Cursus “moslim zijn in het westen”

 

Wat is de plek van een moslim in een niet-islamitisch land? Zijn contacten met niet-moslims verboden volgens de Islam? Wat betekent jihad? Hoe ga je om met islamofobie?

 

Om deze vragen te beantwoorden organiseert Platform INS de cursus “moslim zijn in het westen”. Want moslims hebben tegenwoordig veel vragen over het leven in een niet-islamitisch land. Vooral na de aanslagen in Parijs houden deze vragen ook de publieke opinie bezig.

Soms worden verzen en overleveringen over het samenleven met anderen uit de context gehaald en verkeerd geïnterpreteerd. Dat geeft een vertekend beeld van de islam en leidt ook soms tot islamofobie en discriminatie van moslims. Tevens worstelen veel moslimjongeren met hun identiteit: ben je nou moslim, Nederland of Marokkaan? Deze vraagstukken vormen een belangrijke aanleiding voor de totstandkoming van deze cursus.

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten. Tijdens de eerste bijeenkomst wordt het de thema diversiteit behandeld vanuit de Koran, de Soenna[1]. De tweede bijeenkomst wordt de thema identiteit behandeld. Jihad, dawah en dialoog vormen het onderwerp van de derde avond. Tot slot wordt de cursus afgesloten met een workshop over islamofobie en discriminatie. Tevens wordt er bij elke sessie tijd gemaakt voor vragen van de deelnemers. De cursus is in eerste instantie bedoeld voor moslims. Tevens zijn niet-moslims die geïnteresseerd zijn van harte welkom.

Binnen enkele weken start de cursus in Rotterdam en Den Haag. De precieze data worden nog bekendgemaakt. U kunt zich alvast hiervoor opgeven door een mail te sturen naar info@platformins.nl.

 

 

 

 

 

 

[1] Alle uitspraken, handelingen en stilzwijgende goedkeuringen van Profeet Mohammed (vzmh)