Platform INS organiseerde op 22 juni een iftar-maaltijd[1] voor haar relaties. De Ramadan (de vastenmaand voor moslims) is in de afgelopen jaren een steeds bekender fenomeen geworden in onze samenleving waarin moslims het initiatief nemen om mensen met verschillende achtergronden met elkaar in gesprek te laten gaan en elkaar beter te leren kennen. Dit allemaal onder het genot van een heerlijke iftar-maaltijd. Platform INS wendde ook dit jaar de Ramadan aan om haar gasten uit te nodigen voor een iftar-maaltijd. Op deze avond viel de hoge opkomst onder de politieagenten op.

De avond startte met een plenair programma in de conferentiezaal van Platform INS.  Voorafgaand aan de iftar werd de documentaire “The Imam & the Pastor” vertoond. Dit is een documentaire over bittere vijanden die samenkomen en zich vervolgens inzetten voor vrede in Nigeria. Daarin wordt vertoond hoe Nigeria in verval raakte en geweld de vrije hand kreeg. Dit is het verhaal van aartsvijanden die elkaar eerst wilden doden, maar uiteindelijk de handen ineen sloegen om zich in te zetten voor vrede. Zo trokken imam Ashafa en pastor James samen op voor de vrede in hun land.

Na de vertoning van de documentaire volgde er een discussie in de zaal n.a.v. de film. Hierbij stonden de deelnemers stil bij de overeenkomsten en verschillen die zij zien met Nederland en waar zij van kunnen leren. Zo zei de Rotterdamse raadslid Setkin Sies (Christen Unie): “Als leiders kunnen wij het goede voorbeeld geven. Met name ook door het positieve een podium te geven.” Turan Yazir, een ander raadslid (CDA) van de gemeente Rotterdam zei: “Als instituties moeten we blijven investeren in duurzame relaties en vooral het goede blijven benoemen.”

Na het plenair programma werd het tijd voor de iftar-maaltijd. Aan tafel kregen de gasten de gelegenheid om uitgebreid kennis met elkaar te maken.

[1] De maaltijd tijdens de Ramadan waarmee de vasten wordt verbroken door moslims.

Platform INS organiseerde op 2 juli een iftar-maaltijd[1] voor haar relaties. De Ramadan (de vastenmaand voor moslims) is in de afgelopen jaren een steeds bekender fenomeen geworden in onze samenleving waarin moslims het initiatief nemen om mensen met verschillende achtergronden met elkaar in gesprek te laten gaan en elkaar beter te leren kennen. Dit allemaal onder het genot van een heerlijke iftar-maaltijd. Platform INS wendde ook dit jaar de Ramadan aan om haar gasten uit te nodigen voor een iftar-maaltijd. Op deze avond waren vertegenwoordigers van maatschappelijke en religieuze organisaties uitgenodigd.

De avond startte met een plenair programma in de conferentiezaal van Platform INS.  Voorafgaand aan de iftar werd de documentaire “The Imam & the Pastor” vertoond. Dit is een documentaire over bittere vijanden die samenkomen en zich vervolgens inzetten voor vrede in Nigeria. Daarin wordt vertoond hoe Nigeria in verval raakte en geweld de vrije hand kreeg. Dit is het verhaal van aartsvijanden die elkaar eerst wilden doden, maar uiteindelijk de handen ineen sloegen om zich in te zetten voor vrede. Zo trokken imam Ashafa en pastor James samen op voor de vrede in hun land.

Na de vertoning van de documentaire sprak bisschop van Burgsteden (verantwoordelijke voor de interreligieuze dialoog namens de RKK) het publiek toe n.a.v. 50 jaar dialoog tussen moslims en christenen. Hierna sprak Alper Alasag, secretaris van Platform INS over deze thema. Hij benadrukte het belang van het contact tussen mensen met verschillende achtergronden.

Na het plenair programma werd het tijd voor de iftar-maaltijd. Aan tafel kregen de gasten de gelegenheid om uitgebreid kennis met elkaar te maken.

[1] De maaltijd tijdens de Ramadan waarmee de vasten wordt verbroken door moslims.

Wat verstaan we onder islamofobie? Wat zijn de kenmerken? En hoe uit zich dit in Nederland? Dit zijn enkele vragen die centraal staan in de training “Islamofobie & moslimdiscriminatie en wat je er tegen kunt doen” georganiseerd door Platform INS en antidiscriminatiebureau Art.1 Midden Nederland. Op 16 april vond de eerste training plaats voor klachtbehandelaars van de regionale antidiscriminatiebureaus.

Het eerste deel van de training betreft een verkenning van het thema waarbij de definitie en kenmerken van islamofobie worden besproken. Een trainer van Platform INS licht toe dat het hierbij niet enkel om “angst voor de islam” gaat, maar dat er ook gehandeld wordt uit deze angst; moslims worden gediscrimineerd en uitgesloten op basis van islamofobe gedachten. De deelnemers geven aan dat het bij discriminatiemeldingen die zij binnenkrijgen ook kan gaan om het vermeend moslim zijn. De overlap tussen discriminatie op grond van ras of religie maakt het registreren van meldingen soms moeilijk.

De trainer van Platform INS toont dat islamofobie zich onder andere uit in het zien van moslims en islam als “de ander”, als inferieur aan “de westerse cultuur” en als gewelddadig, wat resulteert in gevoelens van “wij” versus “zij”. De deelnemers benoemen de grote rol die de media hierin speelt. Het verschil in woordkeuze in situaties waarin moslims wel of geen rol spelen duidt volgens hen op het meten met twee maten (bijvoorbeeld: “terrorisme” vs. “verzet”, “eerwraak” vs. “familiedrama”, “terrorist” vs. “verwarde man”). In het Nederlandse publieke en politieke debat komt islamofobie verder tot uiting in de thema’s “islamisering”, de “onderdrukking van vrouwen” en “massa-immigratie”.

In het tweede deel van het programma worden onder begeleiding van Mieke Janssen van Art.1 MN de verschillende mechanismes van discriminatie besproken, waarbij de deelnemers in groepen voorbeelden uit de praktijk bedenken. Zo bespreekt een groep de “internalisatie” van discriminatie met het voorbeeld van een onderzoek naar 122 migrantenvrouwen, waarbij slechts een vrouw direct antwoord gaf op de vraag of zij discriminatie ervoer. De groep concludeert dat er soms weinig bewustwording is en er tegelijkertijd sprake is van internalisatie en normalisatie. De oplossing wordt gezocht in het creëren van bewustzijn en het melden van discriminatie-ervaringen.

Tot slot bespreken de deelnemers wat zijzelf, persoonlijk en als organisatie, en wat anderen kunnen doen om islamofobie aan te pakken. Het belang van dialoog en het aankaarten en bespreekbaar maken van het onderwerp worden benadrukt. Zo kan meer bewustzijn gecreëerd worden en een tegengeluid worden gegeven aan de dominante beeldvorming omtrent de islam. De deelnemers vinden dat het geven van voorlichtingen en samenwerking met diverse partijen nog meer kan worden opgepakt. Verder wordt het belang van melden onderstreept voor mensen die islamofobie ervaren zodat een krachtiger signaal richting overheden en media kan worden afgegeven.

Op 5 mei wordt er over het hele land Bevrijdingsdag gevierd. In veel steden worden er ook Bevrijdingsfestivals georganiseerd.

Dit jaar stond Platform INS en onze lokale partner Dialoog Haaglanden op het Bevrijdingsfestival in Den Haag. Het festival werd groots op het Malieveld georganiseerd.

Een impressie van de dag: 

Redelijk vroeg aan het begin van de middag zat het weer al iets tegen:

Nog meer foto’s:

Uiteindelijk liet het weer en de brandweer niet toe om nog langer de stands staande te houden. De stands waren niet bestand tegen de forse wind (er werd gesproken over windkracht 10) en regen.