,

Boekenpresentatie “Van Harem tot Fitna”

Op 9 februari 2011 werd een bijzondere avond georganiseerd n.a.v. het in dat jaar verschenen boek “Van Harem tot Fitna”, geschreven door Prof. Dr. Poorthuis en Theo Salemink. Prof. Poorthuis was de hoofdspreker tijdens deze boekpresentatie. Hij is professor in de dialoog tussen de godsdiensten op de Katholieke universiteit van Tilburg. 
De centrale vraag voor deze avond was: `Hoe kijkt de Nederlander aan tegen de Islam?` Prof. Poorthuis maakte duidelijk dat de middeleeuwse beelden over de Islam in het westen vrij negatief waren. Islam werd namelijk als een vorm van afgoderij en duivels gezien. Zo pakte de spreker een aantal bijzondere gebeurtenissen uit de geschiedenis die de beeldvorming in Nederland en het westen bepaalden over de Islam.

 


Datum: 9 februari 2011
Locatie: Rotterdam
Aantal deelnemers: 50 a 60