, ,

Interfaith conference: from conflict to peace

Hoe kunnen dialoog en verzoening een boodschap zijn voor vrede? Zijn religies de bron voor conflicten op de aarde of kunnen ze eerder een inspiratiebron vormen voor oplossingen? Er is in samenwerking met  de International Student Chaplaincy een internationaal symposium georganiseerd waarbij kritisch werd gekeken naar dialoog en verzoening als bron voor vrede.

Internationale studenten uit heel Nederland werden uitgenodigd voor een conferentie over dit relevant thema. Deelnemers hebben met elkaar met een open geest van respect en nieuwsgierigheid kennisgemaakt om te profiteren van deze interreligieuze ontmoeting.  De deelnemers hebben een antwoord gezocht op de vraag hoe vrede door middel van dialoog en verzoening mogelijk is en hebben daarbij gekeken naar de rol van religie. Het programma bevatte een interreligieuze opening, keynote speech, panel, discussie, twee ronden van workshops en werd afgesloten met een laatste boodschap.

 


Datum: 19 November 2011
Partner(s): International Student Chaplaincy
Locatie: Rotterdam
Aantal deelnemers: 60-70