Platform INS is de trotse partner op 15 en 16 maart van de conferentie ‘Countering violent extremism: Mujahada and muslims’ responsibility‘.

 

Tijdens deze tweedaagse conferentie zullen onderwerp behandeld worden als:

 • De geschiedenis van radicalisme en haar ideologische wortels in de islamitische geschiedenis
 • Terrorisme en zelfmoordaanslagen
 • De variaties en omvang van de Moedjahda
 • Media strategieën van gewelddadig extremisme
 • Islamitische waarden, terrorisme en de zogenaamde jihad
 • Bijdrage van interreligieuze dialoog op vrede
 • Rol van moslima’s in de strijd tegen geweld
 • Sociaal-politieke dimensie van extremisme
 • de verdedigende oorlogsvoering van de Profeet
 • Moedjahda: Religieuze Stichtingen en de redenen voor Wetgeving
 • Gewelddadig extremisme: de uitdaging van het benoemen en framen
 • Islamitisch theologische onderwijs en de strijd tegen geweld

Voor meer informatie en om je aan te melden, ga naar: www.counteringviolentextremism.eu

countering_violent_extremism

Ouderbetrokkenheid nog lang niet voldoende benut

Als ouders actief betrokken zijn bij de scholing van hun kind, heeft dat een groot positief effect op de leerprestaties. Helaas hebben nog veel scholen moeite hier op een effectieve manier gebruik van te maken. Dat bleek tijdens de conferentie Onderwijs en Ouderbetrokkenheid van Platform INS (voorheen Dialoog Academie en Islam & Dialoog) en stichting NPOINT, op 6 november in Villa Zebra in Rotterdam. Het was een interactieve avond met ongeveer 80 deelnemers, waaronder onderwijsdirecteuren, docenten en ouders.

De voordelen van ouderbetrokkenheid bleken uit de presentatie van John Huiskens, de adjunct-directeur van basisschool Onze Wereld in Den Haag. Hoewel de leerlingen van deze school een veelheid aan achtergronden hebben, is er aan ouderparticipatie geen gebrek. Dit komt de ontwikkeling van de kinderen zeer ten goede. Het is echter vaak zo dat scholen geen duidelijke visie op ouderbetrokkenheid hebben, en niet weten hoe ze die kunnen benutten, aldus prof.dr. Ron Oostdam (UvA en HvA). Dr. Frederik Smit van het Expertisecentrum Ouders, school en buurt adviseert daarom dat scholen samen met ouders een visie ontwikkelen. “Ouders stellen zich nu vaak op als klant.”

Volgens onderzoek van Marzano hangen de prestaties van de leerlingen voor 80% af van de achtergrond en kenmerken van het kind, en slechts 20% van de school. Peter de Vries, consultant bij landelijke adviesorganisatie CPS, stelt dat scholen anders moeten gaan werken. “Verschillende ouders uiten hun emotionele betrokkenheid op verschillende manieren. Je moet ze dus benaderen op een manier die bij ze past. Als we de 10-minutengesprekken in stand houden, komen we er nooit.”

Op de conferentie presenteerde Iris Creemers van Platform INS de handleiding ‘Interculturele ouderparticipatie – Zo doe je dat!’ Deze bevat tips en best practices om scholen te helpen de ouderbetrokkenheid te vergroten.
Download hier gratis deze handleiding.


Datum 6 november 2012
Partner NPOINT
Sprekers Frederik Smit (Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS / RUN)
Ron Oostdam (lector Maatwerk in Leren en Instructie,
Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding HvA; Hoogleraar Onderwijsleerprocessen, UvA)
Peter de Vries (consultant en kennisdomeinleider ‘Samenleven’ bij CPS
Onderwijsontwikkeling en advies)
John Huiskens (adjunct-directeur basisschool Onze Wereld)
Locatie Villa Zebra, Rotterdam
Aantal deelnemers 80

[nggallery id=58]

Join us at the Interfaith Conference: Faith & Development

 • Keynote speech ‘Faith & development: A Mutual Challenge’ by Ton Groeneweg (Knowledge Centre Religion & Development)
 • Panel with a Jewish, Christian, Muslim and Buddhist participant.
 • Workshops on gender, poverty, sustainability, human rights, peace and economy.
 • Dances and songs from Indonesia and Tibet.
 • Spiritual moment.
 • Vegetarian and halal lunch.

Interfaith Conference Faith & Development
November 17, 2012 (10:00 am to 5:00 pm)
International Institute of Social Studies, The Hague

Contribution: €5 (students), €10 (non students)
Travel costs (train) will be refunded

Please register by sending an email to Andrea: 377302aj@student.eur.nl

More info: www.iscnetherlands.nl or with Rev. Waltraut Stroh, wfstroh@xs4all.nl

 

Organized by: – International Student Chaplaincy – (former) Islam & Dialogue

Hoe kunnen dialoog en verzoening een boodschap zijn voor vrede? Zijn religies de bron voor conflicten op de aarde of kunnen ze eerder een inspiratiebron vormen voor oplossingen? Er is in samenwerking met  de International Student Chaplaincy een internationaal symposium georganiseerd waarbij kritisch werd gekeken naar dialoog en verzoening als bron voor vrede.

Internationale studenten uit heel Nederland werden uitgenodigd voor een conferentie over dit relevant thema. Deelnemers hebben met elkaar met een open geest van respect en nieuwsgierigheid kennisgemaakt om te profiteren van deze interreligieuze ontmoeting.  De deelnemers hebben een antwoord gezocht op de vraag hoe vrede door middel van dialoog en verzoening mogelijk is en hebben daarbij gekeken naar de rol van religie. Het programma bevatte een interreligieuze opening, keynote speech, panel, discussie, twee ronden van workshops en werd afgesloten met een laatste boodschap.

 


Datum: 19 November 2011
Partner(s): International Student Chaplaincy
Locatie: Rotterdam
Aantal deelnemers: 60-70

De afgelopen jaren was er veel discussie over de kansen en risico’s van religieus geïnspireerd maatschappelijk engagement. Het gaat dan niet zozeer over de individuele inspiratie, maar over ‘identiteitsorganisaties’ met religieuze grondslag. In hoeverre dragen zij – ook in seculiere activiteiten – bij aan sociale vrede, integratie van nieuwe groepen en democratische verhoudingen? In dit middagsymposium bekeken we vooral de Nederlandse ontwikkelingen in de relaties tussen maatschappelijke bewegingen met betrekking tot religie en civil society.


Datum:             21 oktober 2010
Organisatie:       Stichting Synthesis (Universiteit van Tilburg)
Sprekers:     Prof.dr. Anton Zijderveld (Erasmus Universiteit Rotterdam), prof.dr. Paul Dekker (Universiteit van Tilburg) en dr. Gürkan Celik (Dialoog Academie).
Panel: IKV Pax Christi; Present; Islam & Dialoog; Ettaouhid
Dagvoorzitter:     Prof.dr. Paul Schnabel (Sociaal en Cultureel Planbureau)
Locatie:   Rotterdam
Aantal deelnemers: 100

[nggallery id=35]