begrijpen dat we allen nu eenmaal anders zijn. We moeten snappen dat we een zorg delen, namelijk dat we elkaar niet begrijpen. We leven nu eenmaal in een pluralistische omgeving”.

De conclusie van de avond is dat zowel Gülen, Carroll als Bransen het met elkaar eens zijn dat er een alternatief is voor wat Huntington in 1998 de “Clash of Civilizations” noemde: de dialoog. In de huidige ontwikkelingen in Nederland waar de spanningen en emoties oplopen in discussies over discriminatie, antisemitisme, islamofobie en homofobie vindt Platform INS dat iedereen in Nederland samen kan werken via de dialoog aan een beschaving waarin verschillen geaccepteerd worden en we samen oplossingen zoeken voor onze huidige problemen.


Voor meer informatie

Alper Alasag a.alasag@platformins.nl 06 58 88 61 41

Het boek is online te koop via gerenommeerde websites zoals bol.com en Selexyz.


[nggallery id=74]

Op 26 maart 2013 heeft Platform INS een boeklancering georganiseerd in Nieuwspoort (Den Haag) van het boek ‘Een Dialoog tussen Beschavingen’ van dr. Jill Carroll. Op initiatief van Platform INS is het boek ‘A Dialogue of Civilizations’ vertaald in het Nederlands. Het doel van het boek is het ontwikkelen van strategieën en mogelijkheden voor een vreedzame samenleving. In het boek wordt een tekstuele dialoog gecreëerd tussen de gedachten van Fethullah Gülen, een islamitisch denker van Turkse afkomst, en de filosofen Kant, Mill, Confucius, Plato en Sartre.

Helaas kon Carroll zelf niet bij de book launch aanwezig zijn. Zij sprak daarom met behulp van een videoboodschap vanuit de Verenigde Staten tot het publiek over de urgentie om met elkaar in dialoog te gaan. Carroll: “Dit boek betreft een tekstuele dialoog. Echter, het is uiteindelijk natuurlijk de bedoeling dat het niet bij een tekstuele dialoog blijft, maar dat mensen met verschillende culturele-, religieuze- en etnische achtergronden met elkaar in dialoog gaan.”

Onder leiding van prof. dr. Jan Bransen, hoogleraar filosofie van de gedragswetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen, werden met 60 aanwezigen de verschillende thema’s uit het boek besproken: intrinsieke menselijke waarde en morele waardigheid, vrijheid, het menselijke ideaal, onderwijs en verantwoordelijkheid. Bransen vertelde over wederzijds begrip tussen mensen het volgende: “Om te komen tot te delen normen en waarden moet je beginnen met het accepteren van ‘gedeeld onbegrip’. We moeten begrijpen dat we allen nu eenmaal anders zijn. We moeten snappen dat we een zorg delen, namelijk dat we elkaar niet begrijpen. We leven nu eenmaal in een pluralistische omgeving”.

De conclusie van de avond is dat zowel Gülen, Carroll als Bransen het met elkaar eens zijn dat er een alternatief is voor wat Huntington in 1998 de “Clash of Civilizations” noemde: de dialoog. In de huidige ontwikkelingen in Nederland waar de spanningen en emoties oplopen in discussies over discriminatie, antisemitisme, islamofobie en homofobie vindt Platform INS dat iedereen in Nederland samen kan werken via de dialoog aan een beschaving waarin verschillen geaccepteerd worden en we samen oplossingen zoeken voor onze huidige problemen.

We starten vanaf 5 april met een leesgroep van 10 deelnemers over dit boek. Een belangrijk doel van de leesgroep is het leveren van een (bescheiden) bijdrage aan het debat over intercultureel samenleven in Nederland. Het maken van een vertaalslag van de besproken thema’s naar de praktijk, zal dan ook veel aandacht krijgen.

Het boek is online te koop via gerenommeerde websites zoals bol.com en Selexyz.

(Bron: Huntington, S. P. (1998). The Clash of Civilizations and the Remaking of the World Order. New York: Simon & Schuster.)


[nggallery id=74]

Bron: www.un.org

Vandaag, 21 maart, is het Internationale dag ter bestrijding van Racisme en Discriminatie. Wij Platform INS vinden dat Racisme en Discriminatie gestopt moet worden. Wij geloven erin dat het bestrijden van bovenstaande begrippen een belangrijke element is voor de Kunst van het Samenleven hier in Nederland.

De Verenigde Naties heeft in 1966 gekozen voor deze dag om de bestrijding hiervoor te beginnen. Aanleiding van deze dag is dat op 21 maart 1960 in Zuid – Afrika in Sharpeville mensen bijelkaar waren gekomen om een vreedzame demonstratie te houden tegen de ‘pasjeswetten’. De politie stopte de demonstratie door op de mensen te schieten.
Voor meer informatie over achtergrond van deze dag zie website: http://www.un.org/en/events/racialdiscriminationday/background.shtml

In het kader van de cursus Profeten in de Bijbel en de Koran hebben de cursisten deelgenomen aan de bidstond bij de Pelgrimvaderskerk. Dat is een gebedsavond die ieder jaar wordt gehouden voor gewas, werk en studie. Ieder jaar gaat er een groep van de moslimcursisten daarheen om ook in het praktijk christenen beter te leren kennen.

Voor meer informatie over de bidstond zie de website van Pelgrimvaderskerk.

 

 


[nggallery id=71]