Platform INS heeft in samenwerking met SPIOR (Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond) een serie dialoogbijeenkomsten georganiseerd voor Rotterdamse jongeren. Het doel was om jongeren kennis te laten maken met diversiteit en dialoog. In dit kader hebben de deelnemers workshops gevolgd over het begrip “dialoog”, bezoeken gebracht aan verschillende gebedshuizen en een feestelijke slotbijeenkomst meegemaakt. Zestig jongeren hebben hieraan deelgenomen waaronder de VWO 4 en 5 klassen van Islamitische middelbare school Ibn-Ghaldoun.

De Rotterdamse jongeren maakten eerst kennis met het begrip dialoog tijdens de workshops. De training begon met uitleg van het begrip “dialoog”. Vervolgens werd met de jongeren besproken wat vooroordelen kunnen doen met mensen. Daarna hebben de trainers de jongeren in groepen opgedeeld en hen laten oefenen met een dialoogtafel. Het onderwerp tijdens deze dialoog was “Onbekend maakt ongewild”. Een van de jongeren zei na afloop: “ Je moet zoeken naar wat mensen met elkaar delen en verder kijken dan je neus lang is. Je moet durven!  Wees open en vergeet niet te glimlachen naar jouw omgeving.” Deze workshop werd nog twee keer herhaald voor andere groepen.

Tijdens de tweede bijenkomst bezochten de jongeren twee gebedshuizen, namelijk een kerk en een synagoog. In beide gebedshuizen werd kort en bondig verteld waar het christendom en het jodendom voor staan en welke rituelen in hun gebedshuis plaatsvinden. Zo hebben de jongeren kennis opgedaan over deze religies. Vooral de overeenkomsten tussen de islam,  het christendom en het jodendom was een eyeopener voor de deelnemers.

De derde een laatste bijeenkomst stond in het teken van een feestelijke afsluiting van het project. De trainers blikten samen met de jongeren terug naar de voorgaande activiteiten en wat de zij hiervan hebben geleerd. Na een heerlijke lunch hebben de deelnemers nogmaals geoefend met een dialoogtafel. Tot slot volgde er een optreden van een stand-up comedian. Hicham Ennadre maakte vooral grappen over stereotypen en vooroordelen wat betreft bepaalde bevolkingsgroepen in onze samenleving.

De jongeren hebben na afloop hun ervaringen teruggekoppeld. “Ik start nu sneller een dialoog, zelf met mensen die ik niet ken.” zei een van de jongeren. “Ik wist niet waar dialoog voor stond, dat weet ik nu wel.”, aldus een andere deelnemer.

Dinsdag 16 oktober hebben stichting Islam & Dialoog en SPIOR een dialoogtraining verzorgd voor de leerlingen van het Islamitische middelbare school Ibn Ghaldoun. Scholieren van VWO 4 en 5 hebben twee uur lang genoten van een interessante bijeenkomst over de dialoog.

De training begon met een vraag. Er werd gevraagd wat het woord dialoog oproept bij de klas. De training werd vervolgd met een filmpje van Najib Amhali over discriminatie, die op een grappige manier de stereotypering in Nederland naar voren bracht. Dit werd teruggekoppeld naar de klas, welke ervaring zij hebben en wat dit met hen doet. De trainer zette het gesprek voort aan de hand van de woorden “onbekend en ongewild”. De leerlingen bediscussieerden welke associaties worden gelegd met deze steekwoorden. Onbekend maakt namelijk onbemind en de mens heeft van nature een angst voor de onbekende. Mensen vinden het generaliseren van de buitenwereld handig om de complexiteit en verscheidenheid in hun omgeving eenvoudiger te maken.

Hierop volgend kwamen de spelregels van de dialoog aan de orde. De woorden nieuwsgierigheid, oprechtheid, openheid, eerlijkheid, continuïteit en empathie zijn namelijk de voorwaarden voor een vruchtbare dialoog.

Na het theoretisch gedeelte hebben de leerlingen in kleine groepen een dialoog gevoerd over de begrippen onbekend en ongewild. De trainer en de klas evalueerden tot slot deze dialoogronde. De leerlingen hebben de training als leerzaam ervaren en beloofden om in hun eigen leefomgeving de dialoog op te pakken. Zij waren namelijk geprikkeld door de bijeenkomst en willen voortaan meer open staan en respect tonen voor andere ideeën. Deze training wordt in november vervolgd met een bezoek aan een kerk en synagoge.


Datum 16 oktober 2012
Partner SPIOR
Locatie Ibn Ghaldoun 
Aantal deelnemers  28

[nggallery id=60]