, , ,

Iftar met politici, academici en journalisten

Dit jaar organiseerde stichting Islam & Dialoog in samenwerking
met de Dialoog Academie een iftarmaaltijd voor politici, academici en journalisten  Onder andere wethouder Korrie Louwes (D66), Tweede Kamerlid Tofik Dibi (GroenLinks) en Leo de Kleijn (SP) waren van de partij.

De iftar, het moment waarop tijdens de Ramadan door moslims dagelijks het vasten wordt verbroken, is dit jaar wederom ingezet om verschillende mensen te ontmoeten en mee in gesprek te gaan. Hierbij werd getracht een bijdrage te leveren aan de sociale cohesie in onze samenleving.
Omdat het prachtig zomerweer was, vond een groot gedeelte van de avond plaats op het dakterras. Ümit Tas (voorzitter Stichting Islam & Dialoog) en Burhanettin Karademir (voorzitter Dialoog Academie) verwelkomden de gasten. Ümit Tas ging in op de betekenis van de Ramadanmaand en het vasten, en keek vooruit naar de naderende verkiezingen voor de Tweede Kamer. Hij riep de politici op zich niet alleen te focussen op economische thema’s, maar ook oog te houden voor de Kunst van het Samenleven, waarin zowel burger als overheid haar verantwoordelijkheden moet nemen.

Omdat iedereen gezellig in gesprek was, hield wethouder Korrie Louwes haar speech kort. Ze gaf aan dit soort ontmoetingsmomenten belangrijk te vinden en sprak haar waardering uit voor de grote diversiteit aan mensen die aanwezig was.

Ondertussen was er ook de gelegenheid het werk van een ebru-kunstenaar te bewonderen. Ter plekke maakte hij nieuwe schilderijen, en geïnteresseerden mochten ook zelf de kwast ter hand nemen.
Tijdens de maaltijd hebben de aanwezigen vervolgens met elkaar van gedachten kunnen wisselen, om hun positieve krachten te bundelen. De bijeenkomst was een bevestiging dat er veel bindende elementen aanwezig zijn, waaruit wij onze motivatie kunnen putten om in Nederland een harmonieuze sfeer te creëren waar men graag leeft en werkt.


Datum:                      17-08-2012
Sprekers:                   Korrie Louwes, Ümit Tas en Burhanetdin Karademir
Locatie:                     Rotterdam
Aantal deelnemers:    65

[nggallery id=45]

, ,

Iftar met maatschappelijke en religieuze organisaties

Dit jaar organiseerde stichting Islam & Dialoog de iftarmaaltijd in samenwerking
met de Dialoog Academie op 15 augustus 2012 voor maatschappelijke en religieuze
organisaties.  Onder andere de volgende organisaties waren aanwezig: Platform L&R, Pelgrimsvaderkerk, Laurenskerk, Ettaouhid, Apostolisch genootschap en RADAR. Lees meer

,

“Leiders met spirit” uit het onderwijs

Dinsdagavond 5 juni was het zover: de eerste bijeenkomst in het kader van het project “Leiders met spirit”. Dit maal over het thema ‘religie en onderwijs’. Uitgenodigd waren christenen en moslims die bij het onderwijs betrokken zijn. Tijdens de maaltijd voorafgaand aan het formele programma ontstonden er al spontane gesprekken over het onderwijs.  Na de maaltijd werden er groepen gevormd, waarbij elke groep nadacht over een bepaald thema.

Onderwerpen die diepgaand besproken werden, zijn: ‘Hoe ga je als leerkracht om met religieuze verschillen met je leerlingen?’, ‘In hoeverre mag een school bij haar benoemingsbeleid een selectie maken op basis van religie?’, ‘Hoe spreek je als leerkracht over mensen met een andere levensovertuiging?’ Vanuit de eigen overtuiging gingen de deelnemers in op deze vragen. De avond leverde stof tot nadenken, bewustwording van moeilijke thema’s, en het bespreekbaar maken van gevoelige zaken.

In het najaar van 2012 worden de overige drie dinerbijeenkomsten georganiseerd. Wilt u hieraan deelnemen en bent u als leider actief binnen de gezondheidszorg, bedrijfsleven of politiek, neem dan contact op met a.alasag@platformins.nl.

[nggallery id=62]

, ,

Een weekend vol interreligieuze dialoog

“No peace in this world without peace between religions. No peace between religions without dialogue. No dialogue without a personal encounter”, zei Prof.Hans Küng ooit. Onder dit motto zijn jongeren met verschillende religieuze achtergronden van 10 t/m 12 februari 2011 bijeengekomen voor een interreligieus jongerenweekend in Delft. Het doel was om elkaars geloof beter te leren kennen met afwisselende activiteiten. De eerste dag was bedoeld als warming-up en bestond uit het nuttigen van een gezamenlijke maaltijd, het delen van religieuze teksten, symbolen en liederen.

De tweede dag hebben jongeren een bijzondere ontmoeting gehad met een imam, dominee en een joodse leider. Deze prominenten hebben jongeren wijze adviezen gegeven wat betreft de interreligieuze dialoog.  In de middag brachten de deelnemers een bezoek een moskee in Delft. Zo hebben zij de gebedsdienst bijgewoond en vragen gesteld aan de gemeenschap over de Islam. Vervolgens was er een workshop over de “Sokratische dialoog” van de bekende filosoof Socrates. Verder ging het diner op de tweede avond iets anders dan gewoonlijk; de deelnemers gingen samen koken. Dat smeedde vanzelfsprekend een intieme band tussen de jongeren. In de avond ging het kringgesprek over “de dialoog en de waarheidsclaim”. De dialoog aangaan zonder de ander jouw waarheid op te leggen bleek tijdens dit gesprek een fundamentele waarde te zijn voor de interreligieuze dialoog.

De derde dag begon met de vraag: “Hoe kan jij in jouw eigen omgeving de dialoog stimuleren tussen mensen”. Met de energie en inspiratie die de jongeren twee dagen lang hebben opgedaan bleek dit gesprek veel ideeën op te leveren. Laatste activiteit van het weekend was het bijwonen van een kerkdienst. Dit was vooral interessant voor de moslimjongeren die vaak een kerk van buitenaf zagen maar nooit wisten wat er zich binnen afspeelde. Het geheel programma heeft kortom enorm veel inspiratie en kracht opgeleverd voor de jongeren. Ze zijn naast het kennen van de ander tevens bewuster geworden van hun eigen identiteit.


Datum: 10-12 Februari 2012
Partner(s): International Student Chaplaincy, Jacob Soetendorp Institute
Locatie: Delft
Aantal deelnemers: 10