Phd café

Vanaf februari start bij Platform INS de Phd café. Iedere maand komen er (pas)gepromoveerde onderzoekers langs om hun belangrijk onderzoek in gewone mensentaal met ons te delen.

© http://integratie.startpagina.nl/

Op 26 februari bijt dr. Jurriaan Omlo de spits af met de vraag:

Maar hoe denken migranten en hun kinderen nou zélf over integratie en discriminatie?
Migranten en hun kinderen moeten integreren. Deze uitspraak lijkt in de samenleving en in het politieke debat breed gedragen te zijn, maar wat vaak over het hoofd gezien wordt is: hoe denken de mensen over wie zoveel gesproken wordt zélf eigenlijk over integratie?

In zijn proefschrift maakte dr. Jurriaan Omlo integratie tot onderwerp van debat. Hij ging in gesprek met Marokkaans-Nederlandse jongvolwassenen die relatief succesvol zijn in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Op 26 februari 2015 zal Omlo bij Platform INS langskomen om antwoord te geven op diverse vragen: Wat verstaan deze jongvolwassenen onder integratie? Vinden zij integratie wel belangrijk? Hoe oordelen zij over het politieke debat over integratie? In hoeverre voelen zij zich maatschappelijk geaccepteerd in Nederland? Hoe gaan zij om met ervaringen van discriminatie en wat kunnen we hiervan leren?

Programma
19.15 – 19.30: Inloop
19.30: Start presentatie dr. Jurriaan Omlo
20.15 – 21.00: Vragenronde
21.00: Einde, met mogelijkheid om Omlo’s boek Integratie én uit de gratie?te kopenvoor een speciaal voor de Phd café gereduceerde prijs en laten signeren.

Locatie
Platform INS
Rochussenstraat 221, Rotterdam

Aanmelden
Niet verplicht, maar wordt zéér op prijs gesteld (i.v.m. de voorbereidingen).
Vul het formulier in op: http://bit.ly/phdcafe

Over de spreker
Jurriaan Omlo is als zelfstandig onderzoeker eigenaar van Bureau Omlo (www.jurriaanomlo.nl). Zijn onderzoek richt zich op sociale vraagstukken en evaluatieonderzoek. Daarnaast is hij verbonden aan de gemeente Rotterdam, waar hij betrokken is bij een evaluatieonderzoek naar het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel. Hij promoveerde op het proefschrift ‘Integratie én uit de gratie? Perspectieven van Marokkaans-Nederlandse jongvolwassenen.’ 

Platform INS organiseert i.s.m. de Pelgrimvaderskerk , Vereniging Ettaouhid en studentenvereniging NSR de cursus “Geloven in de moderne tijd”. Dit is een gezamenlijke cursus voor moslims, christenen en geïnteresseerden. De cursus bestaat uit drie avonden en iedere avond staat in het teken van een thema rond “geloven”.

 

De cursus is uniek in zijn soort! Nationaal en internationaal is de cursus afgelopen jaren in het zonnetje gezet door de media en wetenschap en hebben meer dan 500 mensen meegedaan aan deze activiteit! De afgelopen keren stond iedere bijeenkomst een persoon centraal die zowel in de Bijbel als in de Koran voorkomt. Sinds vorig jaar hebben wij een nieuw concept. Wij zullen drie avonden organiseren, ieder rond een andere thema:

 

  1. Gods wet of Grondwet?

Waar ligt de loyaliteit van gelovigen? Bij het “Koninkrijk van God” of bij het “Koninkrijk der Nederlanden”? Is onze grondwet en onze democratische samenleving wel veilig bij moslims en christenen of gehoorzamen zij uiteindelijk God en niet de koning? Hebben alle gelovigen in die zin niet een dubbel paspoort? Zijn ze met hun dubbele loyaliteit wel te vertrouwen?

 

  1. Zendingsdrang van christenen en moslims?

De missionaire drive van sommige christenen en moslims roept vaak allergie en wantrouwen op. Gelovigen gaan vaak wel in dialoog en gesprek. Zij doen ook veel maatschappelijk werk. Maar willen zij uiteindelijk niet zieltjes winnen en mensen bekeren? Kun zij hun integriteit wel bewaren? Hoe zit het met de Christelijke zending en de Islamitische dawa?

 

  1. Religie in de participatiesamenleving

Volgens velen hoort religie thuis achter de voordeur, in het privédomein. Tegelijkertijd wordt ook van gelovigen gevraagd te participeren in de samenleving. Kun je je geloof dan thuislaten? Veel vrijwilligerswerk en diaconaal werk wordt gedaan door gelovigen. Vanuit welke motivatie doen zij dit? En kunnen we hier ook een concreet project aan koppelen door als christenen en moslims samen een seculier goede doelen project te steunen? Aan deze avond willen wij ook een sociale activiteit koppelen waarbij we als moslim en christen zijnde iets kunnen betekenen voor de zwakkeren in de samenleving. Dit zal plaatsvinden op 21 april.

 

Iedere avond houdt een christen en een moslim vanuit hun eigen traditie een korte inleiding over het thema. Na de inleidingen praten we hierover door in gemengde groepjes. Je ontdekt de overeenkomsten en tegelijkertijd ook de karakteristieken van het Christelijk geloof en de Islam. En dat alles in een vriendschappelijke, open en eerlijke sfeer. Ook staat er met de cursisten een kerk- en een moskeebezoek gepland.

 

 

Cursusdata en locatie

Dinsdag 10 maart, locatie: wordt nog nader bekend gemaakt

Dinsdag 17 maart, locatie: wordt nog nader bekend gemaakt

Dinsdag 24 maart, locatie: wordt nog nader bekend gemaakt

Dinsdag 21 april, locatie en inhoud van de sociale activiteit wordt tijdens de cursus bekendgemaakt.

 

Data voor het kerk- en moskeebezoek worden tevens tijdens de cursus bekendgemaakt.

 

Tijd:19.45-22.00 uur

Toegang: Gratis

Voor meer informatie en/of aanmelding voor deze activiteit kunt u mailen naar s.evsen@platformins.nl l of bellen met Platform INS, tel: 010-240 00 15.