Pas gepromoveerde onderzoeker Pooyan Tamimi Arab komt op 3 juli langs om zijn onderzoek in gewone mensentaal met ons te delen. We krijgen dan meer te weten over:

 

Wat het oproep tot het gebed over Nederlandse tolerantie zegt

Steeds meer moskeeën in Nederland besluiten luidsprekers te gebruiken voor de azan, de Islamitische oproep tot gebed. Vaak leidt dit tot grote ergernis bij omwonenden. Een gebouw wordt vaak nog wel als acceptabel gezien, maar geluid dat tot in de woonkamer te horen valt gaat velen te ver om getolereerd te kunnen worden. Promovendus Pooyan Tamimi Arab heeft onderzoek gedaan naar de versterking van de azan in Nederland en hoe dat kan worden begrepen. Zijn bevindingen zal hij komen delen op vrijdag 3 juli 2015. Afsluitend zal er een iftar-maaltijd zijn waar iedereen bij welkom is.

 

Programma
 
20.30 – 21.00: Inloop
21.00: Start presentatie dr. Pooyan Tamimi Arab
21.45 – 22.15: Vragenronde
22.15: Einde en aansluitend Iftar-maaltijd voor wie wil aanschuiven

 

Aanmelden

Vul het formulier in op: http://bit.ly/phdcafe

 

Over de spreker

Pooyan Tamimi Arab heeft zowel een sociaal wetenschappelijke als een politiek filosofische achtergrond. Hij heeft les gegeven over religie, samenleven en politiek. Eerder heeft hij kunstgeschiedenis gedoceerd als assistent aan de Hogeschool van Amsterdam en aan de Parsons The New School for Design in New York. Tamimi Arab is geïnteresseerd in vragen als ‘Hoe moet de samenleving ingericht worden?’ en promoveerde begin juni 2015 op het onderzoek ‘Amplifying Islam: Pluralism, Secularism, and Religious Sounds in The Netherlands’ aan de Universiteit Utrecht. 

 

De interreligieuze dialoog in Nederland wordt gedragen door gelovigen van de gevestigde godsdiensten, soms met humanisten erbij. Maar er zijn heel wat Nederlanders die zichzelf eerder spiritueel dan religieus noemen en weerstand hebben tegen religie. De meeste spirituelen voelen zich niet aangesproken door de interreligieuze dialoog. Is het niet zinvol om hen bij de dialoog te betrekken? Moet je dan eerst de doelstelling en de naam van de dialoog (‘interreligieus’) aanpassen? Of liggen de uitgangspunten van ‘gewone’ gelovigen en nieuwe spirituelen zo ver uit elkaar dat dialoog niet haalbaar is? Welke punten verdienen aandacht in contacten met nieuwe spirituelen? Welke vooroordelen spelen er wellicht, aan beide kanten? Vertegenwoordigers van beide groepen en deskundigen brengen de discussie op gang, deelnemers aan de middag kunnen mee discussiëren.

 

Een discussie om helderheid te krijgen over de vraag in hoeverre nieuwe spirituelen betrokken zijn of willen zijn bij de interreligieuze dialoog, en hoe die betrokkenheid vorm gegeven kan worden.

Programma:
Vijf korte lezingen (elk 20 minuten) door Lisette Thooft, Marianne Moyaert, Rinus van Warven, Ibrahim Spalburg en Frans Jespers, gevolgd door discussies en einddebat, onder leiding van Peter Nissen.

Praktische informatie:
Tijd: 16 september 2015 van 13.30 tot 17.00 uur
Locatie: onderwijszaal Radboud Universiteit Nijmegen, binnenkort nader aan te geven
Aanmelden vóór 1 september door een mail te sturen aan info@interreligieuzedialoog.nl en 5 euro over te maken naar IBAN NL90ABNA0442451539 van SID; voor studenten is deelname gratis

Organisatie: Stichting Interreligieuze Dialoog, leerstoel Spiritualiteitsstudies Radboud Universiteit, Platform INS.

Met de ingang van de Ramadan lanceert Platform INS de website OntmoetEenMoslim.nl. Met onze lokale partners geven we een nieuw impuls aan onze jarenlange inspanningen om personen met verschillende achtergronden te verbinden.

 

OntmoetEenMoslim.nl

Recente gebeurtenissen in de wereld hebben de relatie tussen moslims en niet moslims op scherp gezet. OntmoetEenMoslim.nl heeft als doel de kloof tussen angst en begrip tussen moslims en niet-moslims te overbruggen. Dit onder het genot van een maaltijd dat door het gastgezin wordt verzorgd.

Toegenomen mobiliteit, informatie- en communicatie technologie heeft weliswaar de mondiale afstanden verkleind, op lokaal niveau zien we juist grote afstanden tussen verschillende bevolkingsgroepen. Afstanden die overbrugd kunnen worden door toenadering te zoeken, de dialoog aan te gaan en een open houding aan te nemen.

OntmoetEenMoslim.nl: de brug naar een samenleving waar ontmoeting en dialoog met elkaar centraal staat.

Met ingang van de Ramadan heeft Platform INS OntmoetEenMoslim.nl gelanceerd, maar dit initiatief beperkt zich niet tot de Ramadan maar gaat gedurende het hele jaar door om mensen te verbinden.

Ben je of ken je iemand die moslims wil ontmoeten? Geef je dan op via OntmoetEenMoslim.nl