Ouderbetrokkenheid nog lang niet voldoende benut

Als ouders actief betrokken zijn bij de scholing van hun kind, heeft dat een groot positief effect op de leerprestaties. Helaas hebben nog veel scholen moeite hier op een effectieve manier gebruik van te maken. Dat bleek tijdens de conferentie Onderwijs en Ouderbetrokkenheid van Platform INS (voorheen Dialoog Academie en Islam & Dialoog) en stichting NPOINT, op 6 november in Villa Zebra in Rotterdam. Het was een interactieve avond met ongeveer 80 deelnemers, waaronder onderwijsdirecteuren, docenten en ouders.

De voordelen van ouderbetrokkenheid bleken uit de presentatie van John Huiskens, de adjunct-directeur van basisschool Onze Wereld in Den Haag. Hoewel de leerlingen van deze school een veelheid aan achtergronden hebben, is er aan ouderparticipatie geen gebrek. Dit komt de ontwikkeling van de kinderen zeer ten goede. Het is echter vaak zo dat scholen geen duidelijke visie op ouderbetrokkenheid hebben, en niet weten hoe ze die kunnen benutten, aldus prof.dr. Ron Oostdam (UvA en HvA). Dr. Frederik Smit van het Expertisecentrum Ouders, school en buurt adviseert daarom dat scholen samen met ouders een visie ontwikkelen. “Ouders stellen zich nu vaak op als klant.”

Volgens onderzoek van Marzano hangen de prestaties van de leerlingen voor 80% af van de achtergrond en kenmerken van het kind, en slechts 20% van de school. Peter de Vries, consultant bij landelijke adviesorganisatie CPS, stelt dat scholen anders moeten gaan werken. “Verschillende ouders uiten hun emotionele betrokkenheid op verschillende manieren. Je moet ze dus benaderen op een manier die bij ze past. Als we de 10-minutengesprekken in stand houden, komen we er nooit.”

Op de conferentie presenteerde Iris Creemers van Platform INS de handleiding ‘Interculturele ouderparticipatie – Zo doe je dat!’ Deze bevat tips en best practices om scholen te helpen de ouderbetrokkenheid te vergroten.
Download hier gratis deze handleiding.


Datum 6 november 2012
Partner NPOINT
Sprekers Frederik Smit (Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS / RUN)
Ron Oostdam (lector Maatwerk in Leren en Instructie,
Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding HvA; Hoogleraar Onderwijsleerprocessen, UvA)
Peter de Vries (consultant en kennisdomeinleider ‘Samenleven’ bij CPS
Onderwijsontwikkeling en advies)
John Huiskens (adjunct-directeur basisschool Onze Wereld)
Locatie Villa Zebra, Rotterdam
Aantal deelnemers 80

[nggallery id=58]


Ter afronding van het project ‘Ouderparticipatie op school – Meedoen kun je leren!’ organiseert de Dialoog Academie in samenwerking met NPOINT op dinsdagavond 6 november een miniconferentie over Onderwijs en Ouderbetrokkenheid. Welke rol spelen school en gezin in de ontwikkeling van een kind? Hoe belangrijk is betrokkenheid van ouders bij het onderwijs van hun kind? Hoe kan de ouderbetrokkenheid gestimuleerd worden, ook bij allochtone ouders? Antwoorden op deze en andere vraagstukken worden in kaart gebracht.

De volgende gastsprekers zullen hun licht laten schijnen over het thema:

Frederik Smit – Coördinator Expertisecentrum Ouders, School en Buurt (ITS, RUN)
Ron Oostdam – Onderzoeksdirecteur, lector Maatwerk in leren en instructie (HvA)
Peter de Vries – Consultant (CPS)
John Huiskens – Adjunct-directeur basisschool Onze Wereld

Presentatie handleiding Ouderparticipatie en Ouderbetrokkenheid
Tijdens de miniconferentie worden tevens de resultaten gepresenteerd van het project ‘Ouderparticipatie op school – Meedoen kun je leren!’, dat de Dialoog Academie uitvoerde in het kader van het ZonMw-programma ‘Vrijwillige inzet voor en door jeugd en gezin’. Dit project richtte zich op het vergroten van de ouderparticipatie van ouders met een migrantenachtergrond. De handleiding bevat best practices om basisscholen te inspireren.

Initiatiefrapport conferentieserie

De conferentie maakt deel uit van een door NPOINT georganiseerde conferentieserie. Aan de hand van de resultaten van deze serie zal NPOINT een rapport opstellen waarin gedeelde visies worden weergegeven en projectvoorstellen worden gedaan. De initiatiefrapporten dienen ter inspiratie voor (maatschappelijke) organisaties die zich inzetten voor jeugdeducatie.

Vrije toegang
Bent u werkzaam in het onderwijs of heeft u op enige wijze met onderwijsontwikkeling te maken? Bent u een actieve ouder, een pabo-student of anderszins geïnteresseerd? Dan biedt deze mini-conferentie u gelegenheid tot reflectie en verdieping. Een ideale omgeving om ervaringen uit te wisselen en nieuwe ideeën op te doen. Wilt u zich opgeven of meer informatie over de miniconferentie ontvangen? Stuur dan een mail naar info@dialoogacademie.nl.

Praktisch
Datum: dinsdag 6 november 2012
Tijd: 19.00 (inloop) tot 21.30 uur
Locatie: Villa Zebra
Stieltjesstraat 21 Rotterdam

De miniconferentie Onderwijs en Ouderbetrokkenheid wordt mede mogelijk gemaakt door: