,

Boekbespreking: Gedeelde inzichten op de weg naar God

Dr. Pim Valkenberg is als ‘associate professor’ verbonden aan Loyola College in Baltimore. Zijn onderzoek focust op de christelijk-islamitische dialoog in de context van de Abrahamitische relaties. Tijdens een lezing vertelde hij over zijn bevindingen op het snijvlak van de christelijke en islamitische theologische tradities. Dit deed hij naar aanleiding van zijn boek Sharing Lights on the Way to God: Muslim-Christian Dialogue and Theology in the Context of Abrahamic Partnership, waarin hij op zoek ging naar een theologie die de christelijke en islamitische tradities met elkaar verbindt.

Tijdens de lezing liet dr. Valkenberg zien hoe christenen belangrijke inzichten uit hun eigen traditie terug kunnen vinden door zich ook te verdiepen in de islamitische theologische en spirituele bronnen, en vice versa. Na zijn lezing ging dr. Valkenberg in gesprek met het publiek.


Datum:        16 oktober 2008
Spreker:    Dr. Pim Valkenberg
Locatie:    Rotterdam
Aantal deelnemers:    ± 50

[nggallery id=3]