, ,

Internationale conferentie: Mapping the Gülen Movement

De conferentie reflecteerde op diverse dimensies van de Gülenbeweging. Internationale experts belichtten de beweging vanuit de volgende invalshoeken: theologisch, intellectueel, financieel, structureel, politiek, gender en sociaal-cultureel. De multidimensionale aanpak bood bruikbare inzichten in deze transnationale beweging. Door te focussen op zeven dimensies droeg deze interdisciplinaire conferentie bij aan een omvattende synthese van een van de meest breed besproken sociale bewegingen in de moderne wereld.


Datum:       7 oktober 2010
Partner:     VISOR-VU Institute for the Study of Religion, Culture and Society
Sprekers:    Prof. Dr. Thomas Michel, Prof. Dr. Johan Leman, Prof. Dr. Martin van Bruinessen, Prof. Dr. Helen Rose Ebaugh, Prof. Dr. Paul Weller, Prof. Dr. Maria Curtis, Dr. Pim Valkenberg, Dr. Muhammed Çetin and Dr. Şammas Salur.
Locatie:   Amsterdam
Aantal deelnemers:    200

[nggallery id=27]