Jij bent van harte welkom om deel te nemen aan een opwindend en belangrijk evenement: de Deliberative Democracy Days (DDD)onderdeel van een Europese Unie project. Deze conferentie wordt van 25 tot 27 september in CREA Amsterdam gehouden. Jouw deelname kan een positieve impact hebben op de betrokkenheid van jongeren in het democratische en burgerlijke leven.

Wat zijn de Deliberative Democracy Days (DDD)?

De Deliberative Democracy Days is een bijzonder evenement dat gericht is op:

  • jongeren
  • maatschappelijke organisaties
  • onderzoekers
  • jongerenorganisaties
  • docenten
  • jongerenwerkers
  • beleidsmakers 
  • en politici
 
Dit initiatief maakt deel uit van het 2-jarige Europese project “Citizen Z: Het versterken van de participatie van jonge burgers in het democratische en maatschappelijke leven”. Het doel van dit project is om jongeren te betrekken bij het besluitvormingsproces en hun interesse in het maatschappelijke en politieke leven aan te wakkeren.

Waarom zou je deelnemen?

Wij geloven dat jouw betrokkenheid van onschatbare waarde kan zijn voor dit evenement. Wij willen samen met jouw deelname, jongeren kunnen inspireren en helpen om een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving. Door deel te nemen aan de Deliberative Democracy Days, draag je actief bij aan het versterken van de participatie van jonge burgers in het democratische en burgerlijke leven. We zijn ervan overtuigd dat jouw aanwezigheid jongeren zal helpen om een grotere rol te spelen in onze maatschappij.


Hoe kun je deelnemen?

We zouden het zéér op prijs stellen als je ons kunt vergezellen op 2526 en 27 september (of 1 van deze dagen) tussen 12:00 en 16:00 uur. De voertaal zal Nederlands zijn. De locatie is CREA Amsterdam. Je kunt je via hier aanmelden: https://platformins.nl/DDD

Beperkte plek, wees snel

We ontvangen graag uiterlijk voor 15 september jouw reactie of je kunt deelnemen aan ons evenement. Jouw aanwezigheid en deelname worden zeer gewaardeerd.

Mocht je vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Jouw betrokkenheid kan een verschil maken en we hopen dat je deel wilt uitmaken van dit belangrijke initiatief.