, ,

Info: “European Muslims, Civility and Public Life: Perspectives on and from the Gülen Movement” 

Zoals de titel het zegt, gaat de inhoud van het boek over de Gülenbeweging en de participatie van moslims in de samenleving. Het boek is geschreven door zowel ‘insiders’ als ‘outsiders’ van de beweging om een objectief beeld neer te zetten. De aanhangers zelf betitelen de beweging als hizmet in plaats van de Gülenbeweging. Hizmet staat voor dienstbaarheid in het Turks.

Het boek is ingedeeld in vier delen. Het begint met de theoretische leer van Gülen. Fethullah Gülen is een traditionele moslimgeleerde die zich beroept op de klassieke bronnen van de Islam. Toch is het bijzonder om te zien dat hij komt met nieuwe inzichten voor moslims die in het westen als minderheid leven. Zo ziet Gülen het westen niet als een vijandig gebied, maar als een territorium waar moslims dienstbaar kunnen zijn voor hun omgeving.

Deel twee van het boek heet “civility, co-existence and integration”. Twee belangrijke inspiratiebronnen van moslims in het westen wat betreft integratie, Tariq Ramadan en Fethullah Gülen worden in een hoofdstuk in dit deel met elkaar vergeleken. Maar ook heeft de auteur het hier over de ethische waarden van Gülen die wij als mensen met elkaar gemeen hebben.

Verderop in het boek worden praktijkvoorbeelden gegeven van de Gülenbeweging in de Europese context. Daarbij worden landen waar veel moslims wonen, namelijk Duitsland, Frankrijk en Duitsland onder de loep genomen. De vrijwilligers in deze landen leggen verschillende accenten in hun activiteiten. Immers is dat het bewijs dat de beweging niet centraal wordt gestuurd door Gülen zoals wordt gesuggereerd.

In het laatste deel van het boek daagt de Gülenbeweging terrorisme en geweld uit met haar vredelievende boodschap. De beweging heeft een pro-actieve houding en bestaat veel langer dan de aanslagen van 11 september. Want de Gülenbeweging heeft al tig aantal jaren ervaring met geweld en anarchie uit de roerige tijden en diverse staatsgrepen in Turkije, en weet adequaat te handelen bij dit soort situaties.