Onlangs is Platform INS begonnen met een nieuw Europees project genaamd Inclusive Europe. Bij dit project willen we als 8 partners uit o.a. Italië, Spanje, België en Griekenland het integratieproces van pas gearriveerde migranten bevorderen door middel van een interculturele dialoog en de versterking van de sociale banden tussen de plaatselijke bevolking en migranten.

Gefinancierd door: AMIF
Duur: 01/10/2020 – 30/09/2022

 

De uitdaging

De hoge migratiedruk en de opkomst van de identiteitspolitiek waarmee de Europese Unie de laatste tijd te maken heeft gehad, hebben de opname van pas gearriveerde migranten in hun gastlanden / nieuwe samenlevingen steeds moeilijker gemaakt. De twee dominante integratiemodellen in Europa, multiculturalisme en assimilatie, hebben gedeeltelijk gefaald in het streven naar een echte integratie van onderdanen van derde landen.

Aan de ene kant heeft multiculturalisme bijgedragen aan het creëren van getto’s, terwijl aan de andere kant het assimilatiemodel de migranten heeft gedwongen hun vroegere identiteit op te geven.

In dit opzicht moeten de gastgemeenschappen beter tegemoetkomen aan de nieuwe migranten en hun behoeften en deze beter begrijpen. Een echte en succesvolle integratie van migranten in de gastsamenlevingen vereist een directe interactie tussen mensen uit verschillende gemeenschappen, evenals een interculturele en interreligieuze dialoog. Deze interactie kan ook kwesties als vreemdelingenhaat, radicalisering en racisme uitbannen en de sociaal-economische situatie van migranten verbeteren.

Innovatie

Door de sociale interactie tussen de lokale bevolking en jonge migranten te versterken door middel van 4 campagnes wil Inclusive Europe het integratieproces van pas gearriveerde migranten in de gastsamenleving vergemakkelijken en hun sociaaleconomische omstandigheden verbeteren.

 

Action

4 Strategic Action Plans

Er zullen 4 strategische actieplannen worden ontwikkeld (Europa voor solidariteit; Intercultureel Europa; Intergenerationeel Europa; Let’s Go Forward Together). De strategische actieplannen zullen gebaseerd zijn op een diepgaand onderzoek, waarbij de bestaande situatie, de behoeften, de beste praktijken en andere interculturele activiteiten die in België, Griekenland, Italië, Spanje, Hongarije en Nederland worden uitgevoerd, in kaart worden gebracht.Aanbevelingsdocument

De aanbeveling richt zich tot lokale, nationale en EU-instellingen die de interculturele en interreligieuze aanpak bij de vaststelling van het lokale integratiebeleid willen bevorderen.

Het document zal ook de ontwikkeling van de ondersteunende lokale cluster als maatstaf voor sociale cohesie ondersteunen.

 

Europa van de solidariteitscampagne

Europa van Solidariteit wil migranten een beter en effectiever mentorsysteem bieden, dat wellicht dichter bij de behoeften van migranten staat en gevoeliger is voor hun persoonlijke ervaringen.

Dit programma zal uit twee modules bestaan. De eerste module zal een systeem van peer-mentoring opzetten dat elke migrant de mogelijkheid biedt om een persoonlijke mentor te hebben die hem/haar helpt bij het omgaan met bureaucratische procedures, die hem/haar informeert over hoe hij/zij toegang kan krijgen tot basisbehoeften, enz.

In de tweede module worden lokale vrijwilligers en oud-migranten betrokken en deze module is gebaseerd op workshops en activiteiten die erop gericht zijn migranten nuttige informatie te verschaffen om hun dagelijkse uitdagingen het hoofd te bieden.

Kortom, deze campagne zal bestaan uit: trainingen voor lokale vrijwilligers en maatschappelijk werkers, sessies van cursussen en workshops over hoe om te gaan met dagelijkse problemen, communitair ontbijt om de sociale interactie tussen migranten zelf en lokale vrijwilligers te bevorderen, empowerment en herplanning van het leven voor vrouwen die getroffen zijn door geweld.

Interculturele Europa-campagne

Het programma Intercultureel Europa bestaat uit een reeks opleidingen, activiteiten en interactieve workshops, die zo gestructureerd zijn dat ze de nadruk leggen op gemeenschappelijke kenmerken, benadrukken hoe verschillende culturen ieders persoonlijke leven kunnen verrijken, en de deelnemers nieuwsgierig maken naar verschillende verhalen en culturen.

Kortom, deze campagne omvat het volgende: trainingssessie voor lokale vrijwilligers en medewerkers, bezoeken aan belangrijke artistieke/culturele en religieuze plaatsen in de stad, vertelsessies, filmsessies, bibliotheeksessies, voetbalsessies.

Deze activiteiten zijn gericht op het bevorderen van het wederzijds begrip tussen migranten en de lokale bevolking.

Intergenerationele Europa-campagne

Intergenerationeel Europa brengt ouderen bij elkaar, die zich alleen voelen en op zoek zijn naar gezelschap en jonge migranten die nog geen contact hebben gelegd met de autochtone bevolking en waarvan velen in het gastland zijn aangekomen met achterlating van hun ouders. Dit is een win-winsituatie, terwijl de jonge migranten de kans krijgen om de taal van het gastland te oefenen.

Kortom, deze campagne omvat het volgende: trainingssessies voor migranten over hoe om te gaan met ouderen, trainingssessie voor ouderen met informatie over de gewoonten en gebruiken van jonge migranten, leessessies, goksessies, bioscoopsessies.

Deze activiteiten zijn gericht op het bevorderen van het wederzijds begrip tussen ouderen en jonge migranten en op het gevoel tot dezelfde gemeenschap te behoren.

 

Laten we samen vooruitgaan

De Let’s Go Forward-module omvat vrijwilligersactiviteiten voor migranten op het gebied van recreatieve initiatieven, sociale bijstand en de promotie van cultureel erfgoed. Ze worden afgestemd op de lokale bevolking om gemengde werkgroepen te vormen.

Dankzij de vrijwilligersactiviteiten zullen migranten zowel harde als zachte vaardigheden kunnen ontwikkelen, zodat ze begrijpen welke beroepsactiviteit beter bij hen past; dit zal de sociale actoren en mentoren helpen hen beter te ondersteunen bij het opstellen van hun cv’s en bij de voorbereiding op het zoeken naar een baan.

Deze campagne omvat het volgende: trainingssessies voor migranten en lokale mensen, kunstfestivals en sportevenementen, schilder-/straatkunst, interreligieuze/interculturele keukenworkshops, sessies tussen jonge migranten en hun persoonlijke mentor.

 

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze inhoud houdt geen goedkeuring in van de inhoud, die alleen de standpunten van de auteurs weergeeft, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik dat van de informatie in deze inhoud kan worden gemaakt.

Normaal gesproken zouden wij nu in New York zijn en jou vertellen over de VN conferentie ‘Transforming our world’.
 
Maar geluk bij een ongeluk, jij kan er ook bij zijn door aan te schuiven bij het live online evenement door je hier aan te melden:
Op woensdag 23 september (16 – 21.30 uur) gaan we het hebben over:

Schedule

 · Stage

UNGA Conference 2020 – Opening Session

 · Stage

Panel Session 1 – Women Empowerment and Gender Equality: 25 Years After the Beijing Declaration

 · Stage

Panel Session 2 – Implementing SDG #16: Peace, Justice and Strong Institutions

 · Stage

Panel Session 3 – Lessons Learned from COVID-19 Pandemic: Evolving Social and Economic Development for Sustainability

 

Aanmelden

Via hier kun je je aanmelden voor dit gratis evenement:

https://hopin.to/events/unga-conference-2020

 

In de maand Juni heeft team INS veel online trainingen gevolgd die ten goede komt voor het Europese project Extremely EUnited ‘prevent radicalization amoung Youth’. Onderstaand een greep uit de interessante en intensieve trainingsmaand.

 

Civil Society Empowerment Programme en Radicalisation Awareness Netwerk 

4 juni:

  • Civil Society Empowerment Programme (Europese Commissie) Radicalisation Awareness Netwerk over Ask me anything about…radicalisation (4 juni),

In deze spoedcursus radicalisering geven we antwoord op uw vragen over radicalisering. Hoe en waarom radicaliseren mensen? Kunt u het herkennen? Hebben ze psychische problemen? Wat is de rol van internet bij radicalisering en rekrutering? In deze sessie proberen we u antwoorden te geven die uw CSEP-project helpen om te voorkomen dat mensen worden verleid tot gewelddadig extremisme en om dit tegen te gaan.

Expert: By Steven Lenos (RAN) senior expert

 

11 juni: 

  • (11 juni) Vraag me alles over… Facebook. Hier is je unieke kans om de grootste sociale netwerkexperts alles te vragen wat je wilt weten over dit medium en vragen te stellen over ondersteuning en samenwerking.

 

  • (11 juni) Vraag me alles over… Instagram. Hier is uw unieke kans om de grootste sociale netwerkexperts alles te vragen wat u wilt weten over dit medium, evenals vragen met betrekking tot ondersteuning en samenwerking.

 

Europees project Extremely EUnited online trainingen georganiseerd door onze partner Intercultural Dialogue Platform

9 juni

10:00 – 11:30 Webinar Radicalisation by Daniela Pisoiu

Daniela Pisoiu is een senior onderzoeker aan het Oostenrijks Instituut voor Internationaal Onderzoek. Haar onderzoeksgebieden zijn terrorisme, radicalisering, extremisme,

Vergelijkende regionale veiligheid, Amerikaanse en Europese buitenlandse en veiligheid beleid. Zij is de auteur van de islamitische radicalisering in Europa. Een

Occupational Change Process en redacteur van Arguing Counterterrorism. Nieuw Perspectieven.

 

10 juni

10:00 – 11:30 Online Workshop Case studies on Radicalization by Erkan Toguslu & Massimo Ronco

Twee case studies kwamen hier aanbod. The Case of Roshonara Choudry, een interessante zaak waarin voor het eerst een vrouw als lone wolf in haar handelen werd aangemerkt bij het ombrengen van iemand uit haar universiteit

The case of Jihadi Jane, interessant omdat deze zaak laat zich dat een enkele ontmoeting met iemand die de juiste context kan uitleggen van het geloof een jongeren kan afhouden om een terroristische actie te verrichten.

 

15 juni

10:00 – 11:30 Webinar The Language that we use by Yoana Barakova, Soana Deunier, Skender Perteshi & Erkan Toguslu

 

17 juni

10:00 – 11:30 Webinar How to Use Social Media Effectively

Ahmet Kaya, namens INS heeft een training te geven hoe social media effectief te gebruiken.

 

25 juni

2020 10:00 – 11:30 Interactive Session GDPR Rules by Giovanni Grandinetti, Testimonial Speech by Saliha Ben Ali, Q&A with project officer Petar Kovachev (TBC)

 

Een interessante training waarbij we stil hebben gestaan bij General Data Protection Regulation. Sinds 25 mei 2018 heeft de Europese Unie (EU) een nieuwe wet op het gebied van de bescherming van persoonlijke gegevens. De wet stelt richtlijnen vast voor het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens van personen die in de Europese Unie (EU) wonen.

Testimonial speech van Saliha Ben Ali, een vrouw van Tunesische afkomst en moslim. Ze is 44 en woont in Brussel sinds haar geboorte. Ze is moeder van 4 kinderen en heeft voor 20 jaar gewerkt als maatschappelijk werker. Op een dag in augustus 2013 vertrok haar tweede zoon Sabri, 19 jaar oud naar Syrië om de wereld te redden. Hij is nooit meer teruggekomen.

 

Uit Saliha’s testimonial speech

  • Jongeren voelen zich niet gehoord, begrepen en gewaardeerd
  • Ronselaars gaat slim te werk, spelen eerst op gevoel in en gedurende het proces zullen ze jongeren overhalen om te gaan strijden
  • Radicalisme is niet zozeer een probleem, maar het geweld en de politieke reactie die daar uit voort vloeit is dat wel
  • Ieder van ons heeft overtuigingen, sleutel is om te voorkomen dat men overgaat tot geweld
  • Jongeren ruimte bieden om zich te uiten, neem de tijd om naar ze te luisteren
  • Kritisch denken stimuleren vanuit huis maar ook scholen

 

Platform INS verklaring over het overlijden van George Floyd

 

4 juni 2020 – De tragische dood van George Floyd tijdens een politie-interventie in Minneapolis heeft ons zeer bedroefd en een golf van protesten in tal van steden op gang gebracht. Helaas is dit de laatste incident in een lange reeks van verschrikkelijke doden in de Verenigde Staten. Wij rouwen om dit verlies van kostbare levens. Elk leven is even waardevol en elk mens moet waardig worden behandeld. Het is verkeerd om iemand te zien als minderwaardig of minder waardig voor een humane behandeling.

 

Er mag dan wel een voorgeschiedenis zijn die ons tot dit punt hebben geleid, maar het is nu tijd om te leren van deze tragedie door de realiteit van onze samenleving onder ogen te zien en te onderzoeken en samenwerken om vooroordelen te overwinnen. We moeten alles in het werk stellen om toekomstige tragedies te voorkomen door ons collectief bewustzijn te verhogen en empathie te ontwikkelen. De dialoog tussen de verschillende delen van onze samenleving is een cruciaal onderdeel van de inspanningen die nodig zijn om de wonden te helen die opnieuw aan het bloeden zijn.

 

We bidden dat deze moeilijke dagen zullen leiden tot een verhoogd bewustzijn en een gezamenlijke inspanning om onze sociale wonden te helen en onze banden te versterken.

 

Platform INS

 

 

 

De heilige maand Ramadan staat in het teken van vasten, saamhorigheid en met minderbedeelden delen wat je hebt. Dit jaar zullen helaas het gezamenlijk iftar-maaltijden nuttigen niet of zeer beperkt mogelijk worden voor moslims.

Daarom hebben wij alternatieven bedacht voor hoe je toch liefdadigheid kunt doen in de Ramadan en het moois kunt delen.

1. Voedselbonnen voor mensen die aan de armoedegrens leven

Gasten thuis uitnodigen voor een maaltijd gaat niet lukken, maar mensen in jouw buurt op afstand laten genieten van een maaltijd kan wel. Je kunt bijvoorbeeld voedselbonnen doneren aan mensen die aan de armoedegrens leven. Dit kan via je lokale voedselbank of via stichting Time To Help (klik hier) of doneer direct op hun rekeningnummer.

Naam: Stichting Time to Help
Rekeningnummer: NL09 INGB 0007 1351 78.

Je kunt onderstaand bericht delen met de mensen die je normaal gesproken als gast thuis zou ontvangen, zodat zij ook mee kunnen doen met jouw goede initiatief.

 

Beste [NAAM],

ik wilde je ook dit jaar uitnodigen voor een iftar bij ons thuis. Maar door Corona en de RIVM maatregelen waar we aan proberen te voldoen, gaat dat helaas niet lukken.

En omdat dit een hele mooie maand is voor ons, waarin elkaar helpen centraal staat, had ik een idee. Ik wil mij namelijk focussen op wat we wél kunnen doen. Daarom bedacht ik: hoe leuk zou het zijn als we hulpbehoevenden in Nederland blij kunnen maken.

Ik zal daarom voedselbonnen doneren aan mensen die aan de armoedegrens leven, en hoop dat jij dat ook wil doen met mij. Als dat zo is, hoor ik het graag. En zo niet respecteer ik dat uiteraard, maar dat verneem ik dan ook graag.

Groetjes,

[JOUW NAAM]

2. Maak samen maaltijden en doneer dit (kleine aantallen)

Maak zelf of gezamenlijk met meerdere vrijwilligers, iets te eten voor anderen. Het mag zo simpel of uitgebreid zijn als je zelf wil. De één maakt een taart, de ander een 3 gangen menu. Neem voordat je dit doet contact op met een organisatie (bijv. daklozenopvang, verzorgingshuizen of een andere plek naar wens) waar je dit wil uitdelen en stem af op welke dag je dit wil brengen.

 

3. Neem contact op met lokale organisaties (grote aantallen)

Wanneer je voor grotere groepen eten wil maken, dan kun je in sommige gemeenten toestemming en adviezen vragen waar je bijvoorbeeld met meerdere vrijwilligers ergens bijeen kunt komen om een maaltijd te bereiden voor hulpbehoevenden. In sommige gemeenten zijn er wijkcentra met grote keukens, of scholen met koksopleidingen waar jullie gebruik kunnen maken van de keuken. Ook kun je met een restaurant die nu hun deuren gesloten moeten houden jullie wens bespreken. Er zijn ook meerdere voorbeelden bekend van ondernemers die dit soort initiatieven willen steunen, dus: rondvragen, rondvragen en nog eens rondvragen.

 

4. En bovenal, vergeet niet: inspireer je omgeving

Deel wat je doet op sociale media met de hashtag #iftarmee en #kunstvanhetsamenleven. Zo kunnen anderen zien wat jij hebt gedaan, en zullen zij hopelijk ook meedoen of zelf actie ondernemen.

 

 

 

Veel succes en een gezegende Ramadan!