unnamed

Politie agenten van regio Utrecht volgen training islamofobie

Ook in september vond een reeks trainingen plaats voor de politie om islamofobie en moslimdiscriminatie te herkennen en met elkaar te bespreken. Dit keer in Utrecht en in samenwerking met Mieke Jansen van Artikel 1. Midden Nederland

Het doel van de trainingen was het bespreekbaar maken van en bewustwording over het thema islamofobie en discriminatie te vergroten. Het eerste deel van de training betrof een verkenning van het thema waarbij de definitie en kenmerken van islamofobie werden besproken. Een trainer van Platform INS lichtte toe dat het hierbij niet enkel om “angst voor de islam” gaat, maar dat er ook gehandeld wordt uit deze angst; moslims worden gediscrimineerd en uitgesloten op basis van islamofobe gedachten.

Naast theorie en cijfers hebben de deelnemers ook in kleinere groepen casussen besproken m.b.t. islamofobie en hier oplossingen voor gezocht. Het gezamenlijk bespreken van deze casussen zorgde voor een open en eerlijke discussie over het thema.

De agenten gaven na afloop aan heel tevreden te zijn met de training. “Deze training zorgde voor bewustwording in het onderwerp islamofobie”, aldus een participant. Een andere deelnemer vond dat er een open sfeer heerste tijdens de training en dat er veel ruimte voor discussie was.

Wilt u ook met een groep professionals een training islamofobie en moslimdiscriminatie volgen, dan kunt u contact opnemen met platform INS.

20160526_095918_HDR (2)-2

Een zwarte dag in de geschiedenis van Turkije

In plaats van een zonnige en rustige zomervakantie werden wij allemaal overdonderd door de mislukte staatsgreep in Istanbul. Vanuit platform INS hebben we de coup meteen veroordeeld. Omdat het Turkse regime vanaf het begin de Hizmet beweging en haar inspirator Gulen verantwoordelijk houdt voor de coup heeft dat een enorme impact gehad op ons als organisatie en voor Hizmet sympathisanten in Nederland.

Platform INS heeft zich sinds de zomer ontpopt als het aanspreekpunt voor de media als het gaat om de Hizmet beweging en haar achterban in Nederland. Dit is een nieuwe taak, die wij heel serieus hebben genomen en die ook veel tijd heeft gevraagd van ons team.

Deze nieuwe media verantwoordelijkheid heeft geresulteerd in veel contacten met de media (radio, tv en kranten), maar ook in veel filmpjes en korte fragmenten over wat Gulen zelf te melden heeft over de hele situatie. Via internet en sociale media delen we veel informatie en geven we antwoord op vragen die veelvuldig bij ons binnen zijn gekomen.

Platform INS zal voorlopig het aanspreekpunt blijven van de Hizmet beweging in Nederland, omdat er in Turkije nog steeds veel ontwikkelingen gaande zijn in de nasleep van de coup.

Reactie Hizmetbeweging op couppoging Turkije

 

Martin van Bruinessen en Jan Pronk aan het woord tijdens conferentie

Wat officieel bedoeld was als een conferentie en een feestelijke opening van het nieuwe hoofdkantoor in Amsterdam werd omgeven met een zwart randje.

Onder de titel: Crisis in Turkije, heksenjacht in Nederland gaf antropoloog Martin van Bruinessen een klein college over zijn onderzoek naar de Hizmet beweging, de relatie en de verschillen tussen de heren Erdogan en Gulen. Daarnaast gaf ook Jan Pronk ons een aantal adviezen mee om spanningen te de-escaleren in de samenleving en waarom het zo belangrijk is om in dialoog te blijven met elkaar. Er is altijd een gezamenlijk belang te vinden, aldus de oud-politicus en hoogleraar van the institute of Social studies.

veel van de aanwezigen in het publiek hebben kritische vragen kunnen stellen en er ontstond een mooie discussie over de doelen van de Hizmet beweging. Veel mensen hebben met hun komst ook een hart onder de riem willen steken voor de medewerkers van platform INS en voor de sympathisanten van de beweging, die op dit moment een zware tijd beleven.

deskundigen

Meer programma’s in 2017

Sinds de zomer hebben we vanuit platform INS weinig programma’s georganiseerd. Het is onze wens en voornemen om dat in 2017 zeker weer op te pakken. Wij zijn op dit moment druk bezig met de voorbereidingen voor de jaaragenda van 2017. Wij houden jullie op de hoogte via onze trouwens geheel herziene website.