, , , ,

Bezoek bij Pelgrimvaderskerk bij de bidstond

In het kader van de cursus Profeten in de Bijbel en de Koran hebben de cursisten deelgenomen aan de bidstond bij de Pelgrimvaderskerk. Dat is een gebedsavond die ieder jaar wordt gehouden voor gewas, werk en studie. Ieder jaar gaat er een groep van de moslimcursisten daarheen om ook in het praktijk christenen beter te leren kennen.

Voor meer informatie over de bidstond zie de website van Pelgrimvaderskerk.

 

 


[nggallery id=71]

, ,

Werving voor leesgroep Jill Carroll – ‘Een Dialoog tussen Beschavingen’

Leesgroep ‘Een dialoog tussen beschavingen’ van Jill Carroll

Dit voorjaar organiseert Platform INS voor het eerst een leesgroep. In februari 2013 is de Nederlandse vertaling van het boek ‘A Dialogue of Civilizations’ van Jill Carroll uitgekomen. Tijdens de vijf bijeenkomsten van deze leesgroep zal deze vertaling met de titel ‘Een Dialoog tussen Beschavingen’ besproken worden. In haar boek creëert Carroll een tekstuele dialoog tussen de gedachten van Fethullah Gülen, een islamitisch denker van Turkse afkomst, en de filosofen Kant, Mill, Confucius, Plato en Sartre. Door het vinden van overeenkomsten tussen deze denkers wordt een verbondenheid tussen het westerse en het oosterse denken gecreëerd. Met als doel een kleine bijdrage te kunnen leveren aan het ontwikkelen van mogelijkheden voor vreedzame co-existentie.

Onder leiding van Dr. Gerrit Steunebrink, godsdienst- en cultuurfilosoof, worden de verschillende thema’s die in het boek aan bod komen besproken. Een belangrijk doel van de leesgroep is het leveren van een (bescheiden) bijdrage aan het debat over intercultureel samenleven in Nederland. Het maken van een vertaalslag van de besproken thema’s naar de praktijk, zal dan ook veel aandacht krijgen.

Aantal bijeenkomsten: 5
Aantal deelnemers: 10
Deelname: gratis. Bovendien ontvangt u bij deelname een exemplaar van ‘Een Dialoog tussen Beschavingen’.
Deadline aanmelding: 19 maart 2013

Opbouw van het programma
1. Donderdag 4 april 2013, 20:00
Kennismaking en Gülen en Kant over intrinsieke menselijke waarde en morele waardigheid

2. Woensdag 17 april 2013, 20:00
Gülen en Mill over de vrijheid

3. Woensdag 22 mei 2013, 20:00
Gülen, Confucius en Plato over het menselijke ideaal

4. Woensdag 5 juni 2013, 20:00.
Gülen, Confucius en Plato over het onderwijs

5. Woensdag 19 juni 2013, 20:00.
Gülen en Sartre over de verantwoordelijkheid

Locatie
Volgt nog

Aanmelden
We zijn voor deze leesgroep op zoek naar masterstudenten en professionals die betrokken zijn bij het thema intercultureel samenleven. Bijvoorbeeld mensen die in hun werk te maken hebben met dit thema of een studie volgen/hebben gevolgd in deze richting. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar: n.vanderveldt@platformins.nl onder vermelding van leesgroep Jill Carroll. Omdat de leesgroep slechts plaats heeft voor 10 deelnemers, zal er een selectie gemaakt worden onder de aanmeldingen. Voor verdere vragen kunt u ook terecht op bovenstaand e-mailadres.

, , ,

26 maart Book Launch “Tekstuele dialoog tussen de gedachten van Fethullah Gülen en de filosofen Kant, Mill, Confucius, Plato en Sartre”

In februari 2013 is de Nederlandse vertaling van het boek ‘A Dialogue of Civilizations’ van Jill Carroll uitgekomen. Met die reden organiseert Platform INS de book launch van dit boek op dinsdag 26 maart 2013. In haar boek ‘Een Dialoog tussen Beschavingen’ (Een dialoog tussen beschavingen “Gulens islamitische idealen en het humanistische discours”) creëert Carroll een tekstuele dialoog tussen de gedachten van Fethullah Gülen, een islamitisch denker van Turkse afkomst, en de filosofen Kant, Mill, Confucius, Plato en Sartre. Door het vinden van overeenkomsten tussen deze denkers wordt een verbondenheid tussen het westerse en het oosterse denken gecreëerd. Met als doel een kleine bijdrage te kunnen leveren aan het ontwikkelen van mogelijkheden voor vreedzame co-existentie.

Onder leiding van Prof. dr. Jan Bransen, Hoogleraar filosofie van de gedragswetenschappen van Radboud Universiteit Nijmegen, worden de verschillende thema’s die in het boek aan bod komen besproken.

Book Launch
Dinsdag 26 maart 2013
Deelname
Gratis
Deadline aanmelding
25 maart 2013
Tijdstip
Inloop 19:30
Aanvang 20:00
Locatie
Internationaal Perscentrum Nieuwspoort
Lange Poten 10
2511 CL Den Haag

Aanmelden
U kunt zich aanmelden door een mailtje te sturen naar: n.vanderveldt@platformins.nl onder vermelding van Book Launch Jill Carroll.

, , , ,

Verslag + foto’s miniconferentie: Onderwijs en Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid nog lang niet voldoende benut

Als ouders actief betrokken zijn bij de scholing van hun kind, heeft dat een groot positief effect op de leerprestaties. Helaas hebben nog veel scholen moeite hier op een effectieve manier gebruik van te maken. Dat bleek tijdens de conferentie Onderwijs en Ouderbetrokkenheid van Platform INS (voorheen Dialoog Academie en Islam & Dialoog) en stichting NPOINT, op 6 november in Villa Zebra in Rotterdam. Het was een interactieve avond met ongeveer 80 deelnemers, waaronder onderwijsdirecteuren, docenten en ouders.

De voordelen van ouderbetrokkenheid bleken uit de presentatie van John Huiskens, de adjunct-directeur van basisschool Onze Wereld in Den Haag. Hoewel de leerlingen van deze school een veelheid aan achtergronden hebben, is er aan ouderparticipatie geen gebrek. Dit komt de ontwikkeling van de kinderen zeer ten goede. Het is echter vaak zo dat scholen geen duidelijke visie op ouderbetrokkenheid hebben, en niet weten hoe ze die kunnen benutten, aldus prof.dr. Ron Oostdam (UvA en HvA). Dr. Frederik Smit van het Expertisecentrum Ouders, school en buurt adviseert daarom dat scholen samen met ouders een visie ontwikkelen. “Ouders stellen zich nu vaak op als klant.”

Volgens onderzoek van Marzano hangen de prestaties van de leerlingen voor 80% af van de achtergrond en kenmerken van het kind, en slechts 20% van de school. Peter de Vries, consultant bij landelijke adviesorganisatie CPS, stelt dat scholen anders moeten gaan werken. “Verschillende ouders uiten hun emotionele betrokkenheid op verschillende manieren. Je moet ze dus benaderen op een manier die bij ze past. Als we de 10-minutengesprekken in stand houden, komen we er nooit.”

Op de conferentie presenteerde Iris Creemers van Platform INS de handleiding ‘Interculturele ouderparticipatie – Zo doe je dat!’ Deze bevat tips en best practices om scholen te helpen de ouderbetrokkenheid te vergroten.
Download hier gratis deze handleiding.


Datum 6 november 2012
Partner NPOINT
Sprekers Frederik Smit (Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS / RUN)
Ron Oostdam (lector Maatwerk in Leren en Instructie,
Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding HvA; Hoogleraar Onderwijsleerprocessen, UvA)
Peter de Vries (consultant en kennisdomeinleider ‘Samenleven’ bij CPS
Onderwijsontwikkeling en advies)
John Huiskens (adjunct-directeur basisschool Onze Wereld)
Locatie Villa Zebra, Rotterdam
Aantal deelnemers 80

[nggallery id=58]

, ,

Interfaith conference: from conflict to peace

Hoe kunnen dialoog en verzoening een boodschap zijn voor vrede? Zijn religies de bron voor conflicten op de aarde of kunnen ze eerder een inspiratiebron vormen voor oplossingen? Er is in samenwerking met  de International Student Chaplaincy een internationaal symposium georganiseerd waarbij kritisch werd gekeken naar dialoog en verzoening als bron voor vrede.

Internationale studenten uit heel Nederland werden uitgenodigd voor een conferentie over dit relevant thema. Deelnemers hebben met elkaar met een open geest van respect en nieuwsgierigheid kennisgemaakt om te profiteren van deze interreligieuze ontmoeting.  De deelnemers hebben een antwoord gezocht op de vraag hoe vrede door middel van dialoog en verzoening mogelijk is en hebben daarbij gekeken naar de rol van religie. Het programma bevatte een interreligieuze opening, keynote speech, panel, discussie, twee ronden van workshops en werd afgesloten met een laatste boodschap.

 


Datum: 19 November 2011
Partner(s): International Student Chaplaincy
Locatie: Rotterdam
Aantal deelnemers: 60-70