, , ,

Handleiding ‘Interculturele Ouderparticipatie’

School is school en thuis is thuis?

Hoewel het belang van ouderparticipatie breed erkend wordt, blijft het lastig om ouders te activeren en te mobiliseren als vrijwilliger op de school van hun kinderen. Dit geldt nog sterker voor ouders met een biculturele achtergrond.

Deze handleiding biedt beknopte informatie over ouderparticipatie versus ouderbetrokkenheid, verschillende typen ouders en (interculturele) communicatie.

Daarnaast worden tips, ideeën en suggesties aangeboden voor het vormgeven van het ouderparticipatiebeleid binnen basisscholen.

De handleiding is daarmee een praktisch hulpmiddel voor scholen die op zoek zijn naar nieuwe inspiratie en mogelijkheden om ‘hun’ biculturele ouders actiever bij de school te betrekken.

Klik hier voor de brochure.

Gratis handleiding
U kunt ook gedrukte exemplaren bestellen. Neem daarvoor contact op met platform INS: info@platformins.nl.

, , , ,

Verslag + foto’s miniconferentie: Onderwijs en Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid nog lang niet voldoende benut

Als ouders actief betrokken zijn bij de scholing van hun kind, heeft dat een groot positief effect op de leerprestaties. Helaas hebben nog veel scholen moeite hier op een effectieve manier gebruik van te maken. Dat bleek tijdens de conferentie Onderwijs en Ouderbetrokkenheid van Platform INS (voorheen Dialoog Academie en Islam & Dialoog) en stichting NPOINT, op 6 november in Villa Zebra in Rotterdam. Het was een interactieve avond met ongeveer 80 deelnemers, waaronder onderwijsdirecteuren, docenten en ouders.

De voordelen van ouderbetrokkenheid bleken uit de presentatie van John Huiskens, de adjunct-directeur van basisschool Onze Wereld in Den Haag. Hoewel de leerlingen van deze school een veelheid aan achtergronden hebben, is er aan ouderparticipatie geen gebrek. Dit komt de ontwikkeling van de kinderen zeer ten goede. Het is echter vaak zo dat scholen geen duidelijke visie op ouderbetrokkenheid hebben, en niet weten hoe ze die kunnen benutten, aldus prof.dr. Ron Oostdam (UvA en HvA). Dr. Frederik Smit van het Expertisecentrum Ouders, school en buurt adviseert daarom dat scholen samen met ouders een visie ontwikkelen. “Ouders stellen zich nu vaak op als klant.”

Volgens onderzoek van Marzano hangen de prestaties van de leerlingen voor 80% af van de achtergrond en kenmerken van het kind, en slechts 20% van de school. Peter de Vries, consultant bij landelijke adviesorganisatie CPS, stelt dat scholen anders moeten gaan werken. “Verschillende ouders uiten hun emotionele betrokkenheid op verschillende manieren. Je moet ze dus benaderen op een manier die bij ze past. Als we de 10-minutengesprekken in stand houden, komen we er nooit.”

Op de conferentie presenteerde Iris Creemers van Platform INS de handleiding ‘Interculturele ouderparticipatie – Zo doe je dat!’ Deze bevat tips en best practices om scholen te helpen de ouderbetrokkenheid te vergroten.
Download hier gratis deze handleiding.


Datum 6 november 2012
Partner NPOINT
Sprekers Frederik Smit (Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS / RUN)
Ron Oostdam (lector Maatwerk in Leren en Instructie,
Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding HvA; Hoogleraar Onderwijsleerprocessen, UvA)
Peter de Vries (consultant en kennisdomeinleider ‘Samenleven’ bij CPS
Onderwijsontwikkeling en advies)
John Huiskens (adjunct-directeur basisschool Onze Wereld)
Locatie Villa Zebra, Rotterdam
Aantal deelnemers 80

[nggallery id=58]

,

‘Maak jij het verschil?’ – Dag van de Dialoog

Dialoogtafel bij Platform INS

Op 7 november deed Platform INS mee met de Dag van de Dialoog in Rotterdam, net zoals Islam & Dialoog en de Dialoog Academie dat de afgelopen jaren steeds deden. De avond begon met een heerlijke Pakistaanse maaltijd. Het toeval wilde dat de gespreksleidster van Pakistaanse herkomst was, waardoor ze goed uit kon leggen wat de verschillende gerechten waren. Eén rijstschotel bleek een typisch feestgerecht  te zijn. Dat trof, want de Dag van de Dialoog is natuurlijk ook een speciale dag in het jaar.

Na het eten gingen we in gesprek met als hoofdthema ‘Maak jij het verschil?’. We zaten met 6 mannen en vrouwen aan tafel, met veel diversiteit aan leeftijd, culturele en professionele achtergronden. Deelnemer Faik schreef na afloop een korte impressie over hoe hij het gesprek ervaren heeft.

“Mijn naam is Faik KapIan en ik studeer in Delft als student Technische natuurkunde. Ik werd uitgenodigd om deel te nemen aan de Dag van de Dialoog. Het was voor mij de eerste keer en ik moet zeggen dat ik het erg leuk vond.

Na de introductie kregen we een voorstellingsronde. Het was mooi om te zien hoe verschillende mensen samen kwamen om iets te vertellen.

We kregen daarna vier vragen over het thema ‘Maak jij het verschil?’

Na elke vraag mochten we ons verhaal doen. Een vraag die mij aansprak was waarin we moesten vertellen of ons handelen of gedrag een groot verschil heeft gemaakt bij mensen. Deze vraag sprak mij erg aan. Normaal sta je er niet bij stil of jouw handelen of gedrag een verschil kan maken bij iemand anders, maar als je erover begint na te denken dan kom je erachter dat je wel degelijk een verschil kan maken. Het was erg interessant om ook de verhalen van de anderen aan te horen.

We sloten de avond af met een passende afsluiting en contactuitwisseling. Al met al vond ik het een leuke avond en ik bedank Platform INS voor deze avond.”

Faik Kaplan


Datum 7 november 2012
Partner Dag van de Dialoog
Spreker Rosti
Locatie Platform INS
Aantal deelnemers 5

[nggallery id=59]

, , ,

Project maatschappelijk betrokkenheid in het kader van Offerfeest

Gedurende 4 dagen, startend op 25 oktober 2012 was het voor de moslims Offerfeest. Het was een periode van vreugde en blijdschap. Een periode waarin de moslim de gunsten van God explicieter kenbaar maakte en zijn dankbaarheid toonde door deze vreugde te delen met zijn naasten en de gemeenschap.

Iets terugdoen voor de gemeenschap waarin je leeft is één van de belangrijkste thema’s tijdens het Offerfeest. Juist hiervoor heeft Platform INS haar netwerk benaderd om in de week van het Offerfeest vleeswaar aan minder draagkrachtige gezinnen te schenken. Om deze schenking mogelijk te maken hebben honderden individuen en bedrijven gehoor gegeven aan onze oproep en steunden deze actie in financieel en logistiek opzicht.

In samenwerking met de Voedselbank heeft Platform INS in de week van het Offerfeest pakketten vleeswaar aan minder draagkrachtige gezinnen geschonken in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Venlo en Arnhem.

[nggallery id=55]

Mevr. M. Bolluijt (bestuurslid Voedselbank Amsterdam) neemt het vleeswaar in ontvangst
van dhr. A.  Alasag (secretaris PlatfromINS)

[nggallery id=53]

Mevr. C. Sies (oprichter Voedselbank) neemt bij Voedselbank Rotterdam het vleeswaar in ontvangst
van dhr. A. Alasag (secretaris PlatfromINS)

[nggallery id=56]

Mevr. I. Verkerk (stichting Tussenvoorziening Utrecht) neemt het vleeswaar in ontvangst
van dhr. A. Alasag (secretaris PlatfromINS)

[nggallery id=54]

Dhr. T. van Schie (bestuurslid Voedselbank Haaglanden) neemt het vleeswaar in ontvangst
van dhr. A. Alasag (secretaris PlatfromINS)

[nggallery id=57]

Dhr. A. Kaya overhandigt het vlees op een van de uitgiftepunten van Voedselbank Arnhem in Arnhem-Zuid

, , , ,

Breekpunt of bindmiddel: Civil society en Religie

Breekpunt of bindmiddel

Naar aanleiding van het symposium over civil society en religie, wat de Dialoog Academie en Stichting Synthesis (Universiteit van Tilburg) in 2010 organiseerden, hebben zij de daar gestelde vragen verder in een boek uitgediept. Breekpunt of bindmiddel – religieus engagement in de civil society vormt een bondige samenvatting van het publieke debat over de invloed van religie op de huidige maatschappij, met vaak persoonlijke bijdragen van wetenschappers, politici en praktijkmensen. Wat zijn de kansen en de risico’s van religieus geïnspireerd maatschappelijk engagement in het hedendaagse Nederland? Hoe zijn christelijke en islamitische normen en waarden een bron van motivatie? In hoeverre dragen ‘identiteitsorganisaties’ bij aan de zorg en voorzieningen voor allen? Welke grenzen mag de overheid aan deze organisaties stellen en welke samenwerking is mogelijk voor publieke beleidsdoeleinden?

Prijs: € 18,50
ISBN: 978 90 211 4318 7
Omvang: 180 pagina’s
Uitvoering: Paperback

Bestellen
Het boek is te bestellen via Platform INS (info@platformins.nl), en is ook verkrijgbaar in de boekwinkel.

[social_share/]

 

[tabgroup]
[tab title=”Beschrijving”]

In Breekpunt of bindmiddel is zowel ruimte voor achtergronden, cijfers en de actuele stand van zaken ten aanzien van de christelijke en islamitische civil society in Nederland, als voor meer principiële stellingnames over de vrijheid van godsdienst. Daarnaast bespreekt een aantal wethouders hoe zij in hun gemeente omgaan met financiële en inhoudelijke samenwerking met identiteitsorganisaties, en laten vier van die organisaties zien hoe zij hun inspiratie vorm geven in hun werk voor de samenleving. Het boek bevat bijdragen van o.a. Paul Schnabel, Femke Halsema, André Rouvoet, Anton Zijderveld en diverse wethouders.

BREEKPUNT OF BINDMIDDEL
1. Inleiding – Gürkan Çelik, Iris Creemers en Paul Dekker

DEEL I Achtergronden
2. Burgermaatschappij en religie – enkele inleidende punten – Anton C. Zijderveld
3. Kerkelijkheid als bron van maatschappelijk engagement – Paul Dekker
4. Civil society en islamitisch engagement in Nederland – Gürkan Çelik

DEEL II Vrijheid van godsdienst
5. Over gewetensvrijheid – Femke Halsema
6. Confronteren is iets anders dan verbieden – André Rouvoet
7. Vrijheid, respect en beslissende basisregels – Achmed Baâdoud
8. Allah op de euro? – Eric van der Burg
9. De passer en de baan rondom de pin – Alaattin ErdalDEEL III Lokaal beleid

10. Lokale subsidies voor activiteiten van levensbeschouwelijke organisaties – Maarten Davelaar
11. Ruimte voor eigen verantwoordelijkheid – Korrie Louwes
12. Gemeentelijke subsidies voor religieuze instellingen: vloeken in de liberale kerk of niet? – Wouter Kolff

DEEL IV Praktijkvoorbeelden  
13. Vrijwilligerswerk als hoogste uiting van geloof – Fatima Zahra Lachhab
14. Ieder mens een veilig bestaan – Edwin Ruigrok
15. Religieuze identiteit – motivatie voor participatie – Alper Alasag
16. Beginnen bij de samenleving verandert jezelf – Rudolf Setz
17. Nieuw geloven en vertrouwen in de burgermaatschappij – Paul Schnabel

“Er zit onmiskenbaar iets dubbels in de houding ten aanzien van het religieuze engagement in de civil society. Enerzijds heeft onderzoek keer op keer aangetoond dat religieus actieve mensen ook meer dan gemiddeld actief zijn in het vrijwilligerswerk, ook wanneer dat op zichzelf helemaal geen religieus karakter heeft en het zich ook niet richt op geloofsgenoten. Anderzijds is er toch steeds de zorg dat het om een subtiele vorm van zieltjeswinnerij gaat of dat voor de niet-religieuze inzet verworven subsidies langs een omweg toch ook weer gebruikt worden om de meer religieus getinte activiteiten te financieren.”
Paul Schnabel

Er is behoefte aan organisaties die een brug willen en kunnen slaan, die samenwerkingsverbanden aangaan met andersdenkenden, die werken aan oplossingen voor maatschappelijke tegenstellingen en spanningen. Het is belangrijk dat er saamhorigheid is in ons land, dat mensen waardering voor elkaar hebben, zich betrokken voelen en dat er sociale samenhang is. Dit is zó belangrijk, dat de overheid volgens ons hierin niet afzijdig mag blijven. Zij zou dit niet alleen met financiële bijdragen moeten ondersteunen, maar ook zelf actief betrokken dienen te worden. Dergelijk werk moet niet óndanks de overheid gebeuren, maar samen mét de overheid.”
Alper Alasağ
[/tab]
[tab title=”Booklaunch”]In bijzijn van mensen uit welzijnswerk, politiek en al dan niet religieuze maatschappelijke organisaties werd het boek Breekpunt of bindmiddel – religieus engagement in de civil society gepresenteerd. In totaal waren 10 van de 17 auteurs aanwezig.

Een tweetal bekende sprekers stond op het programma: André Rouvoet (voormalig minister van Jeugd en gezin, oud-fractievoorzitter van de ChristenUnie en sinds 1 januari 2012 voorzitter van Stichting Present Nederland – een van de in het boek besproken casussen); 
en Patrick van Schie (directeur van de Teldersstichting, het wetenschappelijke bureau ten behoeve van het liberalisme, dat gelieerd is aan de VVD). Hoewel de twee sprekers op het eerste gezicht sterk van elkaar verschilden (een christelijke politicus tegenover een seculiere historicus), bleken ze het verrassend vaak met elkaar eens.

André Rouvoet beet het spits af. In zijn speech benadrukte hij dat hij religie ziet als een bindmiddel, een inspiratie om actief te zijn in de samenleving. Hij betreurde het dat religieuze inspiratie vaak geproblematiseerd wordt, en dat er daardoor voorbij gegaan wordt aan alle positieve dingen die het oplevert. Kerken, moskee-organisaties en andere religieuze organisaties doen veel goed maatschappelijk werk, wat de samenleving geld bespaart.
Rouvoet stelde dat het voor velen een verrassing zal zijn dat hij, als christelijk politicus, voorstander is van de scheiding van kerk en staat. Wel nuanceerde hij deze stellingname met een citaat van Ghandi: ‘Wie geloof en politiek probeert te scheiden, heeft van beide niets begrepen.’ Lees meer »[/tab]
[/tabgroup]