Nederland is in de afgelopen jaren steeds pluriformer geworden. Terug gaan naar ‘die goede oude tijd’ uit de jaren 50 is geen realistische oplossing. We leven in een andere tijd, in een “global village” en multiculturele samenleving. Ondanks de bestaande verschillen moet iedereen zich een deel van het geheel kunnen voelen en kunnen meedoen in de samenleving. Dit gebeurt echter niet vanzelf. Er zijn gedeelde begrippen nodig waar iedereen zich zonder al te veel moeite bij aan kan sluiten.

Gedeeld burgerschap is een nieuwe dimensie die bij kan dragen aan een gevoel van eenheid onder alle bewoners van Nederland. Het draagt bij aan een samenleving waar iedereen in zijn of haar waarde gelaten wordt, zich thuis kan voelen en waar we samen in diversiteit trots op kunnen zijn. Het respecteren, accepteren en delen van elkaars verschillen ligt hierbij ten grondslag aan gedeeld burgerschap.

Klik hier voor de brochure.

Naar aanleiding van het symposium ‘Erasmus en Gülen: inspiratoren voor vrede en dialoog’ dat op 28 oktober 2008 gehouden werd, hebben de Dialoog Academie en Huis van Erasmus een boek uitgegeven bij uitgeverij Damon. Het bevat naast de bijdragen van de sprekers tevens een inleiding, slotbeschouwing, uitgebreide lijst van publicaties van Erasmus en Gülen, en aanbeveling door oud-minister-president Dries van Agt.


Datum:         Oktober 2009
Partner:       Huis van Erasmus
Schrijvers:    Dr. Henri Krop (Erasmus Universiteit), dr. Pim Valkenberg (Loyola College, Baltimore), dr. Leo Molenaar (Huis van Erasmus), dr. Gürkan Celik (Dialoog Academie), Liesbeth Levy (RRKC), Iris Creemers (Dialoog Academie) en Dries van Agt (oud-minister-president)
Locatie:     Rotterdam