Inleiding

Op donderdag 9 maart was ‘s avonds op de Sara Burgerhartstraat 1 te Amsterdam de documentaire Love is a Verb te zien. Deze avond werd vanuit Platform INS georganiseerd met als doel de Hizmet-idealen uit te leggen aan geïnteresseerden om op die manier meer transparantie te bereiken. Met ruim 130 aanwezigen was het een zeer geslaagde avond. Emir Ertas benadrukte in zijn inleidende toespraak dat deze avond vooral bedoeld was om uit te leggen waar de Hizmet-beweging voor staat en welke doelen en idealen de beweging nastreeft. Hij beschreef de Hizmet-beweging als een beweging die “moslims een manier biedt om islamitische en universele waarden uit te dragen in de veeleisende moderne maatschappij en deel te nemen aan voortdurende dialoog en samenwerking met anders- en niet-gelovigen.”

Filmvertoning

De documentaire Love is a Verb, gemaakt door Terry Spencer Hesser, vertelt het verhaal van verschillende mensen die wereldwijd geïnspireerd worden door het gedachtegoed van Fethullah Gülen. De titel verwijst naar de vrijgevigheid van Hizmet sympathisanten als meer dan slechts een gevoel of een woord, het wijst naar de fysieke manifestatie van liefde als een werkwoord. Verschillende acties en ideeën zijn ontstaan met als doel het versterken van de sociale cohesie door middel van onderwijs, dialoog en ontwikkelingswerk. Zo kwamen onderwijzers aan het woord die lesgeven in oorlogsgebieden en het leven van kansarme jongeren voorgoed veranderen. Anderen riskeren hun leven door naar de meest gevaarlijke plaatsen ter wereld af te reizen om medische noodhulp te brengen. Juist op die plekken waar niets is en het onveilig is zijn Hizmet-sympathisanten actief om behoeftigen te helpen, ongeacht hun achtergrond of religie. “We moeten liefhebben”, was de simpele uitspraak van één van de vrouwen die aan het woord kwam. In een tijd waarin mensen doden, vermoorden, tiranniseren en anderen hiervan het slachtoffer maken is het voor Hizmet een topprioriteit dit geweld en deze woede zoveel mogelijk te voorkomen en van de wereld een veilige en liefdevolle plek te maken voor iedereen.

Panel

Na afloop van de film werd het panel geopend onder leiding van Shanti Tuinstra. Na een korte introductie van Thijl Sunier en Ibrahim Özgül, werden er verschillende interessante vragen gesteld uit het publiek. De eerste vraag kwam van Selma Ablak. Zij vroeg aan de sprekers wat zij van de film vonden, waarop Sunier antwoordde dat hij de film deels gedateerd vond. Hiermee doelde hij niet op de activiteiten van de Hizmet-beweging, maar op de relatie met Turkije, die sinds vorig jaar veel veranderd is.

Een alomvattende vraag die gesteld werd tijdens deze avond luidde: “Het zou toch mooi zijn als er één mond zou zijn die namens de hizmetbeweging spreekt en zegt wat zij denkt?” Later ging iemand anders uit het publiek hier verder op in: “Ik hoor zo weinig van Hizmet in het publieke debat. Terwijl jullie zulke mooie dingen doen.” Ibrahim Özgül antwoordde hierop: “Hoe kan één persoon zo’n divers en grote beweging in zijn eentje vertegenwoordigen? Dat gaat niet lukken.” Over waarom er zo weinig te horen is van Hizmet in het publieke debat zei hij dat Hizmet onder andere te bescheiden is hiervoor. Daarnaast benadrukte hij dat goed nieuws vaak geen nieuws is en dat PR niet Hizmets sterkste kant is.

Toch wordt er vanuit Hizmet hard gewerkt om de beweging een stem te geven in het publieke debat en samenwerkingen aan te gaan. Dit is een proces dat niet alleen volbracht kan worden, hier heeft Hizmet de steun van andere Nederlanders bij nodig, aldus Allaattin Erdal. Hij sprak tot slot de hoop uit dat dit doel snel bereikt zal worden. Zoals Özgül eerder op de avond al aangaf is Hizmet, ondanks dat het is ontstaan in Turkije, allang niet meer van Turkije. “We behoren tot de wereld.”

Sociale media

Voor iedereen die helaas niet aanwezig kon zijn, was deze avond goed te volgen via Twitter.  Met ruim 70 verstuurde tweets die in totaal 677 keer geretweet werden, hebben we meer dan 38.000 mensen op de hoogte gehouden van de avond.

Jongeren voelen zich blijkbaar minder aangetrokken door de politiek. Terwijl er in Den Haag wel degelijk invloed wordt uitgeoefend op het leven van jongeren nu en in hun toekomst. Of het nu gaat om de studiebeurs, het verhogen van de AOW leeftijd of de kosten voor de zorg op lange termijn. Jongeren betalen wel degelijk mee aan die rekening. Maar politiek is niet hip, hoe zorgen we dat politiek weer in de mode raakt?

Wij van studentenvereniging Kompas vinden het belangrijk dat jongeren gehoord worden en dat zij actief mee denken en doen aan de samenleving. De toekomst van Nederland gaat ons allemaal aan. Hoe krijgen we zoveel mogelijk jongeren naar de stembus op 15 maart? Wat zijn de issues die voor hun relevant zijn? Waarom is het zo belangrijk dat zij actief meedoen aan de democratie en niet blijven denken dat het hen toch niet aangaat.

op zondag 12 maart aanstaande organiseren studentenorganisatie Kompas en Platform INS een debat met politici in Amsterdam. Hoe krijgen wij de politiek weer in de mode bij de jongeren? Hoe kunnen wij er voor zorgen dat wij gezamenlijk op 15 maart 2017, met overtuiging, zullen stemmen? Deze vragen zullen wij samen met studenten en politieke leden bespreken om tot een mogelijke oplossing te kunnen komen. Daarom nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan dit gesprek!

datum: zondag 12 maart 2017
tijd 12.00 inloop, 12.30 start
waar: Crea Amsterdam,

wie: Jan Paternotte (D66, plaats 9), Kirsten van den Hul (PvdA, plaats 8), Mahir Alkaya (SP, plaats 16)

Vragen:

  1. Hoe komt het dat jongeren niet (meer) stemmen?
  2. Hoe kan de politiek het vertrouwen van de jongeren terugwinnen, (en ervoor zorgen dat zij toch gaan stemmen)
  3. Welke issues raken jongeren meer dan zij nu beseffen?
  4. wat gaat u doen in Den Haag om jongeren meer bij de politiek te betrekken?

Er is veel ruimte voor vragen en interactie. Wij hopen er een mooie en informatieve dag van te maken!

Aanmelden kan via info@kompasstudenten.nl 

In de ontmoetingskerk aan de Varviksingel in Enschede vond de Kunst van het samenleven brunch plaats. Naast heel veel bezoekers van diverse achtergronden waren er bij deze bijzondere brunch ook maar liefst 5 gastsprekers uit de politiek aanwezig, waaronder TK-leden, kandidaat TK-leden en lokale politici.

 Bijzonder was deze middag ook vanwege de samenwerkingspartners die het programma georganiseerd hebben. Stichting Ebru richt zich al sinds 2005 op ontmoeting en gemeenschapszin tussen alle burgers in Twente. Zij zochten samenwerking met de ontmoetingskerk, die onderdeel uitmaakt van de Protestantse gemeente in Enschede. Ook zij breiden hun kring van mensen graag uit. In de prachtige nieuw aangebouwde ontmoetingsruimte ontvingen zij maar al te graag  zoveel verschillende culturen, leeftijden en talenten naast elkaar. Mensen die anders nooit hun kerk zouden betreden, spraken actief met politici en deelden informatie en tips uit om het samenleven te bevorderen. De derde partner was platform INS, een organisatie die in Amsterdam haar hoofdkantoor heeft en zich op landelijk niveau inzet voor de kunst van het samenleven.

Het was platform INS die eerder dit jaar, op 30 januari begon met een kick-off bijeenkomst over de Kunst van het Samenleven diners 2017. Zij hebben dit project gelanceerd om ontmoetingsbijeenkomsten meer diepgang te geven door thema’s en sprekers toe te voegen aan het programma. Het gaat niet alleen om samen eten, maar vooral ook om samen denken en samen oplossen van problemen in de samenleving.

Veel mensen maken zich zorgen over de ontwikkelingen in de samenleving, de polarisering, de verdeeldheid tussen arm en rijk, jong en oud en elite en gewone burgers. Dat was reden voor Platform INS de Kunst van het Samenleven diners als landelijk project te lanceren. De brunch in Enschede was daarmee de eerste officiële lokale opvolger na de lancering in Amsterdam op 30 januari.

Om verandering in gang te zetten hebben we elkaar nodig, daarom was deze samenwerking van 3 partners een mooi begin om een olievlekwerking in gang te zetten.

De gasten kwamen niet alleen uit de buurt van Twente, maar ook uit Amsterdam. Zowel Ahmed Marcouch (PvdA plaats 13) als ook Achraf Bouali (D66 plaats 16) reisden vanuit de hoofdstad naar Enschede. Dat vonden zij zelf ook niet meer dan normaal. “Er wonen niet alleen Nederlanders in de randstad, dat vergeten ze in de Randstad wel eens, aldus Marcouch.

Iets dichter uit de buurt kwamen Janet Duursma uit Delden (GroenLinks plaats 29) en Frank Futselaar uit Zwolle (SP plaats 11). En een echte thuiswedstrijd was het voor Ayfer Koc (fractievoorzitter CDA in Enschede).

De middag werd afgetrapt in de kerkzaal, waar het publiek kennis maakte met de 5 gasten middels een aantal vragen en een korte presentatie van hen zelf. Diet Boes en Ellen Zonneveld (predikant in de ontmoetingskerk) namen het dagvoorzitterschap met verve op zich. Daarna kreeg iedereen de opdracht tijdens de brunch aan tafel te gaan met iemand die je nog niet kent en samen vragen te bedenken voor de politici. En natuurlijk om kennis te maken met iedereen aan jouw tafeltje.

Het eten was verrukkelijk en de sfeer was harmonieus, ondanks dat er wel degelijk kritische vragen werden gesteld. Problemen als integratie, confessioneel onderwijs en bezuinigingen in de zorg passeerden de revue. Na afloop vroeg de cameraploeg aan een aantal van onze gasten  en bezoekers naar hun indruk.

Achraf: “Het is heel hoopgevend zo veel mensen te zien die betrokken zijn bij wat er in Nederland gebeurt.”

Ahmed: “Samen moeten we de samenleving sterker maken, niet alleen materieel, maar ook cultureel!”

Janet: “Mensen voelen zich niet meer gehoord. We moeten beginnen met naar elkaar te luisteren.”

Diet: “Bij mij aan tafel zat een mevrouw die niet heel goed Nederlands sprak, maar dat wel heel graag wil leren. De taallessen zijn niet genoeg. Nou daar wil ik me graag voor inzetten vanaf deze kerk. Als iedere tafel een dergelijk initiatief oplevert komen we een heel eind.”

Aan het einde van de vragenronde aan politici vond nog de inwijding van het speciaal  voor de Kunst van het Samenleven diners logo plaats. Alle gasten en organisatoren zetten hun handtekening in de cirkel van het logo en Ahmed Marcouch leverde de quote van de dag en schreef die onder het logo.

“Opdat wij elkaar beter leren kennen,” zo vatte Ahmed Marcouch de middag samen. Daarmee sprak hij enerzijds zijn hoop uit en gaf anderzijds een opdracht mee aan ons allen.