, , ,

Symposium: Civil Society en Religie

De afgelopen jaren was er veel discussie over de kansen en risico’s van religieus geïnspireerd maatschappelijk engagement. Het gaat dan niet zozeer over de individuele inspiratie, maar over ‘identiteitsorganisaties’ met religieuze grondslag. In hoeverre dragen zij – ook in seculiere activiteiten – bij aan sociale vrede, integratie van nieuwe groepen en democratische verhoudingen? In dit middagsymposium bekeken we vooral de Nederlandse ontwikkelingen in de relaties tussen maatschappelijke bewegingen met betrekking tot religie en civil society.


Datum:             21 oktober 2010
Organisatie:       Stichting Synthesis (Universiteit van Tilburg)
Sprekers:     Prof.dr. Anton Zijderveld (Erasmus Universiteit Rotterdam), prof.dr. Paul Dekker (Universiteit van Tilburg) en dr. Gürkan Celik (Dialoog Academie).
Panel: IKV Pax Christi; Present; Islam & Dialoog; Ettaouhid
Dagvoorzitter:     Prof.dr. Paul Schnabel (Sociaal en Cultureel Planbureau)
Locatie:   Rotterdam
Aantal deelnemers: 100

[nggallery id=35]

, ,

Internationale conferentie: Mapping the Gülen Movement

De conferentie reflecteerde op diverse dimensies van de Gülenbeweging. Internationale experts belichtten de beweging vanuit de volgende invalshoeken: theologisch, intellectueel, financieel, structureel, politiek, gender en sociaal-cultureel. De multidimensionale aanpak bood bruikbare inzichten in deze transnationale beweging. Door te focussen op zeven dimensies droeg deze interdisciplinaire conferentie bij aan een omvattende synthese van een van de meest breed besproken sociale bewegingen in de moderne wereld.


Datum:       7 oktober 2010
Partner:     VISOR-VU Institute for the Study of Religion, Culture and Society
Sprekers:    Prof. Dr. Thomas Michel, Prof. Dr. Johan Leman, Prof. Dr. Martin van Bruinessen, Prof. Dr. Helen Rose Ebaugh, Prof. Dr. Paul Weller, Prof. Dr. Maria Curtis, Dr. Pim Valkenberg, Dr. Muhammed Çetin and Dr. Şammas Salur.
Locatie:   Amsterdam
Aantal deelnemers:    200

[nggallery id=27]

, ,

Conferentie: Deugden in Oost en West

Tijdens de conferentie onderzochten zes wetenschappers of deugden nog een rol kunnen spelen in de hedendaagse maatschappij, en of er in Oost (moslims, boeddhisten, hindoes) en West (christenen, joden, humanisten) verschillen bestaan in welke karaktereigenschappen als deugden beschouwd worden.

Christendom      Prof.dr. Paul van Tongeren (Radboud Universiteit Nijmegen)
Hindoeïsme        Dr. Freek Bakker (Universiteit Utrecht)
Islam                    Prof.dr. Gerard Wiegers (Universiteit van Amsterdam)
Boeddhisme       Prof.dr. Henk Barendregt (Radboud Universiteit Nijmegen)
Jodendom           Dr. Rico Sneller (Universiteit Leiden)
Humanisme        Prof.dr. Joep Dohmen (Universiteit voor Humanistiek Utrecht)


Datum:                     9 oktober 2009
Partners:                   Universiteit Leiden en Rijksuniversiteit Groningen
Sprekers:                  Zie hieronder
Moderatoren:          Prof.dr. Andreas Kinneging (LEI), prof.dr. Jan Pieter van Oudenhoven (RUG)
Locatie:                    Leiden
Aantal deelnemers: 200

[nggallery id=14]

, ,

Symposium Erasmus en Gülen: inspirators voor vrede en dialoog

In het hedendaagse Nederland lijken tolerantie en verdraagzaamheid verdwenen. In een globaliserende wereld waar de fysieke grenzen steeds verder worden afgebroken, trekken mensen figuurlijke grenzen op tussen zichzelf en de ander. Een van de grootste Nederlanders aller tijden, Desiderius Erasmus, zou zich zeer verbazen en dit Nederland nog nauwelijks herkennen. Erasmus sprak 500 jaar geleden al over kosmopolitisme, tolerantie, vrede en geweldloosheid. Hij was een pleiter voor de vorming van wereldburgers die uitgaan van vrije dialoog, kritisch denken, respect en verantwoordelijkheid voor omgeving en medemens.

Erasmus’ idealen zijn nog steeds actueel. Ook nu nog zijn er mensen die pleiten en zich inzetten voor een vreedzame, harmonieuze wereld. Eén van deze mensen is Fethullah Gülen, een hedendaagse moslimgeleerde en vredesactivist. Gülen stimuleert een actieve dialoog tussen mensen, religies en culturen, om zo tot acceptatie, zelfrespect en een nieuwe identiteit te komen in een nieuwe en veranderende wereld. Naast dialoog is ook onderwijs volgens hem een effectief middel om de vrede, liefde, vergeving en tolerantie te bevorderen.

In het symposium ‘Erasmus en Gülen: inspirators voor vrede en dialoog’ is het gedachtegoed van Erasmus en Gülen met elkaar vergeleken. Er is niet alleen gekeken naar de verschillen en overeenkomsten tussen deze humanistische en islamitische denkers, maar ook naar wat hun betekenis kan zijn voor de ontwikkeling van een multiculturele samenleving. Centraal stond de vraag hoe we hun idealen uit heden en verleden met elkaar kunnen verbinden en ze zelf in praktijk kunnen brengen in het Nederland van nu.

Mr. Dries van Agt opende het symposium, waarbij hij reeds diverse links legde tussen de beide denkers en recente ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving. Daarna hielden dr. Henri Krop (EUR) en dr. Leo Molenaar (Huis van Erasmus) een referaat en coreferaat over Erasmus, gevolgd door dr. Pim Valkenberg (Loyola College, Baltimore) en drs. Gürkan Celik (Dialoog Academie) over Gülen.
Onder leiding van Liesbeth Levy gingen zij vervolgens met elkaar en het publiek in debat. Een van de uitkomsten was dat de interreligieuze dialoog, waar zo vaak over gesproken wordt, zich niet moet beperken tot ‘de mensen van het boek’ (joden, christenen en moslims), maar dat juist ook mensen met andere levensovertuigingen (bijvoorbeeld humanisten en atheïsten) hierin betrokken moeten worden.

In 2009 is een boekje uitgegeven waarin de speeches opgenomen zijn, samen met een slotbeschouwing.

Het symposium werd afgesloten met een feestelijke maaltijd, waarna ongeveer een derde van de aanwezigen gebruik maakte van de mogelijkheid om met een touringcar naar de Laurenskerk te vertrekken, waar het lang geplande Erasmushuis geopend werd door Ivo Opstelten, de burgemeester van Rotterdam.
Het symposium ‘Erasmus en Gülen’ maakte deel uit van de manifestatie ‘Erasmus in Rotterdam’. In de maanden oktober en november 2008 herdacht zijn geboortestad een van de grootste denkers uit onze geschiedenis.


Datum:        28 oktober 2008
Partner:    Huis van Erasmus
Sprekers:    Mr. Dries van Agt, dr. Henri Krop (EUR), dr. Leo Molenaar (Huis van Erasmus), dr. Pim Valkenberg (Loyola College, Baltimore) en drs. Gürkan Çelik (Dialoog Academie).
Moderator:    Liesbeth Levy
Locatie:    Rotterdam
Aantal deelnemers:    ± 80

[nggallery id=10]

, ,

Conferentie: “Peaceful Coexistence”, een Engelstalig congres aan de Erasmus Universiteit

Op 22 en 23 november was er een internationaal congres over “Peaceful Coexistence: Fethullah Gülen’s initiatives in de contemporary world”. Fethullah Gülen is een islamitische wetenschapper, intellectueel van Turkse nationaliteit die ook ver buiten zijn eigen land vermaard is geworden om zijn bijdragen tot het verwezenlijken, althans binnen bereik brengen, van de wereldvrede. Op basis van zijn overtuiging dat mensen overal ter wereld meer gemeenschappelijk hebben dan dat zij van elkaar verschillen, pleit hij onophoudelijk voor dialoog, tolerantie, eenheid in verscheidenheid, sociale cohesie en maatschappelijke binding.

Ruim 400 mensen bezochten het congres, dat gehouden werd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam Forumzaal, M-gebouw. Tijdens het congres hebben 33 wetenschappers een paper gepresenteerd over peaceful coexistence en Gülen, in relatie tot hun eigen vakgebied.

De beraadslagingen en uiteenzettingen op het congres zijn van grote betekenis voor enerzijds de politieke en maatschappelijke actualiteit in Nederland met betrekking tot de integratie en participatie van moslims en niet-moslims, en anderzijds voor de bereikbare interventies over minimalisering van radicalisme en radicalisering. De inhoud van het congres kan worden geplaatst onder het motto van het toenmalige regeerakkoord “Samen Leven, Samen Werken”. De papers zijn gebundeld in een boek, dat op aanvraag verstrekt kan worden.

De editorial board van deze conferentie bestond uit 17 wetenschappers afkomstig uit negen landen, onder wie vijf Nederlandse professoren:

 • Prof Eric Geoffroy, University Marc Bloch Strasbourg, Frankrijk
 • Prof Andreas Kinneging, Leiden University, Nederland
 • Prof Johnston McMaster, Irish School of Ecumenics, Belfast,Ierland
 • Prof Thomas Michel, Het Vaticaan
 • Prof Paolo Naso, La Sapienza University, Rome, Italië
 • Prof Ton Notten, Rotterdam University, Nederland & Vrije University Brussel, België
 • Prof Klause Otte, University in Basel, Mainz and Frankfurt, Duitsland
 • Prof Emilio Platti, Catholic Leuven University, België
 • Prof Simon Robinson, Leeds Metropolitan University, Verenigd Koninkrijk
 • Prof Karel Steenbrink, Utrecht University, Nederland
 • Prof David Thomas, University of Birmingham, Verenigd Koninkrijk
 • Prof Pim Valkenberg, Radboud University, Nederland & Loyola College Maryland, VS
 • Prof Paul Weller, University of Derby, Verenigd Koninkrijk
 • Prof Anton Wessels, Free University Amsterdam, Nederland
 • Prof Khalid Abou El Fadl, University of  California, VS
 • Dr Ihsan Yilmaz, London Centre for Social Studies, Verenigd Koninkrijk
 • Mr M. Jean- Michel Cros, French National Center for Scientific Research, Frankrijk
 • De volgende sprekers hebben een paper gepresenteerd op deze tweedaagse conferentie:
 • Prof Paul Weller, University of Derby, Verenigd Koninkrijk
 • Prof Howard Wettstein, University of California, VS
 • Prof Ian Williams, University of Central England, Verenigd Koninkrijk
 • Prof Steve Wright, School of Applied Global Ethics, Leeds Metropolitan University, Verenigd Koninkrijk
 • Prof Davut Aydüz, Sakarya University, Turkije; Dr. Şevket Yavuz Onsekiz Mart Üniversitesi, Turkije
 • Prof Emeritus Tom Gage, Humboldt State University, VS
 • Prof Richard Khuri, Lebanese American University, Libanon
 • Prof Thomas Michel, Secretariat for Interreligious Dialogue, Vaticaan
 • Prof Niyazi Öktem, Bilgi University, Istanbul, Turkije
 • Prof Richard Penaskovic, Auburn University, VS
 • Prof Leonid Sykiainen, Higher School of Economics, Moscow, Rusland
 • Dr Scott Alexander, Catholic Theological Union, Chicago, VS
 • Dr Bernadette Andrea, University of Texas, VS
 • Dr Klas Grinell, Göteborg University, Zweden
 • Dr Karina Korostelina, Institute for Conflict Analysis and Resolution, George Mason University, VS & ERCOMER, Utrecht University, Nederland
 • Dr Victoria Levinskaya, Westminster International University, Tashkent, Oezbekistan
 • Dr Gabriel Piricky, Institute of Oriental Studies, Slovak Academy of Sciences, Slowakije
 • Farhod Alimuhamedov, Dauphine University of Paris, Frankrijk
 • Efrat Aviv, Bar-Ilan University, Israël
 • Gürkan Çelik, Radboud University Nijmegen, Nederland & Kate Kirk Queens University Belfast, Noord Ierland & Yusuf Alan Time Media Group, Nederland
 • Emre Demir, Strasbourg Marc Bloch University, Frankrijk
 • Tineke Eijgenraam-Peppinck, Leiden University, Nederland
 • Ian Fry, Melbourne College of Divinity, Australië
 • Nazila Isgandarova, Wilfrid Laurier University, Canada
 • Özcan Keleş, University of Essex, Verenigd Koninkrijk
 • Jonathan Lacey, University of Dublin, Ierland
 • Jerome Maryon, Boston College, VS
 • Terry Mathis, University of California, VS
 • Araks Pashayan, Institute of Oriental Studies, Armenië
 • Mark Scheel, Kansas City, VS
 • Heydar Shadi, Erfurt University, Duitsland
 • Fatih Tedik, University of Birmingham, Verenigd Koninkrijk
 • Erkan Toğuşlu, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Frankrijk

Voor meer informatie kijk op:
http://www.gulenconference.nl/


Datum:            22 en 23 November
Locatie:            Erasmus Universiteit Rotterdam
Aantal deelnemers:    ± 400

[nggallery id=2]