Naar aanleiding van de discussies rondom het onderzoek van Motivaction en de brief van het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken d.d. 26 november 2014, worden wij herhaaldelijk gevraagd een reactie te geven als een organisatie gelieerd aan de Gülenbeweging in Nederland.

Platform INS is een Nederlandse organisatie, opgericht door Nederlanders, die zich richten op sociale kwesties in Nederland. Indien wij tegen problemen aanlopen, lossen wij ze op door deze met instanties in Nederland te bespreken. Zo hebben wij vanuit Platform INS onze zorgen over het onderzoek van Motivaction en wat dit onderzoek teweeg heeft gebracht reeds geruime tijd gedeeld met betrokkenen hier, waaronder het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. We vragen geen hulp of steun van personen of instanties buiten Nederland en ook herkennen wij ons niet in de aantijgingen richting de Nederlandse regering.