Boekbespreking Spirituality of Responsibility

Op dinsdag avond 26 september 2017 vond de boekbespreking en discussie plaats over ‘The spirituality of Responsiblity: Fethullah Gülen and the Islamic Tought’. Platform INS nodigde de auteur van dit boek, prof. Simon Robinson uit om samen met academici, kenners en geïnteresseerde van binnen en buiten de Hizmet-beweging dit boek te bespreken.

In zijn boek gaat professor Robinson in op de praktijk van het nemen van verantwoordelijkheid door Gulen en de Hizmet-beweging in de samenleving. Vanuit zijn academische achtergrond in de ethiek en religieuze achtergrond (christendom) werpt hij zijn blik op Fethullah Gülen en de Hizmet-beweging, hoe zij omgaan met verantwoordelijkheid vanuit spirituele overtuiging en de impact hiervan. Professor Pim Valkenberg heeft hierop zijn reactie gegeven.

Om over verantwoordelijkheid te kunnen spreken dient op voorhand duidelijk te zijn dat verantwoordelijkheid gebonden is met kennis hebben over wat men weet, denkt en doet. Vervolgens dient door middel van positieve verantwoordelijkheid met gelijkgestemden over te worden gegaan tot actie. 

Verantwoordelijkheid is verbonden met identiteit, aldus Robinson. Eveneens is volgens de auteur dit verbonden met agency, de mogelijkheid om zelf keuzes te maken en verantwoording hierover af te moeten leggen. Spiritueel gezien zijn moslims primair verantwoording schuldig aan God. Vanuit die verantwoordelijkheid dient een ieder bij te dragen aan de oplossingen van problemen die zich in de samenleving afspelen. Gülen is van mening dat in dialoog gaan met andersdenkenden zal leiden tot een oplossing. Immers zijn we allen verantwoordelijk voor de samenleving waarin we leven.

Na de boekbespreking gaf professor Valkenberg zijn reactie hierop. Valkenberg haalt aan dat het een mooie bijeenkomst is, maar dat het ook noodzakelijk is gezien de ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Valkenberg is van mening dat men meer solidariteit dient te vertonen met mensen van Hizmet, vooral nu zij door moeilijkere tijden heen gaan. Verder stond de Nederlandse professor stil bij zijn eigen academische insteek wat Gulen en Hizmet betreft, namelijk de type leiderschap van Gulen en de bronnen waaruit hij uit put.