Vandaag markeert een belangrijk moment voor Platform INS, aangezien onze collega Kamila Boukfouz deelneemt aan de EURegionsWeek in Brussel. Ze bespreekt daar de recente Deliberatieve Democratie Dagen die in Nederland zijn georganiseerd als onderdeel van het Europese Unie project CitizenZ.

Onze collega Kamila heeft de nadruk gelegd op de inzichten van het boeiende driedaagse evenement dat Platform INS heeft georganiseerd in Amsterdam van 25 tot 27 september, gericht op het betrekken van jongeren bij de democratie. De zorgen en aanbevelingen van de jongeren die tijdens dit evenement zijn geuit, zijn gedeeld met de aanwezige sprekers, met als doel de participatie van jongeren in de democratie te verbeteren.

De discussie benadrukt het belang van een actieve betrokkenheid van jongeren in het democratische proces, wat essentieel is voor de ontwikkeling van een sterke en veerkrachtige samenleving. Het delen van ervaringen en het presenteren van concrete oplossingen is een cruciale stap naar het versterken van de stem van jongeren in de Europese gemeenschap.

Toewijding

Dit evenement laat de toewijding zien van Platform INS aan het bevorderen van participatie en betrokkenheid van jongeren in de democratie, en benadrukt de rol van het CitizenZ-project als een katalysator voor positieve verandering in heel Europa.

De recente Deliberatieve Democratie Dagen (DDD) die van 25 tot 27 september plaatsvonden in CREA Amsterdam, waren een groot succes. Het evenement, dat deel uitmaakte van het Europese project “Citizen Z: Het versterken van de participatie van jonge burgers in het democratische en maatschappelijke leven”, wist een scala aan deelnemers te trekken, waaronder jongeren, onderzoekers, jongerenorganisaties, docenten, jongerenwerkers, maatschappelijke organisaties, beleidsmakers en politici.

Tijdens de DDD waren er levendige discussies en constructieve uitwisselingen tussen de deelnemers, die allen actief bijdroegen aan het doel om jongeren meer te betrekken bij het besluitvormingsproces en hun interesse in politiek en maatschappelijk leven aan te wakkeren.

Een opvallend aspect van de conferentie was de bevlogenheid van de deelnemers, die allen een gemeenschappelijk doel deelden om de betrokkenheid van jonge burgers in het democratische en burgerlijke leven te versterken. De diversiteit aan perspectieven en inzichten zorgde voor een verrijkende en verhelderende ervaring voor alle aanwezigen.

De bijeenkomst bood een unieke gelegenheid voor de deelnemers om nieuwe inzichten op te doen en te leren van elkaars ervaringen. De interactieve sessies en workshops, die gericht waren op het inspireren en bekrachtigen van jongeren, bleken bijzonder waardevol en motiverend voor alle betrokkenen.

Hoewel de conferentie nu is afgelopen, blijft de impact ervan voortduren, aangezien de ideeën en discussies die tijdens de DDD zijn opgewekt, de basis vormen voor verdere acties en initiatieven om de betrokkenheid van jongeren in de democratie te vergroten. Er zijn meerdere gesprekken gaande met aanwezigen om het doel van deze dagen op andere manieren voort te zetten.

Smaakt naar meer?

Voor meer informatie over toekomstige initiatieven of voor eventuele vragen over de conferentie, kunnen geïnteresseerden contact opnemen met de organisatoren, die blij zijn om het gesprek voort te zetten en verdere stappen te plannen voor het betrekken van jongeren bij het democratische en maatschappelijke leven.

Op 16 mei 2023 organiseerde Platform INS de Kunst van het Samenleven Conferentie: Hoop voor de toekomst in het majestueuze Vredespaleis in Den Haag. Deze bijeenkomst, een exploratie naar vrede, was gericht op het bevorderen van een vreedzaam samenleven en het ontdekken van lichtpuntjes voor de toekomst.

Korte impressie van de avond

Invloedrijke sprekers

De conferentie bracht invloedrijke sprekers bij elkaar zoals dhr. Piet Hein Donner, bestuursvoorzitter van het Vredespaleis, minister Karien van Gennip, Eerste Kamerlid Annemarie Jorritsma, prof. dr. Han Entzinger van de Erasmus Universiteit, rabbijn Lody van de Kamp, directeur Amnesty International Dagmar Oudshoorn en Fatimazhra Belhirch, kandidaat Eerste Kamer (D66). Onder leiding van Natasja Gibbs, bekende televisie- en radiopresentator, vond er een diepgaand gesprek plaats.

Toespraak Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
Piet Hein Donner (bestuursvoorzitter Vredespaleis) over de Kunst van het Samenleven

Tegenstellingen in de samenleving en de rol van maatschappelijke organisaties op mondiaal, landelijk en lokaal niveau werden uitgebreid besproken. Er was een sterke nadruk op het bouwen van bruggen tussen theorie en praktijk, wat het evenement bijzonder waardevol maakte.

De conferentie was een onvergetelijke ervaring, gevuld met inspirerende verhalen en goede praktijkvoorbeelden. Het was een dag waar hoop en harmonie elkaar ontmoetten, en waar iedereen die aanwezig was, kon bijdragen aan en leren over de kunst van het samenleven. De bijeenkomst liet alle deelnemers met een positieve indruk achter, geïnspireerd en hoopvol voor de toekomst.

Platform INS werkt direct of via samenwerkingsverbanden aan 3 projecten die gefinancierd worden vanuit de Europese Unie.

1. Extremely EUnited

Bekijk hier voor meer info.

2. Inclusive Europe

Bekijk hier voor meer info.

3. Consulting Euth

Dit project heeft tot doel om jongeren bij de maatschappij en politiek te betrekken. Bekijk hier voor meer info.

Platform INS in het Europees Parlement

Team INS nam succesvol deel aan het “Consulting Euth”-project, gericht op het vergroten van de interesse van jongeren in publieke instellingen, politiek en de EU. Met 13 partners uit 9 verschillende landen werd het project met succes afgerond.

Twee van onze teamleden hielden toespraken op het evenement in het Europees Parlement. Binnen het kader van het Euth-project bereikte onze stichting online 30.325 mensen.

 

Bekijk de video van het evenement:

4. Citizen Z

Citizen Z is een 2-jarig project met 5 partners met als doel de burgerbetrokkenheid en democratische participatie van EU-burgers, in het bijzonder jongeren, te vergroten. Het project past deliberatieve methoden toe om de interesse in het burgerlijke en politieke leven onder jongeren te vergroten en hen te betrekken bij de besluitvorming. Klik hier voor meer informatie.

5. Wordt binnenkort kenbaar gemaakt

Houd deze pagina in de gaten.

Op 4 september verzorgde Platform INS een inleiding over het onderwerp radicalisering tijdens het mini-symposium van Religies voor vrede.

Platform INS heeft het hierbij gehad over de voedingsbodem voor radicalisering en de mogelijkheden om dit voorkomen. Volgens INS vormen o.a. onrechtvaardigheid, discriminatie, de e politieke klimaat in Nederland en de botsing van waarden de voedingsbodem voor radicalisering. De mogelijk oplossingen liggen in het waarderen van mensen, het recht doen aan iemand zijn identiteit, rol van voorbeeldfiguren, religieuze, politieke en maatschappelijke weerbaarheid van mensen.

Vervolgens haalde Platform INS de column van de moslimgeleerde Fethullah Gulen aan over radicalisering. Volgens Gulen moeten moslims het kankergezwel dat extremisme heet bestrijden. Dit kunnen moslims volgens Gulen doen door niet in een slachtofferrol te belanden, de holistische benadering van de islam uit te dragen bij het interpreteren van de religieuze teksten, publiekelijk op te komen voor mensenrechten, menselijke waardigheid, het leven en vrijheid, elk lid van de moslimgemeenschap de gelegenheid te bieden om (religieus) onderwijs te volgen en door gelijke rechten voor mannen en vrouwen te realiseren.

Tot slot noemde Platform INS een aantal voorbeelden van activiteiten van Platform INS om radicalisering te bestrijden. De middag werd afgesloten met vragen uit de zaal.