Amsterdam, 15 december 2016

Naar aanleiding van de spanningen onder Turken in Nederland, sinds de mislukte couppoging in Turkije, komen ruim 30 studenten van de studie ‘integrale veiligheid’ op werkbezoek bij Platform INS. De studenten volgen de minor ‘sociale stabiliteit’ en willen graag meer inzicht krijgen in de complexiteit van deze internationale kwestie. Daarnaast horen ze graag persoonlijke verhalen over de impact van de heksenjacht op sympathisanten van de Hizmet-beweging in Nederland.

Het programma begint met wat versnaperingen en de tijd om even kort kennis te maken. Shanti Tuinstra treedt op als host en start met de aankondiging van de middag. Saniye Calkin, directrice Platform INS houdt een korte presentatie over wat Hizmet is en daarna schuift zij aan bij de overige drie panelleden. De studenten krijgen nu alle gelegenheid om hun vragen te stellen aan de vier sympathisanten van de beweging, waarvan twee van hen recent gevlucht zijn uit Turkije.

De studenten hebben door dat de gevolgen heftig zijn en vertellen achteraf dat zij een erg eenzijdig beeld mee hebben gekregen uit de media, maar ook van Turkse medestudenten of vrienden. Blijkbaar reikt de Turkse propaganda diep in Nederland door, maar de vraag waarom er zoveel invloed uit Turkije tot Nederland kan doordringen blijft moeilijk te begrijpen voor de gemiddelde Nederlander. Andere studenten vroegen zich af waarom een grote groep Turken zoveel haat hebben tegen Hizmet en begrepen de achterliggende gedachten van het conflict niet.

De persoonlijke verhalen waren vrij emotioneel en heel erg persoonlijk. Zo vertelden de twee gevluchte aanhangers, een broer en zus uit Turkije, hoe zij met geluk het land uit konden en daarmee ondanks hun onschuld de zware vervolging zoals martelingen in gevangenissen hadden voorkomen. Maar ook het vluchten heeft geen blijdschap met zich meegebracht want ook zij hebben dierbare familieleden moeten achterlaten en het land waar ze toekomstplannen hadden gemaakt. Ook een andere actieve Hizmet-sympathisant uit Nederland, een jonge hardwerkende familieman, vertelt over de gevolgen die hij zelfs binnen zijn eigen familie- en vriendenkringen ervaarde. Van de één op de andere dag (na de couppoging) bleek hij plots al het kwaad in de zin te hebben. Iets wat daarvoor altijd wildvreemd was geweest bij hem, maar de effecten van een politiek conflict duizenden kilometers verderop bleken effectief en desastreus.

Ook Saniye doet haar verhaal en legt uit wat haar op de been houdt. “Hoe moeilijk de tijden ook zijn en hoe hoog de spanningen ook oplopen, mijn boodschap blijft dat ik als Nederlandse burger het vertrouwen heb in de democratische rechtstaat. En ik hoop dat iedereen de universeel gedeelde waarden hoger stelt dan sociaal-cultureel opgelegde waarden”. Daarmee uit zij ook de hoop en het vertrouwen dat het recht zal zegevieren en dat er met alle inzet een eind zal komen aan deze heksenjacht. Zij neemt de boodschap van Hizmet voor wereldvrede serieus en zal middels haar inzet bij Platform INS blijven strijden voor de ‘kunst van het samenleven’.

Aan het einde van de middag was het beeld van de studenten behoorlijk genuanceerd geworden. Het geluid van de andere kant werd dan ook erg gewaardeerd. Zij kwamen erachter dat de aantijgingen alleen gebaseerd zijn op politieke basis en dat er vijf maanden later nog geen enkel concreet bewijs geleverd is. Het beeld dat zij eerst hadden onderging volledige verandering. Zij hebben al die tijd vooral over Hizmet en Fethullah Gülen gehoord maar nooit mét Hizmet gesproken.

Ook hebben de studenten een preview van de nieuwe website van Hizmet kunnen bekijken welke in het nieuwe jaar gelanceerd zal worden. Na een exclusief kijkje op de website hebben zij een helder beeld gekregen van Hizmet in Nederland. Elke aantijging wordt op de website serieus in behandeling genomen en onderbouwd met onderzoeken en feiten. Die feitelijke informatie is erg welkom voor iedereen die op zoek is naar antwoorden.

De interactie met de studenten is wat ons betreft een mooie en hoopvolle stap naar meer onderling begrip en het zoeken naar kennis en dialoog. Platform INS dankt de docenten Gert Jan Geling en Marco van der Land van de studie integrale veiligheidskunde aan de Haagse Hogeschool dat zij de reis met hun studenten naar Amsterdam hebben ondernomen. Speciale dank gaat uit naar de twee panelleden die met gevaar voor eigen veiligheid toch hun verhaal hebben willen delen.

img_5003 img_5080 img_5079 img_5074 img_5067 img_5060 img_5057 img_5051 img_5043 img_5040 img_5037 img_5035 img_5030 img_5029 img_5024 img_5007

unnamed

Politie agenten van regio Utrecht volgen training islamofobie

Ook in september vond een reeks trainingen plaats voor de politie om islamofobie en moslimdiscriminatie te herkennen en met elkaar te bespreken. Dit keer in Utrecht en in samenwerking met Mieke Jansen van Artikel 1. Midden Nederland

Het doel van de trainingen was het bespreekbaar maken van en bewustwording over het thema islamofobie en discriminatie te vergroten. Het eerste deel van de training betrof een verkenning van het thema waarbij de definitie en kenmerken van islamofobie werden besproken. Een trainer van Platform INS lichtte toe dat het hierbij niet enkel om “angst voor de islam” gaat, maar dat er ook gehandeld wordt uit deze angst; moslims worden gediscrimineerd en uitgesloten op basis van islamofobe gedachten.

Naast theorie en cijfers hebben de deelnemers ook in kleinere groepen casussen besproken m.b.t. islamofobie en hier oplossingen voor gezocht. Het gezamenlijk bespreken van deze casussen zorgde voor een open en eerlijke discussie over het thema.

De agenten gaven na afloop aan heel tevreden te zijn met de training. “Deze training zorgde voor bewustwording in het onderwerp islamofobie”, aldus een participant. Een andere deelnemer vond dat er een open sfeer heerste tijdens de training en dat er veel ruimte voor discussie was.

Wilt u ook met een groep professionals een training islamofobie en moslimdiscriminatie volgen, dan kunt u contact opnemen met platform INS.

20160526_095918_HDR (2)-2

Een zwarte dag in de geschiedenis van Turkije

In plaats van een zonnige en rustige zomervakantie werden wij allemaal overdonderd door de mislukte staatsgreep in Istanbul. Vanuit platform INS hebben we de coup meteen veroordeeld. Omdat het Turkse regime vanaf het begin de Hizmet beweging en haar inspirator Gulen verantwoordelijk houdt voor de coup heeft dat een enorme impact gehad op ons als organisatie en voor Hizmet sympathisanten in Nederland.

Platform INS heeft zich sinds de zomer ontpopt als het aanspreekpunt voor de media als het gaat om de Hizmet beweging en haar achterban in Nederland. Dit is een nieuwe taak, die wij heel serieus hebben genomen en die ook veel tijd heeft gevraagd van ons team.

Deze nieuwe media verantwoordelijkheid heeft geresulteerd in veel contacten met de media (radio, tv en kranten), maar ook in veel filmpjes en korte fragmenten over wat Gulen zelf te melden heeft over de hele situatie. Via internet en sociale media delen we veel informatie en geven we antwoord op vragen die veelvuldig bij ons binnen zijn gekomen.

Platform INS zal voorlopig het aanspreekpunt blijven van de Hizmet beweging in Nederland, omdat er in Turkije nog steeds veel ontwikkelingen gaande zijn in de nasleep van de coup.

Reactie Hizmetbeweging op couppoging Turkije

 

Martin van Bruinessen en Jan Pronk aan het woord tijdens conferentie

Wat officieel bedoeld was als een conferentie en een feestelijke opening van het nieuwe hoofdkantoor in Amsterdam werd omgeven met een zwart randje.

Onder de titel: Crisis in Turkije, heksenjacht in Nederland gaf antropoloog Martin van Bruinessen een klein college over zijn onderzoek naar de Hizmet beweging, de relatie en de verschillen tussen de heren Erdogan en Gulen. Daarnaast gaf ook Jan Pronk ons een aantal adviezen mee om spanningen te de-escaleren in de samenleving en waarom het zo belangrijk is om in dialoog te blijven met elkaar. Er is altijd een gezamenlijk belang te vinden, aldus de oud-politicus en hoogleraar van the institute of Social studies.

veel van de aanwezigen in het publiek hebben kritische vragen kunnen stellen en er ontstond een mooie discussie over de doelen van de Hizmet beweging. Veel mensen hebben met hun komst ook een hart onder de riem willen steken voor de medewerkers van platform INS en voor de sympathisanten van de beweging, die op dit moment een zware tijd beleven.

deskundigen

Meer programma’s in 2017

Sinds de zomer hebben we vanuit platform INS weinig programma’s georganiseerd. Het is onze wens en voornemen om dat in 2017 zeker weer op te pakken. Wij zijn op dit moment druk bezig met de voorbereidingen voor de jaaragenda van 2017. Wij houden jullie op de hoogte via onze trouwens geheel herziene website.

Beste relatie,
De zomer is zeer turbulent geweest, in Turkije en daarmee ook in Nederland. U heeft het vast gevolgd. Dit heeft ook impact gehad op de Hizmetbeweging in Nederland en daarmee ook op ons. Noodgedwongen hebben wij daarom ook onze feestelijke opening van ons nieuwe hoofdkantoor moeten omdopen.
We gaan donderdag 15 september van 14.00 – 16.00u (inloop vanaf 13.30u) met experts en met elkaar in gesprek over de crisis in Turkije en de heksenjacht in Nederland. Zie bijgevoegd programma. U komt hopelijk ook, toch? We zouden u graag die dag onder ons willen zien.
platform-ins-amsterdam-crisis-turkije-heksenjacht-nederland

 

Met afschuw hebben wij weet genomen van de couppoging in Turkije.

De speculatie van sommigen dat Fethullah Gulen en de Hizmetbeweging achter deze coup zouden zitten verbaast ons. Vooral omdat wij al meer dan 40 jaar vóór democratie en vrede zijn en ons in dienst daarvan inzetten.

Lees hieronder de officiële reactie van Hizmet en Fethullah Gulen:

1. De Hizmetbeweging in Nederland:

Reactie Hizmetbeweging op couppoging Turkije

en

2. Fethullah Gülen over de couppoging en aantijging dat hij erachter zou zitten:

Fethullah Gulen reactie couppoging Turkije

Beste abonnee,

Hierbij ontvangt u de vijfde editie van de hernieuwde nieuwsbrief ‘INSpiratie’ van Platform INS met daarin nieuws over onze verhuizing naar Amsterdam, de grote opening, onze rol bij Prinsjesdag en verslagen van enkele activiteiten.

unnamed-1

Tijd voor een feestje tijdens de grote opening!
Na bijna 20 jaar gevestigd te zijn geweest in Rotterdam is platform INS verhuisd naar Amsterdam. De opening van ons nieuwe pand willen we graag met jullie vieren in een feestelijk congres op donderdag 15 september aanstaande van 16:00-20:00 uur. Tevens is dit een mooie gelegenheid om onze nieuwe directrice te ontmoeten en de toekomstplannen van INS met u te delen. Het inhoudelijke programma volgt nog maar houd dag en tijd vast vrij in je agenda. 

unnamed-2

Thema van dit jaar: te gast in de wereld…
Ook dit jaar is Platform INS weer één van de 20 samenwerkende organisaties voor Prinsjesdag 2016 in de Grote Kerk in Den Haag. Jullie zijn welkom bij deze inter-levensbeschouwelijke viering met bijdragen van verschillende religies waar we de kunst van het samenleven in de praktijk brengen. Ook jij kunt erbij zijn op dinsdag 20 september om 10:30 uur. Bij interesse mail je info@platformins.nl en bij selectie ontvang je een uitnodiging van ons. 

unnamed-3

“Het bevorderen van solidariteit en respect tussen mensen met verschillende achtergronden”.
Sinds 2011 worden er dialoogavonden georganiseerd tussen moslims en christenen uit Rotterdam. Doel van deze avonden is het bevorderen van solidariteit en het respect tussen mensen met verschillende achtergronden. Deze dialooggroep wilde na jarenlang contact ook samen iets betekenen voor de samenleving. In dit kader hebben moslims en christenen van dialooggroep Overschie een maaltijd georganiseerd om de vluchtelingen van het AZC in s’-Gravendeel te ontmoeten.

unnamed-4

“Moslims worden gediscrimineerd en uitgesloten op basis van islamofobe gedachten”.
Wat verstaan we onder islamofobie? Wat zijn de kenmerken daarvan? En hoe uit zich dit in Nederland? Dit zijn enkele vragen die centraal stonden in de training “Islamofobie en discriminatie georganiseerd door Platform INS en Bureau discriminatiezaken uit Den Haag. Op 19 en 26 mei werden twee groepen politieagenten getraind in Leiden.