Bericht over aandacht Gülen-beweging in NRC Handelsblad 9 april 2013

NRC Handelsblad brengt vandaag de Gülen-beweging in verband met de ophef over de pleegzorg van de Turkse jongen Yunus. De krant heeft voorafgaand aan publicatie van het verhaal met niemand van de Gülen-beweging contact opgenomen om de feiten te checken. Als NRC Handelsblad dit wel gedaan zou hebben, dan hadden we kunnen uitleggen dat er van een verband tussen de recente ophef en onze beweging geen sprake is geweest. De Islamitische Universiteit Rotterdam en de rector zijn niet gelieerd aan de Gülen-beweging, zoals de krant ten onrechte op de voorpagina meldt. Sympathisanten van de Gülen-beweging zijn teleurgesteld dat NRC Handelsblad onze beweging negatief in het nieuws brengt en ons niet om een reactie heeft gevraagd. De krant Zaman is zoals bekend wel gelieerd aan de Gülen-beweging en heeft inderdaad over deze zaak bericht zoals over alle belangrijke ontwikkelingen in de Turkse gemeenschap.

De Gülen-beweging is een wereldwijde sociale beweging die eind jaren 70 in Turkije is ontstaan als een grassroots gemeenschapsbeweging om de idealen van democratie, mensenrechten, gelijke kansen en de acceptatie van religieuze en culturele diversiteit te bevorderen. Mensen over de hele wereld voelen zich aangesproken door de ideeën en daden van Gülen. Voor meer informatie over de Gülen-beweging kunt u contact opnemen met Alper Alasağ, een sympathisant van de Gülen-beweging en secretaris van het Platform INS. Deze organisatie is in oktober 2012 opgericht met als doel de burgerschapszin, maatschappelijke participatie, solidariteit en respect voor diversiteit in de Nederlandse samenleving te bevorderen. Platform INS put haar inspiratie onder andere uit de inzichten van Gülen.

Voor vragen en meer informatie
Alper Alasağ is te bereiken via telefoon 010 – 2400015 en e-mail info@platformins.nl. Meer informatie over Gülen is te vinden op www.fethullahgulen.nl.