, ,

De Europese verkiezingen: Kamerleden over de kunst van het samenleven

eu-brochure-kaft

Deze brochure is samengesteld door Platform INS. Wij willen daarmee de Kunst van het Samenleven in de Nederlandse samenleving bevorderen. Daarbij streven wij naar de stimulering van burgerschapszin, maatschappelijke participatie, solidariteit en respect voor diversiteit. Een veranderende bevolkingssamenstelling brengt verschillen met zich mee. Door universele ethische waarden centraal te zetten, benadrukken wij datgene wat mensen met elkaar verbindt. Degenen die de Kunst van het Samenleven verstaan, dragen volgens ons bij aan een vrediger Nederland.

Op Europees niveau verenigt een diversiteit aan staten zich in het samenwerkingsverband van de Europese Unie. Het besturen van deze unie van samenlevingen gebeurt in wederzijds vertrouwen en op basis van gedeelde waarden. Tegelijkertijd bestaat de Europese gemeenschap uit meer dan 500 miljoen burgers met verschillende normen en waarden en uiteenlopende identiteiten. Hoe ziet de Kunst van het Samenleven er uit in de Europese context? In de aanloop naar de Europese verkiezingen op 22 mei 2014 vroegen wij 8 politici van verschillende politieke partijen naar hun visie op de Kunst van het Samenleven in Europa. In deze brochure kunt u de antwoorden van de verschillende politici vergelijken.

Wij hopen dat deze brochure u zal inspireren in de Kunst van het Samenleven!

Klik hier voor de brochure.