,

Ashoerapudding in Schiedam

Het programma bestond uit de maandelijkse lunch die gehouden werd vanuit het ontmoetingscentrum ism met het programma van de Ashoera.

Aan het begin van het programma werd als eerst een voordracht gehouden over de dag van Ashoera. Moslims delen namelijk elk jaar op de Dag van Ashoera, de Ashoerapudding uit. Dit wordt gedaan ter nagedachtenis van de Ark van Noach. Op de Ark van Noach toen al het water, na maanden op zee te hebben rondgedreven zich begon terug te trekken, hebben profeet Noach en zijn volgelingen het weinige voedsel dat nog overgebleven was verzameld en met zijn allen een soort pudding van bereid..de Ashoerapudding. Moslims hebben er een gewoonte van gemaakt om op de dag van Ashoera, deze pudding te bereiden en te delen met buren, vrienden en kennissen. Na deze uitleg werd er samen geluncht met de gasten. Tijdens de lunch zijn gezellige gesprekken gevoerd onder de deelnemers.

 


Datum: 30 December 2011
Locatie: Rotterdam
Aantal deelnemers: 57