Op 3 en 20 november, 16 december 2012 en 16 maart 2013 organiseerden RADAR en Platform INS een viertal trainingen getiteld “Islamofobie en discriminatie”. Uit onderzoek blijkt dat veel mensen in Nederland negatief staan ten opzichte van moslims en dat deze negatieve beeldvorming gepaard gaat met allerlei vormen van discriminatie en uitsluiting van deze groep. De trainingen vormen een onderdeel van een breder project gericht op de aanpak van Islamofobie.

Het doel van deze trainingen was het tegengaan van discriminatie en stereotypen en het bevorderen van de weerbaarheid van van moslims tegen Islamofobie. Op 3 november waren moslima’s uitgenodigd voor de training en op 20 november bestond de groep voornamelijk uit professionals van diverse organisaties, zoals medewerkers van een woningbouwvereniging, GGD, het maatschappelijk werk en vakbond. Op 16 december kwamen deelnemers bij elkaar die onder andere actief waren bij Islamitische organisaties. Tot slot is er op 16 maart een gemêleerde groep bijeengekomen bestaande uit professionals en burgers.

 

De trainingen hebben veel losgemaakt bij de deelnemers. Zij waren positief en enthousiast na afloop. Tijdens de evaluatie van de trainingen zeiden deelnemers met name het volgende:

  • “Ik heb geleerd om niet te snel iets discriminatie te noemen.”
  • “Het is belangrijk om elkaar te leren kennen en ik wil meer open staan richting niet-moslims.”
  • “Mijn vooroordelen over de Islam zijn afgenomen na het volgen van deze cursus.”
  • “Ik ben meer bewust geworden van mijn eigen houding bij het omgaan met Islamofobe uitingen.”
  • “Ik wil bewuster omgaan met mijn eigen vooroordelen en daarnaast wil ik ook anderen laten inzien welke vooroordelen zij hebben”.
  •  “Samen moeten we meer ons best doen om het negatieve beeld over moslims tegen te gaan.”
  • “De training was voor mij een eyeopener en maakte vooroordelen bespreekbaar.”

Kortom werden er bruggen gebouwd tussen moslims en niet-moslims tijdens deze trainingreeks zodat er een eerste stap wordt gezet om Islamofobie aan te pakken!


3 november 2012 training Islamofobie voor moslima’s
[nggallery id=61]


20 november 2012 training Islamofobie voor algemene organisaties

[nggallery id=82]


16 december 2012 training Islamofobie voor Islamitische organisaties

[nggallery id=66]


16 maart 2013 training Islamofobie 

[nggallery id=72]

In 2011 wedt in samenwerking met antidiscriminatiebureau RADAR een expertmeeting over Islamofobie gehouden. De avond begon met een kort voorstelrondje. Hierna nam Tikho Ong van RADAR het woord en vertelde waarom zijn organisatie met ons in zee is gegaan om een project rondom Islamofobie te organiseren. Zo vertelde hij dat de opkomst van politieke partijen die een anti-Islam houding hebben,  en de negatieve beeldvorming over moslims in de media, belangrijke prikkels voor RADAR zijn geweest om hier iets aan te doen. Geweldsincidenten tegen moskeeën en problemen die moslima’s ondervinden bij het dragen van een hoofddoek vormden de overige punten waar de organisatie zich zorgen over maakte.


Datum:  29 Mei 2011
Partner(s): antidiscriminatiebureau RADAR
Locatie:  Rotterdam
Aantal deelnemers: 25