INS keurt de brute daden van extremisten gericht tegen onder andere de Amerikaanse Diplomatieke Missie in Libië af. We betreuren de hieruit voortgekomen doden en gewonden, zoals de vier Amerikaanse staatsfunctionarissen, ten zeerste.

Elf jaar en enkele dagen na de terroristische aanvallen van 11 september 2001 gaan onze gedachten en gebeden uit naar de families van degenen die in Libië zijn gesneuveld, en naar alle geweldslachtoffers elders in de wereld.

Tragische gebeurtenissen als deze dienen ons voornemen te versterken een fundering aan te leggen voor een eerlijkere en vreedzame wereld, door het ontwikkelen van relaties gebaseerd op wederzijds begrip en respect tussen mensen met verschillende religies en culturen.

De verkiezingsstrijd is inmiddels in volle hevigheid losgebarsten. Europa en de invulling van bezuinigingen zijn enkele belangrijke en veelbesproken thema’s. Maar hoe kijken Kamerleden aan tegen de Kunst van het Samenleven? De Dialoog Academie en Islam & Dialoog hebben samen een brochure uitgebracht die helderheid biedt.

Wij willen hiermee de Kunst van het Samenleven bewerkstelligen binnen de Nederlandse samenleving. Daarbij streven wij naar een beter leefklimaat in Nederland waar iedereen gerespecteerd en veilig kan leven en waarbij het accent wordt gelegd op wat ons bindt.

Naast de individuele verantwoordelijkheid van de burger speelt de politiek een belangrijke rol in de realisatie van een leefbaar klimaat. De naderende verkiezingen vormen voor onze stichtingen een zeer geschikt moment om verschillende politici te bevragen op de visie van hun partijen over onderwerpen zoals hun unique selling point betreffende de Kunst van het Samenleven, tolerantie, sociale cohesie, verantwoordelijkheden van de burger, (arbeids)migratie en meer.
Het doel achter deze vragen is tweeledig; de Kunst van het Samenleven hoger op de politieke agenda zetten en een antwoord vinden op de vraag hoe wij dit samen kunnen bereiken. In onze brochure kunt u de antwoorden van de verschillende politici vergelijken.

Wij hopen dat deze brochure u zal inspireren in de Kunst van het Samenleven!

Klik hier voor de brochure.

U kunt ook gedrukte exemplaren bestellen. Neem daarvoor contact op met platform INS: info@platformins.nl.

 

Dit jaar organiseerde stichting Islam & Dialoog in samenwerking
met de Dialoog Academie een iftarmaaltijd voor politici, academici en journalisten  Onder andere wethouder Korrie Louwes (D66), Tweede Kamerlid Tofik Dibi (GroenLinks) en Leo de Kleijn (SP) waren van de partij.

De iftar, het moment waarop tijdens de Ramadan door moslims dagelijks het vasten wordt verbroken, is dit jaar wederom ingezet om verschillende mensen te ontmoeten en mee in gesprek te gaan. Hierbij werd getracht een bijdrage te leveren aan de sociale cohesie in onze samenleving.
Omdat het prachtig zomerweer was, vond een groot gedeelte van de avond plaats op het dakterras. Ümit Tas (voorzitter Stichting Islam & Dialoog) en Burhanettin Karademir (voorzitter Dialoog Academie) verwelkomden de gasten. Ümit Tas ging in op de betekenis van de Ramadanmaand en het vasten, en keek vooruit naar de naderende verkiezingen voor de Tweede Kamer. Hij riep de politici op zich niet alleen te focussen op economische thema’s, maar ook oog te houden voor de Kunst van het Samenleven, waarin zowel burger als overheid haar verantwoordelijkheden moet nemen.

Omdat iedereen gezellig in gesprek was, hield wethouder Korrie Louwes haar speech kort. Ze gaf aan dit soort ontmoetingsmomenten belangrijk te vinden en sprak haar waardering uit voor de grote diversiteit aan mensen die aanwezig was.

Ondertussen was er ook de gelegenheid het werk van een ebru-kunstenaar te bewonderen. Ter plekke maakte hij nieuwe schilderijen, en geïnteresseerden mochten ook zelf de kwast ter hand nemen.
Tijdens de maaltijd hebben de aanwezigen vervolgens met elkaar van gedachten kunnen wisselen, om hun positieve krachten te bundelen. De bijeenkomst was een bevestiging dat er veel bindende elementen aanwezig zijn, waaruit wij onze motivatie kunnen putten om in Nederland een harmonieuze sfeer te creëren waar men graag leeft en werkt.


Datum:                      17-08-2012
Sprekers:                   Korrie Louwes, Ümit Tas en Burhanetdin Karademir
Locatie:                     Rotterdam
Aantal deelnemers:    65

[nggallery id=45]

Dit jaar organiseerde stichting Islam & Dialoog de iftarmaaltijd in samenwerking
met de Dialoog Academie op 15 augustus 2012 voor maatschappelijke en religieuze
organisaties.  Onder andere de volgende organisaties waren aanwezig: Platform L&R, Pelgrimsvaderkerk, Laurenskerk, Ettaouhid, Apostolisch genootschap en RADAR. Lees meer

Dinsdagavond 5 juni was het zover: de eerste bijeenkomst in het kader van het project “Leiders met spirit”. Dit maal over het thema ‘religie en onderwijs’. Uitgenodigd waren christenen en moslims die bij het onderwijs betrokken zijn. Tijdens de maaltijd voorafgaand aan het formele programma ontstonden er al spontane gesprekken over het onderwijs.  Na de maaltijd werden er groepen gevormd, waarbij elke groep nadacht over een bepaald thema.

Onderwerpen die diepgaand besproken werden, zijn: ‘Hoe ga je als leerkracht om met religieuze verschillen met je leerlingen?’, ‘In hoeverre mag een school bij haar benoemingsbeleid een selectie maken op basis van religie?’, ‘Hoe spreek je als leerkracht over mensen met een andere levensovertuiging?’ Vanuit de eigen overtuiging gingen de deelnemers in op deze vragen. De avond leverde stof tot nadenken, bewustwording van moeilijke thema’s, en het bespreekbaar maken van gevoelige zaken.

In het najaar van 2012 worden de overige drie dinerbijeenkomsten georganiseerd. Wilt u hieraan deelnemen en bent u als leider actief binnen de gezondheidszorg, bedrijfsleven of politiek, neem dan contact op met a.alasag@platformins.nl.

[nggallery id=62]