,

Benefietdiner Platform INS

Voor haar activiteiten is Platform INS afhankelijk van externe financiering. Om onze activiteiten te kunnen bekostigen en ook in het nieuwe jaar nieuwe projecten uit te kunnen voeren, heeft INS dinsdag 5 januari een eerste fundraising bijeenkomst in Amsterdam georganiseerd. Na het welkomstwoord van de gastheer en het diner, is de documentaire ‘The Imam and the Pastor’ vertoond. Deze documentaire werpt een licht op het belang van interreligieuze dialoog, wat een van onze kernactiviteiten is.

 

Documentaire

In een tijd waarin veel mensen in de wereld zich afvragen of vriendschappelijke betrekkingen tussen moslims en christenen mogelijk zijn, tonen de christelijke pastor James en de islamitische imam Ashafa dat dit in een land als Nigeria wel mogelijk is.

De afgelopen jaren is Nigeria opgeschrikt door etnische- en religieuze conflicten, met tienduizenden doden tot gevolg. Toch lukt het twee aartsvijanden om vrede te sluiten door de dialoog aan te gaan.

Zie http://www.iofc.org/imam-pastor voor meer informatie over deze documentaire.

 

Dialoog

Na vertoning van de documentaire heeft onze secretaris Alper Alasag de aanwezigen toegesproken over de werkzaamheden van Platform INS in het algemeen en de nieuwe vertegenwoordiging in Amsterdam in het bijzonder en het belang van interculturele- en interreligieuze dialoog voor de Kunst van het Samenleven.

Naast Amsterdam is er op 21 januari 2016 een benefietdiner in Rotterdam plaatsgevonden, en de komende tijd zullen er ook op andere locaties in het land benefietdiners worden georganiseerd.