Let op! Op dit moment is er een wachtlijst en kunnen we pas weer mensen verwelkomen bij een afzegging. 

Panel Parallelle Samenleving

Op woensdag 9 oktober organiseert Platform INS een paneldiscussie rondom het thema parallelle samenleving.

Begin dit jaar kondigde minister Asscher aan een onderzoek te starten naar parallelle gemeenschappen in Nederland. Aanleiding van dit onderzoek is onder andere het rapport ‘Dichter bij elkaar?’ (2012) van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) waaruit blijkt dat de integratie van verschillende migrantengroepen hapert. In een brief uit Asscher zijn zorgen over het ontstaan van een samenleving waarin de noodzaak om elkaar te ontmoeten over de grenzen van verschillende achtergronden heen ontbreekt. Want wanneer men voornamelijk op de eigen groep gericht is, zou dit de integratie kunnen belemmeren.

Vragen die in de discussie aan bod kunnen komen gaan over hoe de integratie van migrantengroepen die een sterke focus hebben op de eigen groep wordt beïnvloed, in hoeverre Nederland te maken heeft met parallelle gemeenschappen en welke processen het vormen van deze gemeenschappen in de hand werkt.

De panelleden zijn Arend Jan Boekestijn (oud-VVD-Kamerlid en historicus aan de UU), Saniye Calkin (vrouwenplatform ZIJN), Abdelkarim El-Fassi (hoofdredacteur van wijblijvenhier.nl), Martijn de Koning (antropoloog aan o.a. de UvA), Jaco Dagevos (SCP, co-auteur van ‘Dichter bij elkaar?’) en Umit Tas (voorzitter van Platform INS). Floris Alberse, redacteur bij Pauw & Witteman, zal het gesprek leiden.

Details paneldiscussie
Datum: woensdag 9 oktober
Aanmeldenn.vanderveldt@platformins.nl
Aanvang: 20:00 (inloop vanaf 19:30)
Locatie: De Rode Hoed, Keizersgracht 102, Amsterdam

Interreligieus Symposium Vredespaleis

Op 11 september 2013 werd Platform INS uitgenodigd voor een Interreligieus Symposium in het Vredespaleis. Dit symposium stond in het teken van verzoening als middel om duurzame vrede te bereiken. Vertegenwoordigers van de vijf grote religies,  het Christendom, Jodendom, Hindoeïsme, Boeddhisme en de Islam presenteerden hun theologisch perspectief op dit thema. Platform INS nam het woord namens de Islamitische gemeenschap.

Het symposium bestond uit een veelzijdig en uitgebreid programma. Vertegenwoordigers van elke religie hielden een presentatie over zaken als verzoening, vergeving, en meditatie. Zo werd bijvoorbeeld verteld dat de Koran en de Bijbel overlappingen kennen op belangrijke punten. Daarom zou uitsluiting van religies onnodig zijn. Tolerantie is daarbij de essentie om conflicten te bestrijden. Sommige presentaties kwamen met concrete voorbeelden over de wijze waarop verzoening werd gestimuleerd. Zo kwam de Hindoeïstische vertegenwoordiger met het voorbeeld van Prison SMART. Door middel van meditatie- en yoga oefeningen werden gevangenen rustiger. Emoties als frustratie, woede en stress verdwenen hierdoor.

Daarnaast was er ook ruimte voor communicatie over en weer met het publiek. Verschillende gasten kwamen naar voren met vragen en/of opmerkingen. Sommigen kwamen met prikkelende stellingen. Zo vroeg een man zich af waarom er zoveel geweld in naam van religie plaatsvindt terwijl er tijdens het symposium vooral verzoenende en vredelievende geluiden te horen zijn. Een fundamentele vraag. Kern van de reacties waren dat men bij zichzelf moet beginnen, om zo een positieve bijdrage te leveren aan de gemeenschap. Na de discussie met het publiek  was er een moment van stilte. Voor sommigen een moment om te bidden, voor anderen om te mediteren of na te denken.

Al met al heeft Platform INS een bijzonder symposium bijgewoond. De verschillende doelgroepen en religies maakten het tot een interessant, divers en inspirerende dag. Het symposium werd afgesloten met een ceremonie buiten het Vredespaleis, waar de inhuldiging van de Peace Column plaatsvond. Tenslotte werd er over deze bijzondere middag nagepraat tijdens een lunch.