,

Huidige angst voor elkaar

Op verzoek van het Dekenaat Utrecht verzorgde Gürkan Celik, voorzitter van de Dialoog Academie, samen met prof. Karel Steenbrink (emeritus hoogleraar Universiteit Utrecht) een inleiding bij de bijeenkomst “Moslims en Christenen in Nederland – over hun huidige angst voor elkaar”.

In 1965 besloot het Tweede Vaticaans Concilie tot een prachtige tekst in het document Nostra Aetate (de verklaring over de houding van de kerk ten opzichten van de niet-christelijke godsdiensten): “De Kerk ziet ook met waardering naar de Moslims, die de ene God aanbidden, de levende en uit zichzelf bestaande, de barmhartige en almachtige, de Schepper van hemel en aarde, die gesproken heeft tot de mensen. Zij leggen zich erop toe zich met geheel hun hart ook aan zijn verborgen raadsbesluiten te onderwerpen zoals Abraham, naar wie het islamitisch geloof graag teruggrijpt, zich aan God heeft onderworpen.”

Dit is een van de belangrijkste teksten van het Tweede Vaticaans Concilie, een ware omwenteling na zoveel eeuwen van leerstellige verkettering, die vooral de verschillen heeft benadrukt. Hier werd eindelijk vooral gewezen op de overeenkomsten. Hoe mooi en hoopgevend deze visie ook was, vanaf de islamitische revival van de jaren 1970 tot de aanslagen op New York en Washington van 11 september 2001 is er juist een verharding in de relaties ontstaan. Wij moeten het momenteel doen met tegenstrijdige visies: van een houding die de islam als de grote vijand ziet, tot een visie die de islam als een broeder-religie beziet. Hoe is deze tegenstelling te verklaren?

Steenbrink en Celik gaven tijdens deze avond een aantal verklaringen waarom deze angst is ontstaan en wie er belang bij hebben om deze angst te laten groeien en voort-woekeren. Volgens hen zullen de boodschap van openheid en overwinning van angst van Vaticanum II bij de oplossing voorop staan. Van moslimzijde werd aandacht gegeven aan de initiatieven van de Gülenbeweging en de recente verklaring van 138 moslimgeleerden opgeroepen wordt tot een vreedzamere houding tussen christenen en moslims.


Datum: 27 mei 2008
Partner: Dekenaat Utrecht
Sprekers: Prof. Karel Steenbrink (emeritus professor Interculturele theologie Universiteit Utrecht) en Gürkan Çelik.
Aantal deelnemers: ±75